domingo, 4 de março de 2012

PORTUGALA-ESPERANTA SPIRITISMA ESPRIMARO

ELPRENITAJ EL LA ENHAVTABELOJ DE LA LIBROJ KONSISTIGANTAJ LA KARDEKAN KODIGON

KATEGORIOJ = VORTARO DICIONÁRIO GLOSARO GLOSSÁRIO PORTUGUÊS PORTUGALA ESPERANTO

=============================================================

A FÉ TRANSPORTA MONTANHAS = LA FIDO TRANSLOKAS MONTOJN

A FELICIDADE NÃO É DESTE MUNDO = LA FELICXO NE ESTAS EL TIU CXI MONDO

ABANDONAR PAI, MÃE E FILHOS = FORLASI SIAN PATRON, SIAN PATRINON KAJ SIAJN INFANOJN

ABORTO = ABORTO

AÇÃO DA PRECE = AGADO DE LA PREGXO

AÇÃO DE GRAÇAS PELA VITÓRIA ALCANÇADA SOBRE UMA TENTAÇÃO = DANKPREGXO PRO VENKO KONTRAUX TENTO

AÇÃO DE GRAÇAS PELO BEM CONCEDIDO AOS NOSSOS INIMIGOS = DANKPREGXO PRO BONO KONSENTITA AL NIAJ MALAMIKOJ

AÇÃO DE GRAÇAS POR HAVER ESCAPADO A UM PERIGO = DANKPREGXO POST FORSAVO DE DANGXERO

AÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL = AGADO DE LA SPIRITOJ EN LA KORPA MONDO

AÇÃO DOS ESPÍRITOS SOBRE A MATÉRIA = AGADO DE LA SPIRITOJ SUR LA MATERION

AÇÃO DOS ESPÍRITOS SOBRE OS FENÔMENOS DA NATUREZA = AGADO DE LA SPIRITOJ CXE LA NATURAJ FENOMENOJ

AÇÃO DOS ESPÍRITOS SOBRE OS FLUIDOS = AGADO DE LA SPIRITO SUR LA FLUIDOJN

AÇÃO MAGNÉTICA CURADORA = KURACA MAGNETA AGADO

ADÃO = ADAMO

ADORAÇÃO EXTERIOR = EKSTERA ADORADO

ADULTÉRIO = ADULTO

ADVENTO DE ELIAS = VENO DE ELIJA

ADVENTO DO ESPÍRITO DE VERDADE = REGADO DE LA SPIRITO DE VERO

AFABILIDADE E DOÇURA = AFABLECO KAJ DOLCXECO

AFEIÇÃO QUE OS ESPÍRITOS VOTAM A CERTAS PESSOAS = SINDONEMO DE LA SPIRITOJ AL IUJ HOMOJ

AFEIÇÕES DESTRUÍDAS = ROMPITAJ KORLIGIGXOJ

AGÊNERE = AGENERA

AJUDA-TE A TI MESMO, QUE O CÉU TE AJUDARÁ = HELPU CIN MEM, LA CXIELO CINHELPOS

ALCIONE (PLANETA) = ALCIONO

ALCIONINO = ALCIONANO

ALIANÇA DA CIÊNCIA E DA RELIGIÃO = KUNIGXO DE LA SCIENCO KUN LA RELIGIO

ALMA APÓS A MORTE; SUA INDIVIDUALIDADE = ANIMO POST LA MORTO; GXIA INDIVIDUECO

ALMA DA TERRA = ANIMO DE LA TERO

ALMA = ANIMO

AMAI OS VOSSOS INIMIGOS = AMU VIAJN MALAMIKOJN

AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO = AMI SIAN PROKSIMULON KIEL SIN MEM

AMOR MATERNO E FILIAL = PATRINA AMO KAJ FILA AMO

ANGÈLE, NULIDADE SOBRE A TERRA = ANGÈLE, SENTAUXGULINO SUR LA TERO

ANIMAIS E O HOMEM = BESTOJ KAJ HOMO

ANJOS E DEMÔNIOS = ANGXELOJ KAJ DEMONOJ

ANJOS SEGUNDO A IGREJA = ANGXELOJ LAUX LA EKLEZIO

ANJOS SEGUNDO O ESPIRITISMO = ANGXELOJ LAUX SPIRITISMO

ANJOS = ANGXELOJ

ANJOS-DE-GUARDA = GARDANTAJ ANGXELOJ

ANTIGOS E MODERNOS SISTEMAS DO MUNDO = ANTIKVAJ KAJ MODERNAJ SISTEMOJ DE LA MONDO

ANUNCIAÇÃO DO CONSOLADOR = ANONCO DE LA KONSOLANTO

APARIÇÃO DE JESUS, APÓS SUA MORTE = POSTMORTAJ APEROJ DE JESUO

APARIÇÃO TANGÍVEL = PALPEBLA APERAJXO

APARIÇÕES DE ESPÍRITOS DE PESSOAS VIVAS = APEROJ DE SPIRITOJ DE VIVANTOJ

APARIÇÕES = APERAJXOJ

APTIDÃO DE CERTOS MÉDIUNS PARA COISAS DE QUE NADA CONHECEM (LÍNGUAS, MÚSICA, DESENHO ETC) = KAPABLECO DE IUJ MEDIUMOJ POR AFEROJ, KIUJN ILI NE KONAS (LINGVOJ, MUZIKO, DESEGNO K.A.)

AQUELE QUE SE ELEVA SERÁ REBAIXADO = KIU SIN ALTIGAS, TIU ESTOS MALALTIGITA

ARGUEIRO E A TRAVE NO OLHO = LIGNERETO KAJ TRABO EN LA OKULO

ARGUMENTOS A FAVOR DAS PENAS ETERNAS = ARGUMENTOJ FAVORE AL LA ETERNAJ PUNOJ

ARREMESSO DE OBJETOS = JXETADO DE OBJEKTOJ

ASSASSÍNIO = HOMMORTIGO

ASSUNTOS DE ESTUDO = STUDOTEMOJ

ATIRE A PRIMEIRA PEDRA AQUELE QUE ESTIVER SEM PECADO = KIU ESTAS SENPEKA, TIU JXETU LA UNUAN SXTONON

ATO DE SUBMISSÃO E DE RESIGNAÇÃO = PREGXO DE SUBMETIGXO KAJ REZIGNACIO

ATRIBUTOS DA DIVINDADE = ATRIBUTOJ DE DIO

AUGUSTE MICHEL = AUGUSTE MICHEL

AUMENTO E DIMINUIÇÃO DO PESO DOS CORPOS = PLIPEZIGXO KAJ MALPLIPEZIGXO DE LA KORPOJ

AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VOLUME DA TERRA = PLIGRANDIGXO AUX MALPLIGRANDIGXO DE LA VOLUMENO DE LA TERO

AUTORIDADE DA DOUTRINA ESPÍRITA = AUXTORITATECO DE LA SPIRITISMA DOKTRINO

BEIJO DE JUDAS = KISO DE JUDAS

BEM AVENTURADOS OS POBRES DE ESPÍRITO = FELICXAJ LA MALRICXAJ EN SPIRITO

BEM AVENTURADOS OS QUE SÃO BRANDOS E PACÍFICOS = FELICXAJ TIUJ, KIUJ ESTAS MILDAJ KAJ PACAMAJ

BEM AVENTURADOS OS QUE SÃO MISERICORDIOSOS = FELICXAJ TIUJ, KIUJ ESTAS KOMPATEMAJ

BEM AVENTURADOS OS QUE TÊM PURO O CORAÇÃO = FELICXAJ TIUJ, KIUJ HAVAS PURAN KORON

BEM E MAL SOFRER = BONE KAJ MALBONE SUFERI

BEM E MAL = BONO KAJ MALBONO

BEM E MAL = BONO KAJ MALBONO

BEM-AVENTURADOS OS AFLITOS = FELICXAJ LA AFLIKTITOJ

BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM FECHADOS OS OLHOS = FELICXAJ TIUJ, KIUJ HAVAS LA OKULOJN FERMITAJ

BÊNÇÃOS E MALDIÇÕES = BENO KAJ MALBENO

BENEFICÊNCIA = BONFARADO

BICORPOREIDADE = DUKORPECO

BODAS DE CANÁ = EDZIGXO EN KANA

BONS ESPÍRITAS = BONAJ SPIRITISTOJ

BUSCAI E ACHAREIS = SERCXU, KAJ VI TROVOS

CANDEIA SOB O ALQUEIRE = LAMPO SUB LA GRENMEZURILO

CARACTERES DA LEI NATURAL = KARAKTEROJ DE LA NATURA LEGXO

CARACTERES DA PERFEIÇÃO = KARAKTEROJ DE LA PERFEKTECO

CARACTERES DO HOMEM DE BEM = KARAKTERIZAJXOJ DE LA VIRTA HOMO

CARACTERES DO VERDADEIRO PROFETA = KARAKTERIZAJXOJ DE LA VERA PROFETO

CARACTERÍSTICAS DOS MILAGRES = KARAKTEROJ DE LA MIRAKLOJ

CARIDADE E AMOR DO PRÓXIMO = KARITATO KAJ AMO AL PROKSIMULO

CARIDADE MATERIAL E A CARIDADE MORAL = MATERIA KARITO KAJ MORALA KARITO

CARIDADE PARA COM OS CRIMINOSOS = KARITO AL LA KRIMULOJ

CARNE É FRACA = KARNO ESTAS MALFORTA

CARREGAR SUA CRUZ = PORTI SIAN KRUCON

CASAMENTO E CELIBATO = EDZECO KAJ FRAUXLECO

CASTIGO = PUNO

CATACLISMOS FUTUROS = ESTONTAJ KATAKLISMOJ

CATALEPSIA = KATALEPSIO

CAUSAS ANTERIORES DAS AFLIÇÕES = ANTAUXAJ KAUXZOJ DE LA AFLIKTOJ

CAUSAS ATUAIS DAS AFLIÇÕES = NUNAJ KAUXZOJ DE LA AFLIKTOJ

CAUSAS DA OBSESSÃO = KAUXZOJ DE LA OBSEDO

CAUSAS DAS MISÉRIAS HUMANAS = KAUXZOJ DE LA HOMAJ AFLIKTOJ

CAUSAS DO TEMOR DA MORTE = KAUXZOJ DE LA TIMO ANTAUX LA MORTO

CEGO DE BETSAIDA = BLINDULO EL BETSAIDA

CEGO DE NASCENÇA = DENASKA BLINDULO

CESTAS E PRANCHETAS = KORBOJ KAJ TABULETOJ

CÉU = CXIELO

CHARLATANISMO E EMBUSTE = CXARLATANISMO KAJ JXONGLADO

CHARLES DE SAINT-G, IDIOTA = CHARLES DE SAINT-G., IDIOTO

CIDADES IMPENITENTES = SENPENTAJ URBOJ

CODIFICAÇÃO KARDEQUIANA = KARDEKA KODIGO

CÓDIGO PENAL DA VIDA FUTURA = PUNA KODO DE LA ESTONTA VIVO

CÓLERA = KOLERO

COMEMORAÇÃO DOS MORTOS = SOLENOJ MEMORE DE LA MORTINTOJ

COMETAS = KOMETOJ

COMUNICABILIDADE = KOMUNIKEBLECO

COMUNICAÇÕES APÓCRIFAS = APOKRIFAJ KOMUNIKAJXOJ

COMUNICAÇÕES FRÍVOLAS = FRIVOLAJ KOMUNIKAJXOJ

COMUNICAÇÕES GROSSEIRAS = MALDELIKATAJ KOMUNIKAJXOJ

COMUNICAÇÕES INSTRUTIVAS = INSTRUAJ KOMUNIKAJXOJ

COMUNICAÇÕES SÉRIAS = SERIOZAJ KOMUNIKAJXOJ

CONDIÇÃO DA FÉ INABALÁVEL = KONDICXOJ DE LA NESKUEBLA FIDO

CONHECE-SE A ÁRVORE PELO FRUTO = ONI KONAS LA ARBON LAUX LA FRUKTO

CONHECIMENTO DA LEI NATURAL = KONADO DE LA NATURA LEGXO

CONHECIMENTO DE SI MESMO = KONADO DE SI MEM

CONHECIMENTO DO FUTURO = KONADO DE LA ESTONTECO

CONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DAS COISAS = KONADO DE LA PRINCIPO DE LA EKZISTAJXOJ

CONSIDERAÇÕES E CONCORDÂNCIAS BÍBLICAS CONCERNENTES À CRIAÇÃO = KONSIDEROJ KAJ KONSENTAJ ASERTOJ EN LA BIBLIO PRI LA MONDKREADO

CONSIDERAÇÕES GERAIS = GXENERALAJ KONSIDEROJ

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS = KONSIDEROJ PRI LA PLURECO DE LA EKZISTADOJ

CONSOLADOR PROMETIDO = PROMESITA KONSOLANTO

CONTRADIÇÕES E DAS MISTIFICAÇÕES = MALAKORDOJ KAJ PRI LA MISTIFIKOJ

CONTRADIÇÕES = MALAKORDOJ

CONVIDAR OS POBRES E OS ESTROPIADOS = INVITI LA MALRICXULOJN KAJKRIPLULOJN

CONVULSIONÁRIOS = KONVULSIULOJ

CORAGEM DA FÉ = KURAGXO DE LA KREDO

CRIAÇÃO PRIMÁRIA = PRIMARA KREADO

CRIAÇÃO UNIVERSAL = UNIVERSA KREADO

CRIAÇÃO = KREADO

CRIAÇÕES FLUÍDICAS = FLUIDECAJ KREAJXOJ

CRIMINOSOS ARREPENDIDOS = PENTINTAJ KRIMULOJ

CRISTO CONSOLADOR = KONSOLANTA KRISTO

CRISTO = KRISTO

CRUELDADE = KRUELECO

CUIDAR DO CORPO E DO ESPÍRITO = ZORGI LA KORPON KAJ SPIRITON

CURAS = RESANIGOJ

DAI A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR = REDONU AL CEZARO TION, KIO APARTENAS AL CEZARO

DAI GRATUITAMENTE O QUE GRATUITAMENTE RECEBESTES = DONACE VI RICEVIS, DONACE VI DONU

DAR SEM ESPERAR RETRIBUIÇÃO = FARI SERVON, NE ATENDANTE REKOMPENCON

DAR-SE-Á ÀQUELE QUE TEM = ONI DONOS AL TIU, KIU HAVAS

DECEPÇÕES = ELREVIGXOJ

DEIXAI QUE VENHAM A MIM AS CRIANCINHAS = LASU LA MALGRANDAJN INFANOJNVENI AL MI

DEIXAR AOS MORTOS O CUIDADO DE ENTERRAR SEUS MORTOS = LASU AL LA MORTINTOJ LA ZORGON ENTERIGI SIAJN MORTINTOJN

DEMÔNIOS SEGUNDO A IGREJA = DEMONOJ LAUX LA EKLEZIO

DEMÔNIOS SEGUNDO O ESPIRITISMO = DEMONOJ LAUX SPIRITISMO

DEMÔNIOS = DEMONOJ

DESAPARECIMENTO DO CORPO DE JESUS = MALAPERO DE LA KORPO DE JESUO

DESENCARNAÇÃO = (PL.: DESENCARNAÇÕES) (REL.) ELKARNIGXO

DESENCARNADO = ELKARNIGXINTO; ELKARNULO

DESENCARNAR-SE = ELKARNIGXI

DESENVOLVIMENTO DA MEDIUNIDADE = DISVOLVADO DE LA MEDIUMECO

DESERTOS DO ESPAÇO = DEZERTOJ DE LA SPACO

DESGOSTO DA VIDA = NAUXZO PRI LA VIVO

DESGRAÇA REAL = REALA MALFELICXO

DESIGUALDADE DAS APTIDÕES = MALEGALECO DE KAPABLOJ

DESIGUALDADE DAS RIQUEZAS = MALEGALECO DE LA RICXECO

DESIGUALDADE DAS RIQUEZAS = MALEGALECO DE RICXECOJ

DESIGUALDADES SOCIAIS = SOCIAJ MALEGALECOJ

DESPRENDIMENTO DOS BENS TERRENOS = SENINTERESIGXO PRI LA SURTERAJ HAVAJXOJ

DESTINAÇÃO DA TERRA = DESTINO DE LA TERO

DESTRUIÇÃO DOS SERES VIVOS UNS PELOS OUTROS = RECIPROKA SINDETRUADO DELA VIVANTAJ ESTAJXOJ

DESTRUIÇÃO NECESSÁRIA E DESTRUIÇÃO ABUSIVA = NECESA DETRUADO KAJ EKSCESA DETRUADO

DEUS E O INFINITO = DIO KAJ SENFINO

DEUS = DIO

DEVER = DEVO

DEVER-SE-Á PÔR TERMO ÀS PROVAS DO PRÓXIMO? = CXU ONI DEVAS METI FINON AL LA PROVOJ DE SIA PROKSIMULO?

DEVE-SE EXPOR A VIDA POR UM MALFEITOR? = CXU ONI DEVAS RISKI SIAN VIVON POR MALBONFARANTO?

DEZ LEPROSOS = DEK LEPRULOJ

DIFERENTES CATEGORIAS DE MUNDOS HABITADOS = DIVERSAJ KATEGORIOJ DE LOGXATAJ MONDOJ

DIFERENTES ESTADOS DA ALMA NA ERRATICIDADE = DIVERSAJ STATOJ DE LA ANIMO EN LA VAGANTECO

DIFERENTES ORDENS DE ESPÍRITOS = DIVERSAJ ORDOJ DA SPIRITOJ

DILÚVIO BÍBLICO = BIBLIA DILUVO

DIREITO DE PROPRIEDADE = RAJTO DE PROPRECO

DISSERTAÇÃO DE UM ESPÍRITO SOBRE A INFLUÊNCIA MORAL = DISERTACIO DE SPIRITO PRI LA MORALA INFLUO

DISSERTAÇÃO DE UM ESPÍRITO SOBRE O PAPEL DOS MÉDIUNS = DISERTACIO DE DU SPIRITOJ PRI LA ROLO DE LA MEDIUMOJ

DISSERTAÇÕES DOS ESPÍRITOS = DISERTACIOJ DE SPIRITOJ

DIVERSIDADE DAS RAÇAS HUMANAS = DIVERSECO DE LA HOMAJ RASOJ

DIVERSIDADE DOS MUNDOS = DIVERSECO DE LA MONDOJ

DIVISÃO DA LEI NATURAL = DIVIDO DE LA NATURA LEGXO

DIVÓRCIO = EKSEDZIGXO, DIVORCO

DOM DE CURAR = KAPABLO SANIGI

DOUTOR DEMEURE = DOKTORO DEMEURE

DOUTOR VIGNAL = DOKTORO VIGNAL

DOUTRINA DAS PENAS ETERNAS FEZ SUA ÉPOCA = DOKTRINO PRI LA ETERNAJ PUNOJ EPOKOFARIS

DOUTRINA DAS PENAS ETERNAS = DOKTRINO PRI LA ETERNAJ PUNOJ

DOUTRINA DOS ANJOS DECAÍDOS E DA PERDA DO PARAÍSO = DOKTRINO PRI LA FALINTAJ ANGXELOJ KAJ PRI LA PERDITA PARADIZO

DUELO = DUELO

DUPLA VISTA = DUOBLA VIDADO

DUPLO SUICÍDIO, POR AMOR E POR DEVER = DUOBLA SINMORTIGO PRO AMO KAJ DEVO

DURAÇÃO DAS PENAS FUTURAS = DAUXRO DE LA ESTONTAJ SUFEROJ

É PERMITIDO REPREENDER OS OUTROS, NOTAR AS IMPERFEIÇÕES DE OUTREM, DIVULGAR O MAL DE OUTREM; DIVULGAR O LADO FRACO DE OUTREM? = CXU ESTAS PERMESATE ADMONI ALIAJN; RIMARKIGI LA NEPERFEKTAJXOJN DEALIAJ; DISKONIGI LA MALFORTAN FLANKON DE ALIULO?

EFICÁCIA DA PRECE = EFIKECO DE LA PREGXO

EGOÍSMO = EGOISMO

ELEMENTOS FLUÍDICOS = FLUIDECAJ ELEMENTOJ

ELEMENTOS GERAIS DO UNIVERSO = GXENERALAJ ELEMENTOJ DE LA UNIVERSO

EMIGRAÇÕES E IMIGRAÇÕES DOS ESPÍRITOS = ELMIGRADOJ KAJ ENMIGRADOJ DE LA SPIRITOJ

EMPREGO DA RIQUEZA = UZADO DE LA RICXECO

ENCARNAÇÃO DOS ESPÍRITOS = ENKARNIGXO DE LA SPIRITO

ENCARNAÇÃO DOS ESPÍRITOS = ENKARNIGXO DE LA SPIRITOJ

ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS = ENKARNIGXO EN LA DIVERSAJ MONDOJ

ENCARNADO = 1 ENKARNIGXINTA. 2 RUGXA; ENKARNULO

ENGANOS E ARTIFÍCIOS = TROMPOJ KAJ ARTIFIKOJ

ENSAIO TEÓRICO DA SENSAÇÃO NOS ESPÍRITOS = TEORIA STUDO PRI LA SENSACOJ DE LA SPIRITOJ

ENSAIO TEÓRICO SOBRE AS APARIÇÕES = TEORIA DISERTACIO PRI LA APEROJ

ENTRADA DE JESUS EM JERUSALÉM = ENIRO DE JESUO EN JERUSALEMON

ERAS GEOLÓGICAS = GEOLOGIAJ EPOKOJ

ERRATICIDADE = VAGANTECO

ESBOÇO DO INFERNO CRISTÃO = SKIZO DE LA KRISTANA INFERO

ESCALA DOS SERES ORGÂNICOS = SKALO DE LA ORGANAJ ESTAJXOJ

ESCALA ESPIRITUAL = SPIRITA HIERARKIO

ESCÂNDALOS = SKANDALOJ

ESCOLHA DAS PROVAS = ELEKTO DE LA PROVOJ

ESCRAVIDÃO = SKLAVECO

ESCRITA INDIRETA = PERA SKRIBADO

ESPAÇO E O TEMPO = SPACO KAJ TEMPO

ESPAÇO UNIVERSAL = UNIVERSA SPACO

ESPERANÇAS E CONSOLAÇÕES = ESPEROJ KAJ KONSOLOJ

ESPÍRITA = SPIRITISTO

ESPIRITISMO NÃO FAZ MILAGRES = SPIRITISMO NE FARAS MIRAKLOJN

ESPIRITISMO = SPIRITISMO

ESPÍRITO BATEDOR = FRAPANTA SPIRITO

ESPÍRITO DE CASTELNAUDARY = SPIRITO EN CASTELNAUDARY

ESPÍRITO E MATÉRIA = SPIRITO KAJ MATERIO

ESPÍRITOS DURANTE OS COMBATES = SPIRITOJ DUM LA BATALOJ

ESPÍRITOS EM CONDIÇÕES MEDIANAS = SPIRITOJ EN MEZBONAJ KONDICXOJ

ESPÍRITOS ENDURECIDOS = HARDIGXINTAJ SPIRITOJ

ESPÍRITOS ERRANTES = VAGANTAJ SPIRITOJ

ESPÍRITOS FELIZES = FELICXAJ SPIRITOJ

ESPÍRITOS GLÓBULOS = SPIRITOJ- GLOBETOJ

ESPÍRITOS PROTETORES, FAMILIARES OU SIMPÁTICOS = PROTEKTANTAJ, FAMILIARAJ AUX SIMPATIANTAJ SPIRITOJ

ESPÍRITOS QUE SE PODEM EVOCAR = SPIRITOJ, KIUJN ONI POVAS ELVOKI

ESPÍRITOS SOFREDORES = SPIRITOJ SUFERANTAJ

ESPIRITUALISMO = SPIRITUALISMO

ESPIRITUALISTA = SPIRITUALISTO

ESPIRITUALIZAÇÃO = SPIRITIGXO

ESPIRITUALIZAR-SE = SPIRITIGXI

ESQUECIMENTO DO PASSADO = FORGESO DE LA PASINTECO

ESQUECIMENTO DO PASSADO = FORGESO PRI LA PASINTECO

ESTADO DE NATUREZA = NATURA STATO

ESTADO PRIMITIVO DO GLOBO = PRIMITIVA STATO DE LA TERGLOBO

ESTEREÓTIPO (QUALIDADE DAS APARIÇÕES TANGÍVEIS) = STEREOTIPO (KVALITO DE LA PALPEBLAJ APERAJXOJ)

ESTRANHA MORAL = STRANGA MORALO

ESTRELA DOS MAGOS = STELO DE LA MAGOJ

ESTRELAS FIXAS = FIKSAJ STELOJ

ETERNA SUCESSÃO DOS MUNDOS = ETERNA SINSEKVO DE LA MONDOJ

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO = EVANGELIO LAUX SPIRITISMO

EVANGÉLICO = EVANGELIA; EVANGELIKALO (MEMBRO DE IGREJA)

EVOCAÇÕES DAS PESSOAS VIVAS = ELVOKOJ DE VIVANTOJ

EVOCAÇÕES DOS ANIMAIS = ELVOKOJ DE BESTOJ

EVOCAÇÕES = ELVOKOJ

EXISTÊNCIA DE DEUS = EKZISTO DE DIO

EXISTÊNCIA ENCARNACIONAL = ENKARNA EKZISTADO

EXISTÊNCIAS PASSADAS E VINDOURAS = DEMANDOJ PRI LA PASSINTAJ KAJESTONTAJ EKZISTADOJ

EXPIAÇÃO E ARREPENDIMENTO = KULPELPAGO KAJ PENTO

EXPIAÇÕES TERRESTRES = SURTERAJ ELACXETOJ

EXPLICAÇÕES SOBRE ALGUNS FENÔMENOS VISTOS COMO SOBRENATURAIS = KLARIGO DE KELKAJ FENOMENOJ RIGARDATAJ KIEL SUPERNATURAJ

EXPROBRAÇÕES DE UM BOÊMIO = AVERTOJ DE DIBOCXULO

ÊXTASE = EKSTAZO

EZEQUIEL CONTRA A ETERNIDADE DAS PENAS E O PECADO ORIGINAL = JEHXEZKEL KONTRAUX LA ETERNAJ PUNOJ KAJ ORIGINA PEKO

FACULDADE, QUE TÊM OS ESPÍRITOS, DE PENETRAR EM NOSSOS PENSAMENTOS = PENETRADO DE LA SPIRITOJ EN NIAN PENSON

FACULDADES MORAIS E INTELECTUAIS DO HOMEM = MORALAJ KAJ INTELEKTAJ KAPABLOJ DE LA HOMO

FALSOS PROFETAS DA ERRATICIDADE = FALSAJ PROFETOJ EN LA VAGANTECO

FALSOS PROFETAS = FALSAJ PROFETOJ

FASCINAÇÃO = FASCINADO

FATALIDADE = FATALO

FAZ DEUS MILAGRES? = CXU DIO FARAS MIRAKLOJN?

FAZER O BEM SEM OSTENTAÇÃO = FARI LA BONON SEN PARADO

FÉ E A CARIDADE = FIDO KAJ KARITO

FÉ HUMANA E FÉ DIVINA = DIA FIDO KAJ HOMA FIDO

FÉ RELIGIOSA = RELIGIA FIDO

FÉ, MÃE DA ESPERANÇA E DA CARIDADE = FIDO, KIEL PATRINO DE LA ESPERO KAJDE LA KARITO

FEITICEIROS = SORCXISTOJ

FELICIDADE E INFELICIDADE RELATIVAS = RELATIVAJ FELICXO KAJ MALFELICXO

FELICIDADE QUE A PRECE PROPORCIONA = FELICXO, KIUN LA PREGXO ALPORTAS

FENÔMENO DE TRANSPORTE = ALPORTOJ

FENOMENOLOGIA = FENOMENISMO; FENOMENARO

FERDINAND BERTIN = FERDINAND BERTIN

FERMENTO DOS FARISEUS = FERMENTAJXO DE LA FARISEOJ

FILHA DE JAIRO = FILINO DE JAIRO

FILHO DA VIÚVA DE NAIM = FILO DE LA VIDVINO EL NAIN

FLAGELOS DESTRUIDORES = DETRUANTAJ MALFELICXEGOJ

FLUIDO = FLUIDO

FLUIDO MAGNÉTICO = MAGNETA FLUIDAJXO

FLUIDO NERVOSO = NERVA FLUIDAJXO

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO = EKSTER KARITO, NENIA SAVO

FORA DA IGREJA NÃO HÁ SALVAÇÃO = EKSTER LA EKLEZIO, NENIA SAVO

FORA DA VERDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO = EKSTER LA VERO, NENIA SAVO

FORMA E UBIQUIDADE DOS ESPÍRITOS = FORMO KAJ CXIEESTADO DE LA SPIRITOJ

FORMAÇÃO DOS MÉDIUNS = FORMADO DE LA MEDIUMOJ

FORMAÇÃO DOS MUNDOS = FORMADO DE LA MONDOJ

FORMAÇÃO DOS SERES VIVOS = FORMADO DE LA VIVANTAJ ESTAJXOJ

FORMAÇÃO E PROPRIEDADES DO PERISPÍRITO = FORMADO KAJ PROPRECOJ DE LA PERISPIRITO

FORMAÇÃO ESPONTÂNEA DE OBJETOS TANGÍVEIS = SPONTANEA FORMIGXO DE TUSXEBLAJ OBJEKTOJ

FORMAÇÃO PRIMÁRIA DOS SERES VIVOS = PRIMARA FORMADO DE LA VIVANTAJ ESTAJXOJ

FOTOGRAFIA DO PENSAMENTO = FOTOGRAFIO DE LA PENSO

FRANÇOIS RIQUIER = FRANÇOIS RIQUIER

FRANÇOIS-SIMON LOUVET = FRANÇOIS-SIMON LOUVET

FRAUDES NOS FENÔMENOS ESPÍRITAS = TROMPOJ EN LA SPIRITISMAJ FENOMENOJ

FUNERAIS = FUNEBRAJ CEREMONIOJ

GÊNESE ESPIRITUAL = SPIRITA GENEZO

GÊNESE MOSÁICA = MOSEA GENEZO

GÊNESE ORGÂNICA = ORGANA GENEZO

GÊNESE = GENEZO

GERAÇÃO ESPONTÂNEA = SPONTANA GENERADO

GERAÇÃO NOVA = NOVA GENERACIO

GOZO DOS BENS TERRENOS = GXUADO DE SURTERAJ RICXAJXOJ

GUERRAS = MILITOJ

HÁ ESPÍRITOS? = CXU EKZISTAS SPIRITOJ?

HÁ MUITAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI = ESTAS MULTE DA LOGXEJOJ EN LA DOMO DE MIA PATRO

HAVERÁ FALSOS CRISTOS E FALSOS PROFETAS = ESTOS FALSAJ KRISTOJ KAJ FALSAJ PROFETOJ

HIPÓTESE SOBRE A ORIGEM DO CORPO HUMANO = HIPOTEZO PRI LA ORIGINO DELA HOMA KORPO

HISTÓRIA DE UM CRIADO = HISTORIO DE IU SERVISTO

HOMEM CORPÓREO = KORPA HOMO

HOMEM DE BEM = VIRTA HOMO

HOMEM NO MUNDO = HOMO EN LA MONDO

HOMENS DUPLOS = DUOBLAJ HOMOJ

HONRAI A VOSSO PAI E A VOSSA MÃE = RESPEKTU VIAN PATRON KAJ VIAN PATRINON

IDADE DAS MONTANHAS = AGXO DE LA MONTOJ

IDEIAS INATAS = DENASKAJ IDEOJ

IDENTIDADE DOS SPÍRITOS = IDENTIGO DE LA SPIRITOJ

IDIOTISMO, LOUCURA = IDIOTECO, FRENEZECO

IGUALDADE DOS DIREITOS DO HOMEM E DA MULHER = EGALECO DE RAJTOJ DE VIRO KAJ DE VIRINO

IGUALDADE NATURAL = NATURA EGALECO

IGUALDADE PERANTE O TÚMULO = EGALECO ANTAUX LA TOMBO

IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DAS PENAS ETERNAS = MATERIA NEEBLECO DE LA ETERNAJ PUNOJ

INCONVENIENTES E PERIGOS DA MEDIUNIDADE = MALBONAJXO KAJ DANGXEROJ DE LA MEDIUMECO

INDISSOLUBILIDADE DO CASAMENTO = NEROMPEBLECO DE LA EDZIGXO

INDULGÊNCIA = INDULGEMO

INFÂNCIA = INFANAGXO

INFERNO CRISTÃO IMITADO DO INFERNO PAGÃO = KRISTANA INFERO IMITITA LAUX LA PAGANA INFERO

INFERNO = INFERO

INFLUÊNCIA DO ESPIRITISMO NO PROGRESSO = INFLUO DE SPIRITISMO SUR LA PROGRESON

INFLUÊNCIA DO ESPÍRITO PESSOAL DO MÉDIUM = INFLUO DE LA PERSONA SPIRITODE LA MEDIUMO

INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO DA MEDIUNIDADE SOBRE A SAÚDE = INFLUO DE LA PRAKTIKADO DE LA MEDIUMECO SUR LA SANON

INFLUÊNCIA DO ORGANISMO = INFLUO DE LA ORGANISMO

INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS NOS ACONTECIMENTOS DA VIDA = INFLUO DE LA SPIRITOJ SUR LA OKAZOJN DE LA VIVO

INFLUÊNCIA MORAL DO MÉDIUM = MORALA INFLUO DE LA MEDIUMO

INFLUÊNCIA OCULTA DOS ESPÍRITOS EM NOSSOS PENSAMENTOS E ATOS = KASXITA INFLUO DE LA SPIRITOJ SUR NIAJN PENSOJN KAJ FAROJN

INFORTÚNIOS OCULTOS = KASXITAJ MALFELICXOJ

INGRATIDÃO DOS FILHOS E OS LAÇOS DE FAMÍLIA = MALDANKEMO DE LA INFANOJ KAJ LIGILOJ DE FAMILIO

INGRATIDÃO = NEDANKEMO

INIMIGOS DESENCARNADOS = ELKARNIGXINTAJ MALAMIKOJ

INJÚRIAS E VIOLÊNCIAS = OFENDOJ KAJ PERFORTOJ

INSTINTO DE CONSERVAÇÃO = INSTINKTO DE MEMKONSERVADO

INSTINTO E A INTELIGÊNCIA = INSTINKTO KAJ INTELEKTO

INTELIGÊNCIA E INSTINTO = INTELEKTO KAJ INSTINKTO

INTERVENÇÃO DE DEUS NAS PENAS E RECOMPENSAS = PARTOPRENO DE DIO ENLA PUNOJ KAJ REKOMPENCOJ

INTERVENÇÃO DOS DEMÔNIOS NAS MODERNAS MANIFESTAÇÕES = INTERVENO DE DEMONOJ EN LA NUNTEMPAJN MANIFESTIGXOJN

INTUIÇÃO DAS PENAS E GOZOS FUTUROS = INTUICIO PRI LA ESTONTAJ SUFEROJ KAJ GXUOJ

INTUIÇÃO DAS PENAS FUTURAS = INTUICIO PRI LA ESTONTA PUNOJ

INVENÇÕES E DESCOBERTAS = DEMANDOJ PRI LA INVENTOJ KAJ ELTROVOJ

INVISIBILIDADE = NEVIDEBLECO

JEAN REYNAUD = JEAN REYNAUD

JEREMIAS E OS FALSOS PROFETAS = JEREMIA KAJ FALSAJ PROFETOJ

JESUS CAMINHA SOBRE A ÁGUA = JESUO IRAS SUR LA AKVO

JESUS EM CASA DE ZAQUEU = JESUO CXE ZAKHXEO

JOBARD = JOBARD

JOSEPH MAÎTRE, O CEGO = JOSEPH MAÎTRE, LA BLINDULO

JUGO LEVE = MALPEZA JUGO

JUÍZO FINAL = LASTA JUGXO

JULIENNE-MARIE, A MENDIGA = JULIENNE-MARIE, LA ALMOZULINO

JUSTIÇA DA REENCARNAÇÃO = JUSTECO DE LA ENKARNIGXO

JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES = JUSTECO DE LA AFLIKTOJ

JUSTIÇA E DIREITOS NATURAIS = JUSTECO KAJ NATURAJ RAJTOJ

LABORATÓRIO DO MUNDO INVISÍVEL = LABOREJO DE LA NEVIDEBLA MONDO

LAÇOS DE FAMÍLIA = FAMILIOLIGILOJ

LAPOMMERAY = LAPOMMERAY

LEI DA CONSERVAÇÃO = LEGXO DE MEMKONSERVADO

LEI DA DESTRUIÇÃO = LEGXO DE DETRUADO

LEI DA IGUALDADE = LEGXO DE EGALECO

LEI DA LIBERDADE = LEGXO DE LIBERECO

LEI DA REPRODUÇÃO = LEGXO DE REPRODUKTADO

LEI DA SOCIALIDADE = LEGXO DE SOCIO

LEI DE ADORAÇÃO = LEGXO DE ADORADO

LEI DE AMOR = LEGXO DE AMO

LEI DE JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE = LEGXO DE JUSTECO, AMO KAJ KARITATO

LEI DIVINA OU NATURAL = DIA AUX NATURA LEGXO

LEI DO PROGRESSO = LEGXO DE PROGRESO

LEI DO TRABALHO = LEGXO DE LABORO

LEIS E AS FORÇAS = LEGXOJ KAJ FORTOJ

LEIS MORAIS = MORALAJ LEGXOJ

LETARGIA, CATALEPSIA, MORTES APARENTES = LETARGIO, KATALEPSIO, SXAJNAJ MORTOJ

LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA = LIBERECO DE KONSCIENCO

LIBERDADE DE PENSAR = LIBERECO DE PENSADO

LIBERDADE NATURAL = NATURA LIBERECO

LIBERTAÇÃO DA ALMA = LIBERIGXO DE LA ANIMO

LIMBOS = LIMBOJ

LIMITE DO TRABALHO = LIMO DE LABORO

LIMITES DA ENCARNAÇÃO = LIMOJ DE LA ENKARNIGXO

LINGUAGEM DE QUE SE DEVE USAR COM OS ESPÍRITOS = MANIERO DE PAROLADO AL LA SPIRITOJ

LINGUAGEM DOS SINAIS E DAS PANCADAS = LINGVO DE LA SIGNOJ KAJ DE LA FRAPOJ

LISBETH = LISBETH

LIVRE-ARBÍTRIO = LIBERA VOLO

LIVRO DOS MÉDIUNS = LIBRO DE LA MEDIUMOJ

LUGARES ASSOMBRADOS = HANTATAJ LOKOJ

LUÍS E A PESPONTADEIRA DE BOTINAS = LOUIS KAJ STEBISTINO DE BOTETOJ

MÃE E FILHO = PATRINO KAJ FILO

MAL E O REMÉDIO = MALBONO KAJ TIES FORIGILO

MALDIÇÃO CONTRA OS FARISEUS = MALBENO KONTRAUX LA FARISEOJ

MANDAMENTO MAIOR = PLEJ GRANDA ORDONO

MANEIRA DE ORAR = MANIERO PREGXI

MANIFESTAÇÕES ESPIRITUAIS = MANIFESTIGXOJ DE LA SPIRITOJ

MANIFESTAÇÕES FÍSICAS ESPONTÂNEAS = SPONTANEAJ FIZIKAJ MANIFESTIGXOJ

MANIFESTAÇÕES FÍSICAS = FIZIKAJ MANIFESTIGXOJ

MANIFESTAÇÕES INTELIGENTES = INTELIGENTAJ MANIFESTIGXOJ

MANIFESTAÇÕES VISUAIS = VIDMANIFESTIGXOJ

MÃO SECA = VELKINTA MANO

MÃOS NÃO LAVADAS = MANOJ NELAVITAJ

MARAVILHOSO E DO SOBRENATURAL = TIO MIRAKLECA KAJ TIO SUPERNATURA

MARCEL, O MENINO DO Nº 4 = MARCEL, LA INFANO EL LA CXAMBRO N-RO 4

MARCHA DO PROGRESSO = IRADO DE LA PROGRESO

MARQUÊS DE SAINT-PAUL = MARKIZO DE SAINT-PAUL

MATÉRIA = MATERIO

MATERIALISMO = MATERIALISMO

MAURICE GONTRAN = MAURICE GONTRAN

MAX, O MENDIGO = MAX, LA ALMOZULO

MEDIANÍMICO = MEDIANIMA

MEDIANIMIDADE = MEDIANIMECO

MÉDIUM = MEDIUMO

MEDIUNATO = MEDIUMATO

MEDIUNIDADE GRATUITA = SENPAGA MEDIUMECO

MEDIUNIDADE NOS ANIMAIS = MEDIUMECO DE LA BESTOJ

MEDIUNIDADE = – MEDIUMECO

MEDIUNIDADE = MEDIUMECO

MÉDIUNS AUDIENTES = AUXDIVAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS CURADORES = SANIGIVAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS DE EFEITOS FÍSICOS = MEDIUMOJ POR FIZIKAJ EFIKOJ

MÉDIUNS DE PRESSENTIMENTOS = ANTAUXSENTEMAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS ESCREVENTES OU PSICÓGRAFOS = SKRIBIVAJ AUX PSIKOGRAFAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS ESPECIAIS = SPECIALAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS FALANTES = PAROLIVAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS INSPIRADOS OU INVOLUNTÁRIOS = INSPIRATAJ AUX PRETERVOLAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS INTERESSEIROS = PROFITAMAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS INTUITIVOS = INTUICIAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS MECÂNICOS = MEKANIKAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS PNEUMATÓGRAFOS = MEDIUMOJPNEUXMATOGRAFOJ

MÉDIUNS SEMIMECÂNICOS = DUONMEKANIKAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS S OU IMPRESSIONÁVEIS = SENSIVAJ AUX IMPRESIVAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS SONAMBÚLICOS = SOMNAMBULAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS VIDENTES = VIDIVAJ MEDIUMOJ

MÉDIUNS = MEDIUMOJ

MEIOS DE COMBATER A OBSESSÃO = RIMEDOJ POR KONTRAUXBATALI LA OBSEDON

MEIOS DE CONSERVAÇÃO = RIMEDOJ POR MEMKONSERVADO

MELANCOLIA = MELANKOLIO

MERCADORES EXPULSOS DO TEMPLO = VENDISTOJ ELPELITAJ EL LA TEMPLO

MESAS GIRANTES = TURNIGXANTAJ TABLOJ

METADES ETERNAS = ETERNAJ DUONOJ

METEMPSICOSE = METEMPSIKOZO

MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO = MIA REGNO NE ESTAS EL TIU CXI MONDO

MILAGRES DO EVANGELHO = MIRAKLOJ DE LA EVANGELIO

MILAGRES NO SENTIDO TEOLÓGICO = MIRAKLOJ EN LA TEOLOGIA SENCO

MILAGRES SEGUNDO O ESPIRITISMO = MIRAKLOJ LAUX SPIRITISMO

MINERAIS E AS PLANTAS = MINERALOJ KAJ VEGETAJXOJ

MINHAS PALAVRAS NÃO PASSARÃO = MIAJ VORTOJ NE FORPASOS

MISSÃO DO HOMEM INTELIGENTE NA TERRA = MISIO DE LA INTELIGENTA HOMOSUR LA TERO

MISSÃO DOS ESPÍRITAS = MISIO DE LA SPIRITISTOJ

MISSÃO DOS PROFETAS = MISIO DE LA PROFETOJ

MISTÉRIOS OCULTOS AOS DOUTOS E AOS PRUDENTES = MISTEROJ KASXITAJ AL LA SAGXULOJ KAJ AL LA PRUDENTULOJ

MISTIFICAÇÕES = MISTIFIKOJ

MODIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES DA MATÉRIA = MODIFO DE LA PROPRECOJ DELA MATERIO

MODO DE SE DISTINGUIREM OS BONS DOS MAUS ESPÍRITOS = DISTINGO INTER LA BONAJ KAJ MALBONAJ SPIRITOJ

MOISÉS = MOSEO

MORTE DO JUSTO = MORTO DE JUSTULO

MORTE E PAIXÃO DE JESUS = MORTO KAJ PASIONO DE JESUO

MORTES PREMATURAS = ANTAUXTEMPAJ MORTOJ

MORTIFICAÇÕES = PENTABSTINOJ

MOTIVOS DE RESIGNAÇÃO = MOTIVOJ DE REZIGNACIO

MOVIMENTOS E SUSPENSÕES = MOVOJ KAJ LEVIGXOJ

MUDANÇA DE CALIGRAFIA = SXANGXIGXO DE LA SKRIBKARAKTERO

MUITO SE PEDIRÁ ÀQUELE QUE MUITO RECEBEU = ONI POSTULOS MULTON DE TIU, KIU MULTON RICEVIS

MUITOS OS CHAMADOSPOUCOS OS ESCOLHIDOS = MULTAJ VOKITAJ KAJ MALMULTAJ ELEKTITAJ

MULHER CURVADA = KURBIGXINTA VIRINO

MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES = MULTOBLIGO DE PANOJ

MUNDO DE PROVAS E EXPIAÇÕES = MONDO POR PROVOJ KAJ KULPELACXETO

MUNDO DE REGENERAÇÃO = TRANSIGXA MONDO

MUNDO NORMAL PRIMITIVO = PRIMITIVA NORMALA MONDO

MUNDOS DE EXPIAÇÕES E DE PROVAS = MONDOJ POR KULPELACXETO KAJ POR PROVOJ

MUNDOS INFERIORES E MUNDOS SUPERIORES = MALSUPERAJ MONDOJ KAJ SUPERAJ MONDOJ

MUNDOS REGENERADORES = TRANSIGXAJ MONDOJ

MUNDOS TRANSITÓRIOS = PROVIZORAJ MONDOJ

NADA = NENIO

NÃO CREAIS EM TODOS OS ESPÍRITOS = NE KREDU AL CXIU SPIRITO

NÃO JULGUEIS, PARA NÃO SERDES JULGADOS = NE JUGXU, POR KE VI NE ESTU JUGXATAJ

NÃO PONHAIS A CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE = NE METU LA LAMPON SUB LA GRENMEZURILON

NÃO SAIBA A VOSSA MÃO ESQUERDA O QUE DÊ A VOSSA MÃO DIREITA = VIA MALDEKSTRA MANO NE SCIU, KION DONAS VIA DEKSTRA MANO

NÃO SÃO OS QUE GOZAM SAÚDE QUE PRECISAM DE MÉDICO = NE LA SANULOJ BEZONAS KURACISTON, SED LA MALSANULOJ

NÃO SE PODE SERVIR A DEUS E A MAMON = ONI NE POVAS SERVI DION KAJ MAMONON

NÃO SEPAREIS O QUE DEUS JUNTOU = NE DISIGU TION, KION DIO KUNIGIS

NÃO VADES TER COM OS GENTIOS = NE IRU SUR VOJON DE NACIANOJ

NÃO VIM DESTRUIR A LEI = MI NE VENIS POR DETRUI LA LEGXON

NÃO VIM TRAZER A PAZ, MAS, A DIVISÃO = MI NE VENIS ALPORTI LA PACON, SED LA DISIGON

NÃO VOS AFADIGUEIS PELA POSSE DO OURO = NE AFLIKTIGXU POR POSEDI ORON

NASCIMENTO DO HOMEM = APERO DE LA HOMO

NATUREZA DAS COMUNICAÇÕES = KARAKTERO DE LA KOMUNIKAJXOJ

NATUREZA DAS PENAS E GOZOS FUTUROS = ECO DE LA ESTONTAJ SUFEROJ KAJ GXUOJ

NATUREZA DIVINA = DIA NATURO

NATUREZA E PROPRIEDADES DOS FLUIDOS = NATURO KAJ PROPRECOJ DE LA FLUIDOJ

NECESSÁRIO E SUPÉRFLUO = NECESAJXOJ KAJ SUPERFLUAJXOJ

NECESSIDADE DA CARIDADE, SEGUNDO S. PAULO = BEZONO DE KARITO LAUX SANKTA PAUXLO

NECESSIDADE DA ENCARNAÇÃO = NECESO DE LA ENKARNIGXO

NECESSIDADE DA VIDA SOCIAL = NECESO DE LA SOCIETA VIVO

NECESSIDADE DO TRABALHO = NECESO DE LABORO

NEM TODOS OS QUE DIZEM SENHOR! SENHOR! ENTRARÃO NO REINO DOS CÉUS = NE CXIUJ, KIUJ DIRAS SINJORO! SINJORO! ENIROS EN LA REGNON DE LA CXIELO

NINGUÉM É PROFETA EM SUA TERRA = NENIU ESTAS PROFETO EN SIA LANDO

NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO = NENIU POVOS VIDI LA REGNON DE DIO, SE LI NE NASKIGXOS DENOVE

NOÇÕES SOBRE AS APARIÇÕES = DEMANDOJ PRI LA APEROJ

NOTÍCIAS HISTÓRICAS = HISTORIAJ NOTOJ

NOVA ERA = NOVA EPOKO

NOVEL = NOVEL

NUMEROSAS CURAS OPERADAS POR JESUS = MULTENOMBRAJ RESANIGOJ FARITAJ DE JESUO

O PORVIR E O NADA = LA ESTONTECO KAJ NENIO

OBEDIÊNCIA E RESIGNAÇÃO = OBEEMO KAJ REZIGNACIO

OBJETIVO DA ADORAÇÃO = CELO DE LA ADORADO

OBJETIVO DA ENCARNAÇÃO = CELO DE LA ENKARNIGXO

ÓBOLO DA VIÚVA = KODRANTO DE LA VIDVINO

OBREIROS DO SENHOR = LABORISTOJ DE LA SINJORO

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES = ENKONDUKAJ RIMARKOJ

OBSERVAI OS PÁSSAROS DO CÉU = RIGARDU LA BIRDOJN DE LA CXIELO

OBSESSÃO SIMPLES = SIMPLA OBSEDO

OBSESSÃO = OBSEDO

OBSESSÕES E POSSESSÕES = OBSEDOJ KAJ POSEDOJ

OBSTÁCULOS À REPRODUÇÃO = MALHELPOJ AL LA REPRODUKTADO

OCUPAÇÕES E MISSÕES DOS ESPÍRITOS = OKUPOJ KAJ MISIOJ DE LA SPIRITOJ

ODIAR OS PAIS = KIU NE MALAMAS SIAN PATRON KAJ SIAN PATRINON

ÓDIO = MALAMO

ORAÇÃO DOMINICAL = SINJORA PREGXO = PATRO NIA

ÓRFÃOS = ORFOJ

ORGULHO E A HUMILDADE = FIERO KAJ HUMILECO

ORIGEM DA CRENÇA NOS DEMÔNIOS = ORIGINO DE LA KREDO JE DEMONOJ

ORIGEM DA DOUTRINA DAS PENAS ETERNAS = ORIGINO DE LA DOKTRINO PRI LA ETERNAJ PUNOJ

ORIGEM DO BEM E DO MAL = ORIGINO DE BONO KAJ MALBONO

ORIGEM E NATUREZA DOS ESPÍRITOS = ORIGINO KAJ NATURO DE LA SPIRITOJ

PACIÊNCIA = PACIENCOJ

PACTOS = KONTRAKTOJ

PAI E O CONSCRITO = PATRO KAJ KONSKRIPTO

PAIXÕES = PASIOJ

PANTEÍSMO = PANTEISMO

PÃO DO CÉU = CXIELA PANO

PAPEL DA CIÊNCIA NA GÊNESE = ROLO DE LA SCIENCO EN LA GENEZO

PAPEL DOS MÉDIUNS NAS COMUNICAÇÕES ESPÍRITAS = ROLO DE LA MEDIUMOJ ENLA KOMUNIKIGXOJ DE LA SPIRITOJ

PARA AFASTAR OS MAUS ESPÍRITOS = POR FORIGI MALBONAJN SPIRITOJN

PARA OS MÉDIUNS = POR LA MEDIUMOJ

PARA PEDIR A CORRIGENDA DE UM DEFEITO = POR PETI KOREKTIGXON DE MALVIRTO

PARÁBOLA DA FIGUEIRA QUE SECOU = PARABOLO DE LA FORVELKINTA FIGARBO

PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO = PARABOLO DE LA BONA SAMARIANO

PARÁBOLA DO FESTIM DE BODAS = PARABOLO DE LA EDZIGXA FESTO

PARÁBOLA DO MAU RICO = PARABOLO DE LA MALBONA RICXULO

PARÁBOLA DO SEMEADOR = PARABOLO DE LA SEMISTO

PARÁBOLA DOS TALENTOS = PARABOLO DE LA TALANTOJ

PARÁBOLA DOS VINHATEIROS HOMICIDAS = PARABOLO DE LA MURDINTAJ VINBERISTOJ

PARAÍSO, INFERNO E PURGATÓRIO = PARADIZO, INFERO KAJ PURGATORIO

PARALÍTICO DA PISCINA = PARALIZULO DE LA LAGETO

PARALÍTICO = PARALIZULO

PARECENÇAS FÍSICAS E MORAIS = FIZIKAJ KAJ MORALAJ SIMILAJXOJ

PARENTELA CORPORAL E A PARENTELA ESPIRITUAL = KORPA PARENCECO KAJ SPIRITA PARENCECO

PARENTESCO, FILIAÇÃO = PARENCECO, GENEALOGIA DEVENO

PASCAL LAVIC = PASCAL LAVIC

PASSAMENTO = FORPASO

PECADO POR PENSAMENTOS = PEKADO PER LA PENSO

PEDI E OBTEREIS = PETU, KAJ VI RICEVOS

PEDRA ANGULAR = BAZANGULA SXTONO

PELAS SUAS OBRAS É QUE SE RECONHECE O CRISTÃO = ONI EKKONAS LA KRISTANON LAUX LIAJ VERKOJ

PENA DE MORTE = PUNO DE MORTO

PENAS FUTURAS SEGUNDO O ESPIRITISMO = ESTONTAJ PUNOJ LAUX SPIRITISMO

PENAS TEMPORAIS = MATERIAJ SUFEROJ

PERCEPÇÕES, SENSAÇÕES E SOFRIMENTOS DOS ESPÍRITOS = PERCEPTOJ, SENSACOJ KAJ SUFEROJ DE LA SPIRITOJ

PERDA DE PESSOAS AMADAS = PERDO DE AMATAJ PERSONOJ

PERDA DE SANGUE = SANGELFLUO

PERDA DO PARAÍSO = PERDITA PARADIZO

PERDA DOS ENTES QUERIDOS = PERDO DE AMATAJ PERSONOJ

PERDA E SUSPENSÃO DA MEDIUNIDADE = PERDO KAJ INTERROMPO DE LA MEDIUMECO

PERDÃO DAS OFENSAS = PARDONO JE LA OFENDOJ

PERDOAI, PARA QUE DEUS VOS PERDOE = PARDONU, POR KE DIO PARDONU VIN

PERFEIÇÃO MORAL = MORALA PERFEKTECO

PERFIL GEOLÓGICO DA TERRA = GEOLOGIA SKIZO DE LA TERO

PERGUNTAS QUE SE PODEM FAZER AOS ESPÍRITOS = DEMANDOJ, KIUJN ONI POVAS FARI AL LA SPIRITOJ

PERGUNTAS SIMPÁTICAS OU ANTIPÁTICAS AOS ESPÍRITOS = DEMANDOJ SIMPATIAJ AUX ANTIPATIAJ AL LA SPIRITOJ

PERGUNTAS SOBRE O FUTURO = DEMANDOJ PRI LA ESTONTECO

PERÍODO DE TRANSIÇÃO = TRANSIRA EPOKO

PERÍODO DILUVIANO = DILUVIA EPOKO

PERÍODO PÓS-DILUVIANO, OU ATUAL = POSTDILUVIA AUX NUNTEMPA EPOKO

PERÍODO PRIMÁRIO = PRIMARA EPOKO

PERÍODO SECUNDÁRIO = SEKUNDARA EPOKO

PERÍODO TERCIÁRIO = TERCIARA EPOKO

PERÍODOS GEOLÓGICOS = GEOLOGIAJ PERIODOJ

PERISPÍRITO = PERISPIRITO

PERSEGUIÇÃO AOS APÓSTOLOS = PERSEKUTADO AL LA APOSTOLOJ

PERTURBAÇÃO ESPIRITUAL = SPIRITA KONSTERNITECO

PESCA MILAGROSA = MIRAKLA FISXKAPTADO

PESSOAS ELÉTRICAS = ELEKTRAJ HOMOJ

PIEDADE FILIAL = FILA AMO

PIEDADE = KOMPATO

PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS = PLURECO DE LA EKZISTADOJ

PLURALIDADE DOS MUNDOS = PLURECO DE LA MONDOJ

PNEUMATOFONIA = PNEUXMATOFONIO

PNEUMATOGRAFIA OU ESCRITA DIRETA = PNEUXMATOGRAFIO AUX SENPERA SKRIBADO

PNEUMATOGRAFIA = PNEUXMATOGRAFIO

PODER DA FÉ = POTENCO DE LA FIDO

PODER OCULTO = KASXITA POTENCO

POLIGAMIA = POLIGAMIO

POLITEÍSMO = POLITEISMO

PONTO DE VISTA = VIDPUNKTOJ

POPULAÇÃO DO GLOBO = LOGXANTARO DE LA TERGLOBO

POR QUE FALA JESUS POR PARÁBOLAS = KIAL JESUO PAROLAS PER PARABOLOJ

POR QUE OS ESPÍRITAS NÃO TEMEM A MORTE = MOTIVO, KIAL LA SPIRITISTOJ GXINNE TIMAS

PORTA ESTREITA = MALLARGXA PORDO

POSSESSOS = DEMONPOSEDITOJ

POSSESSOS = POSEDITOJ

POVOAMENTO DA TERRA = LOGXATIGO DE LA TERO

POVOS DEGENERADOS = DEGENERINTAJ POPOLOJ

PRECE À HORA DE DORMIR = PREGXO EN LA MOMENTO EKDORMI

PRECE AOS ANJOS GUARDIÃES E AOS ESPÍRITOS PROTETORES = PREGXO AL LA GARDANGXELOJ KAJ AL LA PROTEKTANTAJ SPIRITOJ

PRECE DE AÇÃO DE GRAÇAS POR UM BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTREM = DANKPREGXO PRO BONFARO RICEVITA DE ALIA

PRECE DE AÇÃO DE GRAÇAS POR UM FAVOR OBTIDO = DANKPREGXO PRO RICEVITA FAVORO

PRECE NAS AFLIÇÕES DA VIDA = PREGXO EN LA AFLIKTOJ DE LA VIVO

PRECE NUM PERIGO IMINENTE = PREGXO EN MINACANTA DANGXERO

PRECE PARA PEDIR A FORÇA DE RESISTIR A UMA TENTAÇÃO = PREGXO POR PETI FORTON KONTRAUX TENTO

PRECE PARA PEDIR UM CONSELHO = PREGXO POR PETI KONSILON

PRECE PELAS ALMAS SOFREDORAS QUE PEDEM PRECES = PREGXO POR SUFERANTAJ ANIMOJ, KIUJ PETAS PREGXOJN

PRECE PELAS PESSOAS A QUEM TIVEMOS AFEIÇÃO = PREGXO POR LA PERSONOJ, KIUJN ONI AMAS

PRECE PELOS DOENTES = PREGXO POR LA MALSANULOJ

PRECE PELOS ESPÍRITOS ENDURECIDOS = PREGXO POR LA HARDITAJ SPIRITOJ

PRECE PELOS ESPÍRITOS PENITENTES = PREGXO POR LA PENTANTAJ SPIRITOJ

PRECE PELOS INIMIGOS DO ESPIRITISMO = PREGXO POR LA MALAMIKOJ DESPIRITISMO

PRECE PELOS MORTOS E PELOS ESPÍRITOS SOFREDORES = PREGXO POR LA MORTINTOJ KAJ SUFERANTAJ SPIRITOJ

PRECE PELOS NOSSOS INIMIGOS E PELOS QUE NOS QUEREM MAL = PREGXO POR NIAJ MALAMIKOJ KAJ POR TIUJ, KIUJ DEZIRAS AL NI MALBONON

PRECE PELOS OBSIDIADOS = PREGXO POR LA OBSEDITOJ

PRECE POR ALGUÉM QUE ACABA DE MORRER = PREGXO POR JXUSMORTINTO

PRECE POR ALGUÉM QUE ESTEJA EM AFLIÇÃO = PREGXO POR AFLIKTITO

PRECE POR UM AGONIZANTE = PREGXO POR AGONIANTO

PRECE POR UM CRIMINOSO = PREGXO POR KRIMULO

PRECE POR UM INIMIGO QUE MORREU = PREGXO POR MORTINTA MALAMIKO

PRECE POR UM SUICIDA = PREGXO POR SINMORTIGINTO

PRECE POR UMA CRIANÇA QUE ACABA DE NASCER = PREGXO POR JXUSNASKITA INFANO

PRECE PREVENDO PRÓXIMA A MORTE = PREGXO KIAM ONI ANTAUXVIDAS PROKSIMA SIAN MORTON

PRECE = PREGXO

PRECES ESPÍRITAS = KOLEKTO DA SPIRITISTAJ PREGXOJ

PRECES GERAIS = GXENERALAJ PREGXOJ

PRECES INTELIGÍVEIS = KOMPRENEBLAJ PREGXOJ

PRECES PAGAS = PAGATAJ PREGXOJ

PRECES PELOS DOENTES E PELOS OBSIDIADOS = PREGXO POR LA MALSANULOJ KAJOBSEDITOJ

PRECES PELOS QUE JÁ NÃO SÃO DA TERRA = PREGXOJ POR TIUJ, KIUJ JAM NE ESTAS SUR LA TERO

PRECES POR AQUELE MESMO QUE ORA = PREGXOJ POR LA PREGXANTO MEM

PRECES POR OUTREM = PREGXOJ POR ALIAJ

PREDIÇÕES DO EVANGELHO = ANTAUXDIROJ DE LA EVANGELIO

PREDIÇÕES SEGUNDO O ESPIRITISMO = ANTAUXDIROJ LAUX SPIRITISMO

PRELÚDIO DA VOLTA = REVENO AL LA ENKORPA VIVO

PRESERVAR-SE DA AVAREZA = GARDI SIN KONTRAUX LA AVARECO

PRESSENTIMENTOS = ANTAUXSENTOJ

PRIMADO DO ESPÍRITO = SUPERREGO DE LA SPIRITO

PRIMEIRA ORDEM. - ESPÍRITOS PUROS = UNUA ORDO — PURAJ SPIRITOJ

PRIMEIRAS FASES DO RETORNO = UNUAJ FAZOJ DE LA REVENO

PRÍNCIPE OURAN = PRINCO OURAN

PRINCÍPIO DA VIDA = VIVOPRINCIPO

PRINCÍPIO ESPIRITUAL = SPIRITA PRINCIPO

PRINCÍPIO VITAL = VIVOPRINCIPO

PRINCÍPIOS DA DOUTRINA ESPÍRITA SOBRE AS PENAS FUTURAS = PRINCIPOJ DE LA SPIRITISMA DOKTRINO PRI LA ESTONTAJ PUNOJ

PRIVAÇÕES VOLUNTÁRIAS = MEMVOLAJ SINDETENOJ

PRODÍGIOS DOS FALSOS PROFETAS = MIREGINDAJXOJ DE LA FALSAJ PROFETOJ

PRODÍGIOS POR OCASIÃO DA MORTE DE JESUS = MIREGINDAJXOJ OKAZE DE LA MORTO DE JESUO

PROGRESSÃO DOS ESPÍRITOS = PROGRESADO DE LA SPIRITOJ

PROGRESSÃO DOS MUNDOS = PROGRESADO DE LA MONDOJ

PROGRESSO DA LEGISLAÇÃO HUMANA = PROGRESO DE LA HOMA LEGXARO

PROIBIÇÃO DE EVOCAR OS MORTOS = PRI MALPERMESO ELVOKI MORTINTOJN

PROPRIEDADES DA MATÉRIA = PROPRECOJ DE LA MATERIO

PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DEUS = PRUVOJ PRI LA EKZISTO DE DIO

PROVAS DA RIQUEZA E DA MISÉRIA = PROVOJ DE LA RICXECO KAJ DE LA MIZERO

PROVAS DE RIQUEZA E DE MISÉRIA = PROVOJ DE RICXECO KAJ DE MIZERO

PROVAS POSSÍVEIS DE IDENTIDADE = EBLAJ PRUVOJ DE IDENTECO

PROVAS VOLUNTÁRIAS = MEMVOLAJ PROVOJ

PROVEITO DOS SOFRIMENTOS PARA OUTREM = PROFITO EL LA SUFEROJ PORALIULO

PROVIDÊNCIA = PROVIDENCO

PSICOFONIA = PSIKOFONIO

PSICOGRAFADO = PSIKOGRAFITA; PSIKOGRAFATA

PSICOGRAFIA DIRETA OU MANUAL = REKTA AUX MANA PSIKOGRAFIO

PSICOGRAFIA INDIRETA = NEREKTA PSIKOGRAFIO

PSICOGRAFIA = PSIKOGRAFIO

PSICÓGRAFO = PSIKOGRAFO

PSICOSSOMÁTICO = PSIKOKORPA

PURGATÓRIO = PURGATORIO

QUADRO DO INFERNO PAGÃO = BILDO PRI LA PAGANA INFERO

QUALIDADES DA PRECE = KVALITOJ DE LA PREGXO

QUALIDADES DOS FLUIDOS = KVALITOJ DE LA FLUIDOJ

QUE PRECISA O ESPÍRITO PARA SER SALVO = KIO ESTAS NECESA, POR ESTI SAVITA

QUE SE DEVE ENTENDER POR POBRES DE ESPÍRITO = KION ONI DEVAS KOMPRENI KIEL “MALRICXAJ EN SPIRITO”

QUEM É MINHA MÃE E QUEM SÃO MEUS IRMÃOS? = KIU ESTAS MIA PATRINO KAJ KIUJ ESTAS MIAJ FRATOJ?

QUEM QUISER SALVAR A VIDA, PERDÊ-LA-Á = KIU VOLOS SAVI SIAN ANIMON, TIU GXIN PERDOS

QUESTÕES SOBRE A NATUREZA E IDENTIDADE DOS ESPÍRITOS = DEMANDOJ PRI LA NATURO KAJ IDENTECO DE LA SPIRITOJ

QUESTÕES SOBRE AS EVOCAÇÕES = DEMANDOJ PRI LA ELVOKOJ

RAÇA ADÂMICA = ADAMA RASO

RAINHA DE OUDE = REGXINO DE OUDE

REALEZA DE JESUS = REGXECO DE JESUO

RECONCILIAÇÃO COM OS ADVERSÁRIOS = INTERKONSENTI KUN SIAJ KONTRAUXULOJ

RECORDAÇÃO DA EXISTÊNCIA CORPÓREA = MEMORO PRI LA ENKORPA EKZISTADO

REENCARNAÇÃO FORTALECE OS LAÇOS DE FAMÍLIA, AO PASSO QUE A UNICIDADE DA EXISTÊNCIA OS ROMPE = LIGILOJ DE FAMILIO, FORTIGATAJ DE LA REENKARNIGXO KAJ ROMPATAJ DE LA UNUSOLECO DE LA EKZISTADO

REENCARNAÇÃO = REENKARNIGXO

REFUTAÇÃO = REFUTO

REGULAMENTO DA SOCIEDADE PARISIENSE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DISSERTAÇÕES ESPÍRITAS = REGULARO DE LA PARIZA SOCIETO POR SPIRITISMAJ STUDOJ

RELAÇÕES DE SIMPATIA E DE ANTIPATIA ENTRE OS ESPÍRITOS = SIMPATIAJ KAJ ANTIPATIAJ RILATOJ INTER LA SPIRITOJ

RELAÇÕES NO ALÉM-TÚMULO = TRANSTOMBAJ INTERRILATOJ

REPOUSO = RIPOZO

RESSURREIÇÃO DA CARNE = REVIVIGXO DE LA KARNO

RESSURREIÇÃO E REENCARNAÇÃO = REVIVIGXO KAJ REENKARNIGXO

RESSURREIÇÕES = - REVIVIGXOJ

RESSURREIÇÕES = REVIVIGXOJ

RESUMO DA DOUTRINA DE SÓCRATES E PLATÃO = RESUMO DE LA DOKTRINO DESOKRATO KAJ PLATONO

RESUMO TEÓRICO DO MÓVEL DAS AÇÕES HUMANAS = TEORIA RESUMO PRI LA INSTIGILO DE LA HOMAJ AGOJ

RESUMO TEÓRICO DO SONAMBULISMO, DO ÊXTASE E DA DUPLA VISTA = TEORIA RESUMO PRI SOMNAMBULISMO, EKSTAZO KAJ DUOBLA VIDADO

RETORNO DA VIDA CORPORAL PARA A VIDA ESPIRITUAL = REVENO EL LA ENKORPA VIVO AL LA SPIRITA VIVO

RETRIBUIR O MAL COM O BEM = PAGI PER BONO LA MALBONON

REUNIÕES E DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS = GRUPOJ KAJ SOCIETOJ DE SPIRITISTOJ

REUNIÕES EM GERAL = GRUPOJ GXENERALE

REUNIÕES ESPÍRITAS = SPIRITISTAJ KUNVENOJ

REVOLUÇÕES GERAIS OU PARCIAIS = GXENERALAJ AUX PARTAJ TRANSFORMIGXOJ

REVOLUÇÕES PERIÓDICAS = PERIODAJ RIVOLUOJ

RIVALIDADES ENTRE AS SOCIEDADES = KONKURADO INTER LA SOCIETOJ

ROUBO = SXTELO

RUÍDOS, BARULHOS E PERTURBAÇÕES = BRUOJ, BRUEGOJ KAJ TUMULTOJ

RUÍDOS = BRUOJ

RUÍNA DO TEMPLO E DE JERUSALÉM = RUINIGXO DE LA TEMPLO KAJ DE JERUSALEM

SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA = MEMOFERO DE LA VIVO

SACRIFÍCIO MAIS AGRADÁVEL A DEUS = OFERO PLEJ AGRABLA AL DIO

SACRIFÍCIOS = OFEROJ

SALVAÇÃO DOS RICOS = SAVO DE LA RICXULOJ

SAMUEL FILIPE = SAMUEL PHILIPPE

SANSON = SANSON

SATÉLITES = SATELITOJ

SAÚDE = DEMANDOJ PRI LA SANO

SE A VOSSA MÃO É MOTIVO DE ESCÂNDALO, CORTAI-A = SE VIA MANO ESTAS OBJEKTO DE SKANDALO, FORTRANCXU GXIN

SE ALGUÉM VOS BATER NA FACE DIREITA, APRESENTAI-LHE TAMBÉM A OUTRA = SE IU FRAPAS AL VI LA DEKSTRAN VANGON, TURNU AL LI ANKAUX LA ALIAN

SE FOSSE UM HOMEM DE BEM, TERIA MORRIDO = SE LI ESTUS BONA HOMO, LI ESTUS MORTINTA

SEDE PERFEITOS = ESTU PERFEKTAJ

SEGUNDA ORDEM. - BONS ESPÍRITOS = DUA ORDO — BONAJ SPIRITOJ

SEGUNDO ADVENTO DO CRISTO = DUA VENO DE LA KRISTO

SEMATOLOGIA = SEMATOLOGIO

SEMIMATERIAL = DUONMATERIA

=

SEPARAÇÃO DA ALMA E DO CORPO = DISIGXO DE LA ANIMO JE LA KORPO

SERÁ LÍCITO ABREVIAR A VIDA DE UM DOENTE QUE SOFRA SEM ESPERANÇA DE CURA? = CXU ESTAS PERMESATE MALLONGIGI LA VIVON DE MALSANULO, KIU SUFERAS SEN ESPERO DE RESANIGXO?

SERES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS = ORGANAJ KAJ NEORGANAJ ESTAJXOJ

SEXOS NOS ESPÍRITOS = SEKSO DE LA SPIRITOJ

SIMPATIA E ANTIPATIA TERRENAS = SURTERAJ SIMPATIOJ KAJ ANTIPATIOJ

SIMPLICIDADE E PUREZA DE CORAÇÃO = SIMPLANIMECO KAJ KORPURECO

SINAIS DOS TEMPOS = SIGNOJ DE LA TEMPOJ

SINAIS PRECURSORES = ANTAUXSIGNOJ

SISTEMA DOS MÉDIUNS INERTES = SISTEMO DE LA INERTAJ MEDIUMOJ

SIXDENIERS = SIXDENIERS

SOBRE INTERESSES MORAIS E MATERIAIS = DEMANDOJ PRI LA MORALAJ KAJMATERIALAJ INTERESOJ

SOBRE OUTROS MUNDOS = DEMANDOJ PRI LA ALIAJ MONDOJ

SOBRENATURAL E AS RELIGIÕES = TIO SUPERNATURA KAJ RELIGIOJ

SOCIEDADES ESPÍRITAS = SOCIETOJ DE SPIRITISTOJ

SOCIEDADES PROPRIAMENTE DITAS = GXUSTASENCAJ SOCIETOJ

SÓCRATES E PLATÃO, PRECURSORES DA IDEIA CRISTÃ E DO ESPIRITISMO = SOKRATO KAJ PLATONO, PIONIROJ DE LA KRISTANA IDEO KAJ DE SPIRITISMO

SOFRIMENTOS E GOZOS FUTUROS = ESTONTAJ SUFEROJ KAJ GXUOJ

SOFRIMENTOS E GOZOS TERRENAIS = SURTERAJ SUFEROJ KAJ GXUOJ

SÓIS E OS PLANETAS = SUNOJ KAJ PLANEDOJ

SONAMBULISMO = SOMNAMBULISMO

SONHOS = SONGXOJ

SONO E SONHOS = DORMO KAJ SONGXOJ

SORTE DAS CRIANÇAS DEPOIS DA MORTE = SORTO DE LA INFANOJ POST LA MORTO

SORTE DOS ESPÍRITOS = DEMANDOJ PRI LA SORTO DE LA SPIRITOJ

SRA. ANAIS GOURDON = S-INO ANAIS GOURDON

SRTA. EMMA = F-INO EMMA

SUBJUGAÇÃO = SUBJUGIGO

SUCESSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS RAÇAS = SINSEKVADO KAJ PERFEKTIGXO DELA RASOJ

SUICIDA DA SAMARITANA = MEMMORTIGINTOJ EL SAMARITAINE

SUICIDAS = MEMMORTIGINTOJ

SUICÍDIO E A LOUCURA = MEMMORTIGO KAJ FRENEZECO

SUICÍDIO = MEMMORTIGO

SUPERIORES E OS INFERIORES = SUPERULOJ KAJ MALSUPERULOJ

SUPERIORIDADE DA NATUREZA DE JESUS = SUPERECO DE LA NATURO DE JESUO

TALISMÃS = TALISMANOJ

TEMOR DA MORTE = TIMO ANTAUX LA MORTO

TEMPESTADE APLACADA = KVIETIGITA VENTEGO

TEMPOS ESTÃO CHEGADOS = TEMPOJ ESTAS VENINTAJ

TENTAÇÃO DE JESUS = TENTO DE JESUO

TEORIA DA ALUCINAÇÃO = TEORIO DE LA HALUCINO

TEORIA DA CONDENSAÇÃO = TEORIO DE LA KONDENSIGXO

TEORIA DA INCRUSTAÇÃO = TEORIO DE LA INKRUSTIGXO

TEORIA DA PRECIÊNCIA = TEORIO DE LA ANTAUXSCIO

TEORIA DA PROJEÇÃO = TEORIO DE LA EKJXETO

TEORIA DAS MANIFESTAÇÕES FÍSICAS = TEORIO DE LA FIZIKAJ MANIFESTIGXOJ

TEORIAS SOBRE A TERRA = TEORIOJ PRI LA TERO

TERCEIRA ORDEM - ESPÍRITOS IMPERFEITOS = TRIA ORDO — NEPERFEKTAJ SPIRITOJ

TESOUROS OCULTOS = DEMANDOJ PRI LA KASXITAJ TREZOROJ

TIPTOLOGIA ALFABÉTICA = ALFABETA TIPTOLOGIO

TIPTOLOGIA = TIPTOLOGIO

TIPTÓLOGO = TIPTOLOGO

TORMENTOS VOLUNTÁRIOS = MEMVOLAJ TURMENTOJ

TRABALHADORES DA ÚLTIMA HORA = LABORISTOJ DE LA LASTA HORO

TRANSFIGURAÇÃO = TRANSFIGURIGXO

TRANSFIGURAÇÕES = – TRANSFIGURIGXOJ

TRANSFORMAÇÕES DO GLOBO = TRANSFORMIGXOJ DE LA GLOBO

TRANSIÇÃO PLANETÁRIA = LA PLANEDA TRANSIRO

TRANSMIGRAÇÕES PROGRESSIVAS = IOMPOSTIOMA TRANSMIGRADO

TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO = TRANSSENDO DE LA PENSO

TRANSMISSÃO OCULTA DO PENSAMENTO = KASXITA TRANSIGXO DE LA PENSO

TRÊS REINOS NATURAIS = TRI NATURAJ REGNOJ

TRÊS REVELAÇÕES = TRI REVELACIOJ

TREVAS = MALLUMO

ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS = LASTAJ ESTOS UNUAJ

UM ATEU = IU ATEISTO

UM ESPÍRITO ABORRECIDO = UNU TEDITA SPIRITO

UM MÉDICO RUSSO = RUSA KURACISTO

UM SÁBIO AMBICIOSO = AMBICIA SAGXULO

UM SÓ REBANHO E UM SÓ PASTOR = UNU GREGO, UNU PASXTISTO

UMA REALEZA TERRESTRE = SURTERA REGXECO

UMBRAL = OMBREJO; UMBRALO

UNIÃO DA ALMA E DO CORPO = KUNIGXO DE ANIMO KUN KORPO

UNIÃO DO PRINCÍPIO ESPIRITUAL À MATÉRIA = KUNIGXO DE LA SPIRITA PRINCIPOKUN LA MATERIO

UNIÕES ANTIPÁTICAS = ANTIPATIAJ KUNIGXOJ

URANOGRAFIA GERAL = GXENERALA URANOGRAFIO

UTILIDADE DAS EVOCAÇÕES PARTICULARES = UTILECO DE LA APARTAJ ELVOKOJ

UTILIDADE PROVIDENCIAL DA RIQUEZA = PROVIDENCA UTILECO DE LA RICXECO

VERDADEIRA PROPRIEDADE = VERA POSEDAJXO

VERDADEIRA PUREZA = VERA PURECO

VERDADEIRO CILÍCIO = VERA PUNVESTO

VESTUÁRIO DOS ESPÍRITOS = VESTOJ DE LA SPIRITOJ

VIA-LÁCTEA = LAKTA VOJO

VIDA CONTEMPLATIVA = KONTEMPLA VIVO

VIDA DE INSULAMENTO = IZOLVIVADO

VIDA E MORTE = VIVO KAJ MORTO

VIDA ESPIRITUAL = SPIRITA VIVO

VIDA ETERNA = ETERNA VIVO

VIDA FUTURA = ESTONTA VIVO

VIDA IMORTAL = SENMORTA VIVO

VIDA UNIVERSAL = UNIVERSA VIVO

VINGANÇA = VENGXO

VIRTUDE = VIRTO

VIRTUDES E OS VÍCIOS = VIRTOJ KAJ MALVIRTOJ

VISÃO DE DEUS = VIDO DE DIO

VISITAS ESPIRITUAIS ENTRE PESSOAS VIVAS = SPIRITAJ VIZITOJ INTER VIVANTAJ PERSONOJ

VISTA ESPIRITUAL OU PSÍQUICA = SPIRITA AUX PSIKA VIDADO

VOCAÇÃO DE PEDRO, ANDRÉ, TIAGO, JOÃO E MATEUS = ALVOKIGXO DE PETRO, ANDREO, JAKOBO, JOHANO KAJ MATEO

VOSSOS FILHOS E VOSSAS FILHAS PROFETIZARÃO = VIAJ FILOJ KAJ FILINOJ PROFETOS

VOTO DE SILÊNCIO = SILENTPROMESONenhum comentário: