segunda-feira, 9 de julho de 2018

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM JULHO DE 2018 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN JULIO 2018


VOCÊ SABIA QUE EXISTE UM ANIMAL QUE É IMORTAL // ĈU VI SCIIS, KE EKZISTAS BESTO, KIU NENIAM MORTAS?

09-07-2018


Normalmente quando uma criatura tem um nome sugestivo de ‘imortal’, é sempre algo interpretado de forma não-literal. Mas não é bem assim no caso das regras biológicas dessa água-viva. Essa água viva, chamada Turritopsis nutricula, simplesmente não consegue morrer de causas naturais. Sua capacidade de regeneração é tão alta que ela só pode morrer se for completamente destroçada.

Como a maioria das águas-vivas, ela passa por dois estágios: a fase de pólipo, ou fase imatura, e a fase medusa, na qual pode se reproduzir de forma assexuada.
A água-viva imortal foi descoberta por acaso pelo estudante alemão de biologia marinha Christian Sommer em 1988, enquanto ele passava suas férias de verão na Riviera Italiana. Sommer, que coletava espécies de hidrozoários para um estudo, acabou capturando a pequena criatura misteriosa, ficando espantado com o que observou no laboratório. Após examiná-la durante alguns dias, Sommer percebeu que a água-viva simplesmente se recusava a morrer, regredindo ao seu estado inicial de desenvolvimento até reiniciar o seu ciclo de vida outra vez, sucessivamente, como se sofresse um envelhecimento reverso.

Os pesquisadores já descobriram que ela inicia seu incrível rejuvenescimento quando se encontra em uma situação de estresse ou ataque, e que durante esse período o organismo passa por um processo conhecido como transdiferenciação celular, ou seja, um evento atípico no qual um tipo de célula se transforma em outro, tal como ocorre com as células-tronco humanas.
É a natureza nos surpreendendo mais uma vez, nos mostrando sua grande capacidade de inovação mediante as adversidades naturais e do homem.
Ordinare, kiam kreitaĵo havas la impresan nomon 'senmorta', tio estas ĉiam interpretata ne laŭlitere. Sed tio ne okazas pri la biologiaj reguloj de la Turritopsis nutricula (Eble en Esperanto, 'Tuhitopso'). Tiu meduzo ne mortas pro naturaj kaŭzoj. Ĝia povo regeneriĝi estas tiel granda, ke ĝi nur povas morti, se ĝi estos tute dispecigita.

Same kiel la plimulto el la celenteruloj, ĝi pasas tra du stadioj, nome: la fazo de polipo aŭ nematura fazo, kaj la fazo de meduzo, en kiu ĝi povas reprodukti per neseksa maniero.
La senmorta meduzo estis hazarde eltrovita de Christian Sommer, germana studento pri mara biologio, en 1988, dum li pasigis siajn somerajn feriojn en la Italia Riviero. Sommer, kiu estis kolektanta speciojn de hidrozooj por iu studo, kaptis la malgrandan misteran kreitaĵon. Tiam li miregis pri tio, kion li observis en la laboratorio. Post kiam li ekzamenis ĝin kelktage, Sommer perceptis, ke la meduzo simple ne mortis, reirante en sian unuan stadion de elvolviĝo kaj komencante sian ciklon de vivo aliafoje kaj sinsekve, kvazaŭ spertante malmaljuniĝojn.

La esploristoj malkaŝis, ke ĝi komencas sian nekredeblan rejuniĝon tiam, kiam ĝi troviĝas en situacio de streso aŭ atako, kaj ke dum tiu momento la organismo pasas tra procezo konata kiel ĉelo-transdiferenciĝo, tio estas, nenormala okazaĵo, per kiu unu tipo de ĉelo transformiĝas en alian, tian kiel okazas pri la homaj praĉeloj.
Tio estas la naturo surprizanta nin ankoraŭfoje, montranta al ni sian grandan povon de renoviĝo antaŭ la naturaj kaj homaj malutiloj.

FONTO:


domingo, 10 de junho de 2018

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM JUNHO DE 2018 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN JUNIO 2018

TIME DE INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS DA OPENAI VENCE HUMANOS COM FACILIDADE EM DOTA 2 // TEAMO DE ARTEFARITAJ INTELIGENTULOJ DE OPENAI VENKAS HOMOJN KUN FACILECO EN DOTA 2

27-06-2018

A OpenAI é uma organização sem fins lucrativos criada em 2015 para promover pesquisas na área de inteligênica artificial.
O time OpenAI Five, formado por 5 bots de inteligência artificial (IA), venceu confrontos no game de e-Sport Dota 2 contra equipes formadas por humanos, incluindo jogadores amadores com altas pontuações no ranking de habilidades do jogo.

Para chegar nesse nível de habilidade, as redes neurais do OpenAI Five são treinadas a jogar o equivalente a 180 anos de partidas contra si mesmas todos os dias. Os cientistas por trás do projeto implementaram algoritmos que permitem que a IA aprenda por conta própria.

"Usando uma [rede de memória de curto e longo prazos] separada para cada personagem sem qualquer dado humano, ele aprende estratégias reconhecíveis. Isso indica que o reforço de aprendizado pode executar planejamento a longo prazo com uma escala grande porém realizável – sem avanços fundamentais, ao contrário das nossas próprias expectativas ao começar o projeto".
- Representante da equipe da OpenAI

Agora, o objetivo da equipe é continuar treinando o sistema até a principal competição do Dota 2 do mundo no ano, The International 2018, que acontece a partir do dia 20 de agosto. Lá, eles pretendem fazer uma demonstração onde esperam vencer os melhores jogadores do mundo.

Entre os fundadores mais famosos da OpenAI  estão Elon Musk, CEO da Tesla, e Sam Altman, presidente da Y Combinator.

OpenAI estas nemonprofita organizacio fondita en 2015 por okazigi esplorojn en la tereno de la artefarita inteligenteco.
La teamo de OpenAI Five, formita el  5 retrobotoj kun artefarita inteligenteco (AI), venkis interbatalojn en la ludo de la e-sporto Dota 2, kontraŭ grupoj formitaj el homoj, inkluzive de amatoraj ludistoj kun altaj poent-akiroj en la rang-ordo pri lertecoj en la ludo.

Por atingi tiun nivelon de lerteco, la neŭraj retoj de OpenAI Five estas instrukciitaj por ludi la ekvivalenton al 180 jaroj da partioj kontraŭ si mem ĉiutage.
La sciencistoj gvidantaj la projekton enkondukis algoritmojn, kiuj ebligas, ke IA lernu per si mem.

“Utiligante reton kun memoro je longa kaj mallonga tempodaŭro, apartigita por ĉiu persono sen ia ajn homa donitaĵo, ĝi lernas rekoneblajn strategiojn. Tio indikas, ke la klopodo de lernado povas plenumi longtempan planitaĵon kun tre granda skalo, tamen realigebla – sen fundamentaj progresoj, kontraŭe de niaj propraj esperoj ĉe la komenco de la projekto”. – Diris la reprezentanto de la skipo de OpenAI

Nun la celo de la skipo estas tio, daŭri trejnantaj la sistemon, ĝis la ĉefa jara konkurado de Dota 2 en la mondo, nome, The International 2018, kiu okazos de la 20-a de aŭgusto. Tie ili intencas fari demonstron, esperante venki la plej bonajn ludistojn de la mondo.

Inter la fondintoj plej famaj de OpenAI estas Elon Musk (la Ĉefa Afergvida Oficisto (ĈAO) da Tesla) kaj Sam Altman (la prezidanto de Y Combinator).


FONTO:


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

MULHER DE 129 ANOS PREFERIA JÁ TER MORRIDO, POR TER SIDO INFELIZ TODA A VIDA // 129-JARA VIRINO PREFERUS JAM ESTI MORTINTA, PRO TIO, KE ŜI MALFELIĈIS DUM LA TUTA VIVO

25-06-2018

"Não é um presente de Deus, mas sim um castigo".

A russa Koku Istambulova, supostamente a mais velha do mundo, diz que gostaria de ter morrido quando era mais nova.
Ela completou 129 anos recentemente mas, de acordo com o Mirror, ela diz que nunca foi feliz e que, ao longo dos tempos, se questiona como conseguiu viver até tão tarde.

Koku alega que a única razão para estar viva há tantos anos foi por vontade de Deus, e considera que se trata de um castigo.

"Estou cansada. Viver até tão tarde não é um presente de Deus, mas um castigo", revela a mulher russa, enquanto recorda que durante toda a sua vida se dedicou a trabalhar no campo.

Ela é natural de Bratskoye, na Rússia, e tem seis netos e 16 bisnetos.
“Tio ne estas donaco de Dio, sed jes ia puno”.

La rusino  Koku Istambulova, supozeble la plej aĝa virino en la mondo, diris, ke ŝi ŝatus esti mortinta tiam, kiam ŝi estis malpli aĝa.
Ŝi kompletigis 129 jarojn antaŭnelonge, sed, laŭ Mirror, ŝi diris, ke ŝi neniam estis feliĉa kaj ke en la daŭro de la tempoj ŝi demandas sin, kial ŝi vivas ĝis tiel malfrue.

Koku diras, ke la sola kialo, por ke ŝi ankoraŭ estas vivanta de tiom da jaroj, estas la volo de Dio, kaj ŝi konsideras, ke tio estas ia puno.

“Mi estas laca. Vivi ĝis tiel malfrue ne estas donaco de Dio, sed puno”, deklaras la rusino, dum ŝi memoras, ke en la daŭro de sia tuta vivo ŝi sin dediĉis  al la laborado en la kamparo.

Naskita en Brakskojo, en Rusujo, ŝi havas ses nepojn kaj 16 pranepojn.
FONTO:///////////////////

ESTUDIOSOS DESCOBREM PRIMEIRA PINTURA DE LEONARDO DA VINCI // STUDULOJ ELTROVIS LA UNUAN PENTRAĴON DE LEONARDO DA VINCI

22-06-2018

Estudiosos italianos anunciaram hoje (21) a descoberta da primeira pintura do gênio Leonardo da Vinci.

 Datada de 1471, é uma obra feita em um ladrilho quadrado de terracota que retrataria o Arcanjo Gabriel, mas também seria um autorretrato de Da Vinci.

A conclusão é dos estudiosos Ernesto Solari e Ivana Rosa Bonfantini, consultores e professores de grafologia comparada da Universidade Lumsa de Roma.

O Arcanjo Gabriel foi pintado de perfil, mas, no traçado da obra, Leonardo, então com apenas 19 anos de idade, teria feito também seu autorretrato.

 Leonardo da Vinci nasceu em abril de 1452, na Itália, e morreu em maio de 1519, na França. É considerado uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento devido ao seu trabalho como pintor, escultor, inventor, arquiteto, anatomista, botânico, músico, escritor, engenheiro e cientista. São dele as obras "Mona Lisa" e "A Última Ceia", além do desenho do "Homem Vitruviano".
 Italaj studuloj anoncis hieraŭ (la 21-a) la eltrovon de la unua pentraĵo de la renesanca geniulo Leonardo da Vinci.

Datita de 1471, ĝi estas verko farita sur kvadrata kahelo el terakoto, portretanta la Ĉefanĝelon Gabrielon, sed kiu ankaŭ estas memportreto de Vinĉi.

La konkludo estas de la studuloj Ernesto Solari kaj Ivana Rosa Bonfantini, ekspertizistoj kaj profesoroj de Kompara Grafologio en la Universitato Lumsa, en Romo.

La Ĉefanĝelo Gabrielo estis pentrita profile, sed tamen, en la projekto de la verko, Vinĉi, tiam nur 19-jaraĝa, faris ankaŭ sian memportreton.

Leonardo da Vinci naskiĝis en aprilo 1452, en Italio, kaj mortis en majo 1519, en Francio. Li estas konsiderata unu el la plej gravaj figuroj de la Alta Renesanco, pro sia laborado kiel pentristo, skulptisto, inventisto, arkitekto, anatomiisto, botanikisto, muzikisto, verkisto, inĝeniero kaj sciencisto. Estas liaj la verkoj “Mona Lisa” kaj “La Sankta Manĝo”, krom la desegnaĵo de “La Vitruvia Homo”.
FONTO:

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


JUIZ FICA COM CRIANÇA NO COLO DURANTE AUDIÊNCIA: ELA CHORAVA
// JUĜISTO TENIS INFANON EN SIA SINO DUM AŬDIENCO: ŜI ESTIS PLORANTA


17-06-2018


A atitude de carinho de um juiz trabalhista está sensibilizando as redes sociais.
Esta semana, o juiz Agenor Calazans, de Salvador, na Bahia, estava julgando uma ação trabalhista e uma criança começou a chorar durante a audiência da mãe dela.
O magistrado não teve dúvida: pegou no colo a bebê de 11 meses e continuou o julgamento.
A atitude dele tranquilizou a criança e ela ficou quietinha. Mais que isso: a menina ficou no colo do juiz durante toda a audiência.
“A atitude do magistrado agradou tanto a garotinha que ela não quis mais sair dali”, disse o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), numa nota que celebrou a atitude do magistrado.
“É ou não é um juiz do coração?”, escreveu o TRT nas redes sociais.
O caso aconteceu na 25ª Vara do Trabalho, no bairro do Comércio.
A audiência foi na quarta-feira, 13.
A mãe da garotinha era uma das partes envolvidas no processo julgado pelo magistrado.
La ago de kareso de unu laborjuĝisto estas kortuŝanta la sociajn retojn.
Ĉi-semajne la juĝisto Agenor Calazans, el Salvadoro, la ĉefurbo de la brazila ŝtato Bahio, estis gvidanta aŭdiencon de labora proceso, kiam ekploregis la filineto de la reklamaciintino.
Tiam la juĝisto ne havis heziton: li prenis en sian sinon la bebon je 11 monatoj kaj daŭrigis la juĝadon de la proceso.
Tiu lia faro trankviligis la infaninon, kiu restis kvieteta. Pli ol tio: la knabineto restis sur la genuoj de la juĝisto dum la tuta aŭdienco.
“La faro de la juĝisto tiel agrablis al la infanino, ke ŝi ne plu volis deiri de tie”, diris la Labora Tribunalo de la 5-a Regiono (LRT), en gazetnoto, en kiu ĝi laŭdis la agon de la juĝisto.
“Ĉu li estas aŭ ne unu juĝisto de la koro?”, skribis la LRT en la sociaj retoj.
La afero okazis en la 25-a Labora Juĝejo, en la kvartalo Komerco.
La aŭdienco havis lokon en la merkredo, la 13-a.
La patrino de la infanino estis unu el la procesanoj sub juĝado de la juĝisto.


FONTO:SE O CURIOSITY ESTÁ SOZINHO EM MARTE, QUEM TIRA AS FOTOS DELE?
// SE KURIOZITO ESTAS SOLA EN MARSO, KIU FOTOGRAFADAS ĜIN?

10-06-2018


Outro robô? Alienígenas? É uma fraude? Nada disso. O segredo da Nasa está em uma técnica engenhosa - que você pode replicar nas suas selfies.

Talvez você já tenha se perguntado isso. Se o robô Curiosity está sozinho em Marte, quem tira as fotos em que ele aparece? Outro robô não é: a Nasa já enviou quatro rovers para o planeta vermelho, mas o Curiosity e o Opportunity, os únicos que ainda funcionam, ficam bem longe um do outro.

Quem tira as fotos do Curiosity é ele próprio. Mas como o braço do robô nunca aparece no canto da imagem? A resposta é bem simples – com um truque envolvido. Não vemos o braço robótico pois a imagem que chega até nós é, na verdade, um mosaico de aproximadamente 55 fotos. A câmera vai se movimentando aos poucos para fotografar o rover de vários ângulos diferentes. Depois os pesquisadores combinam as imagens excluindo os trechos em que aparecem os braços robóticos e substituindo por trechos de outros ângulos em que eles não aparecem. Assim eles criam a impressão de que há alguém ao lado do robô.
Ĉu alia roboto? Ĉu eksterteruloj? Aŭ ĉu tio estas trompo? Nenio el tio. La sekreto de Nasa estas inĝenia tekniko – kiun vi mem povas refari en unu el viaj memfotadoj.

Eble vi jam pridemandis tion: se la roboto Kuriozito estas sola en Marso, kiu do faras la fotojn, en kiuj ĝi aperas? Ne alia roboto faras tion. Nasa jam sendis kvar esplorveturilojn al la Ruĝa Planedo, sed tamen Kuriozito kaj Oportunito, la solaj, kiuj ankoraŭ funkcias, restas tre malproksimaj unu de la dua.

Kiu faras la fotojn de Kuriozito, tiu estas ĝi mem. Tamen kial ĝia brako neniam aperas en la angulo de la bildoj? La respondo estas tre simpla: per la uzo de artifiko. Ni ne ekvidas la robotan brakon, ĉar la bildo, kiu alvenas al ni, estas, en vero, unu mozaiko je proksimume 55 fotoj. La kamerao moviĝas iom post iom, por fotografi la esplorveturilon ĉe multaj diversaj anguloj. Poste la esploristoj kombinas la bildojn, forigante la pecojn, en kiuj videblas la robotaj brakoj, anstataŭigante ilin per pecoj de aliaj anguloj, en kiuj ili ne aperas. Tiel ili kreas la impreson, ke estas io alia antaŭ la roboto kaj malantaŭ kamerao.
FONTO:

quinta-feira, 31 de maio de 2018

EL LA RAPIDA VORTARO PORTUGALA-ESPERANTO - AKTUALIGO EL MAJO 2018

REFERÊNCIAS: ESPERANTO PORTUGUÊS PORTUGALA DICIONÁRIO VORTARO GLOSSÁRIO GLOSARO TERMINARO TRADUZIR TRADUÇÃOABIBLIOFOBIA (MEDO DE FICAR SEM COISAS PARA LER) = NELEGFOBIO
ADRENALINA (OU EPINEFRINA) = ADRENALINO; EPINEFRINO
ÁLCOOL GEL = VISKECA / PASTECA ALKOHOLO

AVANÇADO = PROSPERINTA; EVOLUINTA; (IDO OU ESTADO À FRENTE) ANTAŬENIRINTA; ANTAŬENIRANTA; PLUIRINTA; PLUIRANTA; (TENDO AVANÇADO EM CAMPO DE BATALHA) AVANCINTA; (SUPERMODERNO, DE ÚLTIMA GERAÇÃO TECNOLÓGICA) LASTGENERACIA, PINTGENERACIA, PINTTEKNICA
AVICULTOR = BIRDO-KULTURISTO; BIRD-BREDISTO
BAIXADA FLUMINENSE = RIO-DE-ĴANEJRIA MALALTEBENEJO
BALACLAVA (OU TOUCA NINJA: GORRO CONFECCIONADO NORMALMENTE COM MALHA DE LÃ (MISTURADA COM TECIDOS ELÁSTICOS) QUE SE VESTE DE FORMA AJUSTADA NA CABEÇA ATÉ O PESCOÇO. SUA FUNÇÃO TRADICIONAL É A PROTEÇÃO CONTRA O FRIO. COBRE A CABEÇA, O PESCOÇO E OS OMBROS, US. POR ALPINISTAS, ESQUIADORES, SOLDADOS EM SERVIÇO, ASSALTANTES...) = BIVAKĈAPO

BICHECTOMIA (OU LIPOPLASTIA FACIAL: CIRURGIA PLÁSTICA NA BOCHECHA) = VANGA LIPOPLASTIO; VANGOPLASTIO
CÁBULA = MALDILIGENTA; RUZA
CALIGENEFOBIA (OU VENUSTRAFOBIA: MEDO DE MULHERES BONITAS) = BELULINFOBIO
CANSANÇÃO (NOME VULGAR DADO A VÁRIAS DAS ESPÉCIES DE VEGETAIS DAS FAMÍLIAS EUPHORBIACEAE, LOASACEAE E URTICACEAE. SUA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA, COMUM A TODAS ELAS, É O FATO DE PROVOCAR, ASSIM COMO A URTIGA, A SENSAÇÃO DE QUEIMADURA AO TOQUE COM A PELE) = LOASACEO; (CIDADE DO SERTÃO BAIANO) KANSANSAO
CARRO-BOMBA (USADO EM EXPLOSÕES TERRORISTAS) = AŬTOBOMBO; VETURILBOMBO
CENTRAL DE TRABALHADORES = LABORISTA CENTRALO
CIRROSE HEPÁTICA (CONDIÇÃO MÉDICA EM QUE O FÍGADO DEIXA DE FUNCIONAR CORRETAMENTE DEVIDO A LESÕES PROLONGADAS) = HEPATA CIROZO
COALESCEDOR (DISPOSITIVO TECNOLÓGICO QUE EXECUTA A COALESCÊNCIA, SENDO USADOS PRINCIPALMENTE PARA SEPARAR EMULSÕES EM SEUS COMPONENTES ATRAVÉS DE VÁRIOS PROCESSOS, OPERANDO EM REVERSO A UM EMULSIFICANTE) = GUTET-INTERFUNDIGILO
COALESCÊNCIA (PROCESSO EM QUE DUAS OU MAIS PARTÍCULAS OU GOTÍCULAS FUNDEM-SE, FORMANDO APENAS UMA ÚNICA GOTÍCULA (OU BOLHA)) = GUTET-INTERFUNDIĜO
COM TERCEIRO EIXO ELEVADO (SOBRE CAMINHÃO) = MALPLENA

COMITÊ CENTRAL = CENTRA (ORGANIZA) KOMITATO
COMO SERIA DE DESEJAR = KIEL DEZIRINDE
CONATO (ADJETIVO: INATO) NENASKITA; KUNNASKITA; (SUBSTANTIVO: TENDÊNCIA, IMPULSO OU ASPIRAÇÃO NATURAIS; CONAÇÃO; ESFORÇO, TENTATIVA) = EMO, KLOPOD(EM)O; PROV(EM)O; SINDONEMO
CONSTRANGEDOR = ĜENE; PREME; KONSTERNE; EMBARASE
CONSTRANGIDO = PERFORTE DEVIGITA; ĜENITA; PREMITA; KONSTERNITA; MALGRAŬVOLA; KONTRAŬVOLA; PRETERVOLA; EMBARASITA; DEVIGITA; TRUDDEVIGITA
CRAVIOLA (ESPÉCIE DE GUITARRA DE SEIS CORDAS DE AÇO DUPLAS, DEDILHADAS, CUJO CORPO É, DO LADO SUPERIOR, ABAULADO COMO O DE UM ALAÚDE E, DO LADO INFERIOR, CÔNCAVO COMO O DE UM VIOLÃO, E CUJO SOM LEMBRA O DO CRAVO. FOI INTRODUZIDO POR PAULINHO NOGUEIRA) = KLAVJOLOCRO-MAGNON (RAÇA MAIS ANTIGA DE HOMO SAPIENS, ENCONTRADA NA EUROPA E DA QUAL ERTENCEM TODOS OS HUMANOS MODERNOS) = KROMANJONO
DAR SINAL DE VIDA (VIR; CHEGAR; APARECER) = VENI; ALVENI; REAPERI; (MOSTRAR QUE ESTÁ VIVO) EKMONTRI / MONTR(ET)I, KE ONI ESTAS VIVANTA
DAR VACINA (OU APLICAR VACINA) = APLIKI / DONI / INJEKTI VAKCINON
DE SUMA IMPORTÂNCIA = PLEJ / TREEGE GRAVA
DEGRADANTE = MALNOBL(IG)A; MALHONORA
DESENVOLVIMENTO MORAL = MORALA ELVOLVIĜO / DISVOLVITECO / EVOLUSTADIO
DESPEDIDA DE SOLTEIRO (FESTA PRIVADA REALIZADA NA PRÉVIA DE UM CASAMENTO, E REPRESENTA SIMBOLICAMENTE A ÚLTIMA OPORTUNIDADE QUE O NOIVO TEM DE EXPERIMENTAR UMA FESTA SEM AS EVENTUAIS RESTRIÇÕES QUE O CASAMENTO LHE TRARÁ) = FRAŬLOFESTO; FRAŬLA / FRAŬLECOFINA FESTO
DIA DE SOL (OU DIA ENSOLARADO) = SUNA / HELA TAGO
DISFUNCIONAL (RELATIVO A DISFUNÇÃO) = MALFUNKCIA; SENFUNKCIA; KONTRAŬCELA; MISCEL(ANT)A
DISPENSAÇÃO (LIBERAÇÃO DE REMÉDIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR) = KURACIL-LIVERO; MEDIKAMENT-DONO
DOENTE TERMINAL = BALDAŬA MORTONTO; MORTMALSANA
EFEBOFOBIA (MEDO IRRACIONAL DE ADOLESCENTES E JOVENS) = JUNULFOBIO
EJACULAÇÃO PRECOCE = FRUA / ANTAŬTEMPA EJAKULO / (SPERMO-ELĴETO)
EM SUBSTITUIÇÃO A = EN ANSTATAŬO DE; ANSTATAŬE DE / AL
ENROSCAR = HELICE MOV(IĜ)I / TURN(IĜ)I; ĈIRKAŬVOLVI ĈIRKAŬ SIN MEM; RONDKUŜIĜI
ENTRAR DE COSTAS = ENIRI DORSDIREKTE
ENTRAR DE FRENTE = ENIRI FRONTDIREKTE
EQUILIBRADO = EKVILIBRITA; (PSIC) EKVILIBRECA
ESTADO TERMINAL = BALDAŬA MORTONTECO; MORTMALSANECO
ESTRATAGEMA = ARTIFIKO; (ARTIFÍCIO USADO PARA ENGANAR UM INIMIGO) STRATAGEMO
EXEGETAR (FAZER EXEGESE, INTERPRETAR O TEXTO OU A INTENÇAO PRECISA DO TEXTO) = EKZEGEZI
FATALISMO = FATALAĴO; FATALECO; (DOUTRINA SEGUNDO A QUAL OS ACONTECIMENTOS SÃO FIXADOS COM ANTECEDÊNCIA PELO DESTINO) FATALISMO
FAZER PROVA = SUBMETIĜI AL EKZAMENO; ESTI EKZAMENATA; EKZAMENIĜI; (PARA INGRESSAR EM ESCOLA DE NÍVEL SUPERIOR OU FAZER TESTE ESPECÍFICO PARA CONSEGUIR ALGUM DIREITO) PROVI EKZAMENON
FÉRIAS CONJUGAIS = PROVIZORA GEEDZA MALKUNIĜO
FIXADO EM ALGUM SENTIMENTO = ALKROĈITA AL IU SENTO
FUMO DE ROLO = RULTABAKO

FUNDAÇÃO (ALICERCE) = FUNDAMENTO; KONSTRUBAZO
GASOGÊNIO (OU GASÓGENO: EQUIPAMENTO USADO PARA GASEIFICAR O CARBONO E GERAR GÁS COMBUSTÍVEL PARA ALIMENTAR MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA, CONVERTENDO MATÉRIAS-PRIMAS SÓLIDAS E LÍQUIDAS EM GÁS) = GASGENERATORO

GASTAR (TORRAR DINHEIRO EM FUTILIDADES E PRAZERES) = FORDIBOĈI; MALŜPARAĈI
GRILHETAR = KATENI
HIBRISTOFILIA (PARAFILIA EM QUE A EXCITAÇÃO SEXUAL, FACILITAÇÃO E OBTENÇÃO DE ORGASMO SÃO SENSÍVEIS E DEPENDEM DE ESTAR COM UM PARCEIRO CONHECIDO POR TER COMETIDO UM ULTRAJE OU CRIME, COMO ESTUPRO, ASSASSINATO, OU ASSALTO À MÃO ARMADA) = HIBRISTOFILIO
HIPOTERMIA (DIMINUIÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA NORMAL DO CORPO, ÀS VEZES PROVOCADA ARTIFICIALMENTE PARA FINS TERAPÊUTICOS OU PARA FACILITAR CIRURGIAS CARDÍACAS; MÉTODO DE CURA DE DIVERSOS MALES POR MEIO DO FRIO) = HIPOTERMIO
HOME OFFICE = HEJMLABORO
HOMEM DE CHANCELADE: FÓSSIL DE UM HOMEM ENCONTRADO EM CHANCELADE, NA FRANÇA, EM 1888) = VIRO DE CHANCELADO
HOMENS GRIMALDI (DOIS ESQUELETOS HUMANOS DO PALEOLÍTICO SUPERIOR, DESCOBERTOS NA ITÁLIA EM 1901) = HOMOJ GRIMALDOJ
HORA EXTRA (OU HORAS EXTRAS) = PLUSLABORO
HUAI KHWANG (UM DOS 50 DISTRITOS DE BANGUECOQUE, NA TAILÂNDIA) = HUAJKŬANGO
IMPACTO AMBIENTAL (ALTERAÇÃO NO MEIO AMBIENTE OU EM ALGUM DE SEUS COMPONENTES, POR DETERMINADA AÇÃO OU ATIVIDADE HUMANA) = MEDIA DAMAĜO / DETRUO / PERTURBO / DETRUEFIKO
INCENTIVADOR = INCITANTO; STIMULANTO; APOGANTO
INCRÍVEL = EKSTERORDINARA; NEKREDEBLA; APENAŬ KREDEBLA
INTERVENÇÃO MILITAR = MILITARISMA INTERVENO
IOIÔ (BRINQUEDO CONSTITUÍDO DE DOIS DISCOS, GERALMENTE DE PLÁSTICO, MAS PODENDO SER TAMBÉM DE MADEIRA OU METAL, UNIDOS NO CENTRO POR UM EIXO NO QUAL PRENDE-SE UMA CORDA) = JOJO

JOANETE (OU HALLUX VALGUS: DEFORMIDADE DA ARTICULAÇÃO METATARSOFALÂNGICA QUE LIGA O DEDO GRANDE DO PÉ) = HALUKSOSTA MISFORMAĴO / TUBERO; (EM NAVEGAÇÃO) TOPVELO

JORNADA DE TRABALHO = DEĴORO
LIPOPLASTIA = GRASOPLASTIO
MANGUEZAL (FLORESTA DE MANGUE) = MANGROVO
MANHÃ DE SOL (OU MANHÃ ENSOLARADA) = SUNA / HELA MATENO
MENTECAPTO = FRENEZ(ET)A; IDIOTA; MALSAĜA
MOVIMENTO BROWNIANO (OU PEDESIS: MOVIMENTO ALEATÓRIO DAS PARTÍCULAS SUSPENSAS NUM FLUIDO (LÍQUIDO OU GÁS), RESULTANTE DA SUA COLISÃO COM ÁTOMOS RÁPIDOS OU MOLÉCULAS NO GÁS OU LÍQUIDO) = MOVIĜO DE BROŬNO
NINGUÉM SABE DO DIA DE AMANHÃ = NENIU SCIAS, KION NASKOS LA MORGAŬA TAGO; NENIU ESTAS CERTA PRI LA MORGAŬA TAGO; NENIU VIVAS EN CERTECO PRI LA MORGAŬA TAGO
ODAXELAGNIA (PARAFILIA QUE ENVOLVE EXCITAÇÃO SEXUAL ATRAVÉS DE MORDIDAS, SENDO CONSIDERADA UMA FORMA LEVE DE SADISMO) = MORDETPLEZURO; ODAKSELAGNIO
PARA TAL OU QUAL = AL IU
PARAFILIA (PADRÃO DE COMPORTAMENTO SEXUAL NO QUAL, EM GERAL, A FONTE PREDOMINANTE DE PRAZER NÃO SE ENCONTRA NA CÓPULA, MAS EM ALGUMA OUTRA ATIVIDADE) = PARAFILIO
PROPICIATÓRIO = FAVORIGA; (TEMPLO, SANTUÁRIO OU LUGAR DE AMERCEAMENTO, DE CONCESSÃO DE MERCÊ) FAVOREJO
PROPÍNQUO = PROKSIMA; NAJBARA; APUDA
PRÓPRIO DE (TÍPICO DE, QUE TEM A VER COM, PERTENCENTE A) = PROPRA AL / DE;
REFINAMENTO = RAFINADO; RAFINITECO; (PUREZA DE ALMA) PURECO; (NOBREZA) NOBLECO; (DELICADEZA) DELIKATECO
REMOÇÃO (COM PÁ) = ŜOVELADO; (RETIRADA DE ALGO) FORIGO; TRANSLOKIGO; DELOKIGO
REVOLTADO = RIBELIĜINTA; RIBELIĜINTO; RIBELEMA; RIBELEMULO; INDIGNINTA; INDIGNINTAO
SERRARIA = SEGEJO
SERRÁTIL = SEGILFORMA; MONTFORMA
SILICOSE (PNEUMOCONIOSE PROVOCADA PELA INALAÇÃO DE POEIRA DE SÍLICA) = SILIKOZO, SILICOZO
SINCRONICIDADE = SAMTEMPIGO; SAMTEMPECO, SAMMOMENTIGO; SAMMOMENTECO; SINKRONECO
SÍNDROME DE ASPERGER (OU TRANSTORNO DE ASPERGER OU SIMPLESMENTE ASPERGER: CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA DO ESPECTRO AUTISTA CARACTERIZADA POR DIFICULDADES SIGNIFICATIVAS NA INTERAÇÃO SOCIAL E COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL, ALÉM DE PADRÕES DE COMPORTAMENTO REPETITIVOS E INTERESSES RESTRITOS) = SINDROMO DE ASPERGER, ASPERGER-SINDROMO, ASPERGERA SINDROMO, ASPERGERO
SITUAÇÃO (NA POLÍTICA PÚBLICA) = REGISTARO; REGADO; REGADANARO
SURICATA (OU SURICATE, DO LATIM SURICATTA: ESPÉCIE DE MAMÍFERO DA FAMÍLIA HERPESTIDAE, SENDO A ÚNICA ESPÉCIE DESCRITA PARA O GÊNERO SURICATA) = SURIKATOTAMPA (COBERTURA, CAPA) = KOVRILO; (PLACA MÓVEL MOVEBLA PLATO, QUE SE COLOCA OU ABAIXA SOBRE A ABERTURA DE VAZO, CAIXA ETC, PARA FECHÁ-LA) TERMOPLATO
TAQUICARDIA (AUMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA) = TAKIKARDIO
https://3.bp.blogspot.com/-CFE_EYlYfZg/WxCb-ZYSNfI/AAAAAAAAGr8/g0IzO8q_XOMxCO6t3N-3LjGFcHrdzNm_QCLcBGAs/s1600/5.gif

TOMAR SEGUNDA DOSE DE VACINA = PRENI / RICEVI REVAKCINON
TOMAR VACINA = PRENI / RICEVI VAKCINON
TOXOPLASMOSE (INFECÇÃO, CONGÊNITA OU ADQUIRIDA, CAUSADA PELO PROTISTA TOXOPLASMA GONDII E QUE INCIDE EM NUMEROSOS ANIMAIS E NO HOMEM) = TOKSOPLASMOZO
TRABALHAR POR HORA (NÃO POR PRODUÇÃO) = TEMPLABORI
TRANSITORIEDADE = NEDAŬR(EC)O; TRANSIRECO; PASEMO; PASONTECO; KELKATEMPECO; PROVIZORECO
TRANSITÓRIO = NEDAŬRA; TRANSIRA; PASEMA; PASONTA; KELKATEMPA; PROVIZORA
TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE (OU TDI: TRANSTORNO DE MÚLTIPLAS PERSONALIDADES; DUPLA PERSONALIDADE) = MALORDO PRI MALPERSONIGO / ALIPERSONIGO; DUOBLA PERSONECO
ULTRACREPIDANISMO (HÁBITO DE EXPRESSAR OPINIÕES OU DAR CONSELHOS EM ASSUNTOS PARA ALÉM DO CONHECIMENTO PRÓPRIO) = PSEŬDOĈIOSCIO
ULTRACREPIDÁRIO (PESSOA QUE FALA E DA OPINIÕES SOBRE AQUILO QUE NÃO SABE, QUE NÃO TEM CONHECIMENTO) = PSEŬDOĈIOSCIULO; DOKTORO ĈIOSCIA; MULTFAKULAĈO, MULTSCIAĈULO; PSEŬDOPOLIMATO
UTILITARISMO (MÉTODO, MANEIRA OU COMPORTAMENTO DO QUE É UTILITÁRIO OU UTILITARISTA; TEORIA OU DOUTRINA DESENVOLVIDA NA FILOSOFIA LIBERAL INGLESA, QUE CONSIDERA A BOA AÇÃO OU A BOA REGRA DE CONDUTA CARACTERIZÁVEIS PELA UTILIDADE E PELO PRAZER QUE PODEM PROPORCIONAR A UM INDIVÍDUO E, EM EXTENSÃO, À COLETIVIDADE) = UTILISMO
VALOR MORAL = MORALA VALORO
VIGÊNCIA = AKTUALECO; VALIDECO. (EFIK)DAŬR(EC)O

VIR DE FORA = VENI EL FOR / EKSTERE / MALPROKSIME