domingo, 26 de março de 2017

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM MARÇO DE 2017 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN MARTO 2017

CIENTISTAS CRIAM FILTRO CAPAZ DE TORNAR POTÁVEL A ÁGUA DO MAR // SCIENCISTOJ KREIS FILTRILON KAPABLAN FARI TRINKEBLA LA AKVON DE LA MARO

04-04-2017


Pesquisadores britânicos anunciaram na última segunda-feira (dia 3), que criaram um filtro à base de óxido de grafeno capaz de remover todo o sal da água do mar.
O grafeno é considerado o material mais fino e resistente, que existe desde o começo desta década.
Espera-se que essa criação ajude milhões de pessoas ao redor do mundo que sofrem com a falta d'água.
A pesquisa é conduzida desde 2004 por cientistas da Universidade de Manchester, na Inglaterra, e teve seus resultados publicados na revista "Nature Nanotechnology".

Se antes a produção de grafeno em escala industrial era tida como um grande desafio, o estudo liderado pelo físico Rahul Nair resolveu esse impasse, ao desenvolver o óxido de grafeno, um derivado químico muito mais fácil de se produzir.

Membranas de óxido de grafeno já provaram seu valor para filtrar grandes sais, moléculas orgânicas e até mesmo nanopartículas. Mas, até agora, não podiam ser usadas para filtrar os sais comuns, que exigem peneiras ainda menores.
Britaj esploristoj anoncis en la lasta lundo (la 3-a), ke ili kreis filtrilon el oksido de grafeno kapablan forigi la tutan salon el la marakvo.
La grafeno estas konsiderata la materialo plej maldika kaj fortika, kiu ekzistas de la komenco de tiu ĉi jardeko.
Oni esperas, ke tiu kreaĵo helpos milojn da homoj ĉirkaŭ la mondo, kiuj suferas pro manko de akvo.
La esploro estis okazigata de 2004, fare de sciencistoj de la Universitato de Manĉestro, en Anglujo, kaj havis siajn rezultatojn publikigitajn en la revuo "Nature Nanotechnology".

Se antaŭe la industriskala produktado de grafeno estis konsiderata tre malfacila, la studaĵo gvidita de la fizikisto Rahul Nair venkis tiun malfacilaĵon, kiam ĝi elvolvis la oksidon de grafeno – iu kemia derivaĵo multe pli facile produktebla.

Membranoj el grafenoksido jam pruvis sian taŭgecon por filtri grandajn salojn, organikajn molekulojn kaj eĉ nanopartikulojn. Tamen, ĝis nun ili ne povis esti uzataj por filtri la ordinarajn salojn, kiuj postulas kribrilojn ankoraŭ malpli grandajn.
FONTO:


-------------------------

ENIGMA DO PLANETA VERMELHO: NASA FAZ GRANDE ANÚNCIO SOBRE EXISTÊNCIA DE VIDA EM MARTE // ENIGMO DE LA RUĜA PLANEDO: NASA FARIS GRAVAN ANONCON PRI LA EKZISTADO DE VIVO EN MARSO

03-04-2017


Os cientistas terminaram há pouco uma investigação para saber se existiu vida nos vastos oceanos que antigamente cobriam o Planeta Vermelho.
A pesquisa, publicada no jornal Science Today, examinou os dados captados pela sonda espacial MAVEN, que está orbitando o planeta.
"É possível que a vida microbiana possa ter existido na superfície desde os primórdios da história do planeta", comunicou o porta-voz da NASA, Trish Chamberson. "À medida que o planeta ficava cada vez mais frio e seco, alguma forma de vida pode ter sido empurrada para debaixo do solo ou forçada a viver em raros oásis na superfície".
Segundo o cientista Eslayed Talaat que trabalha com o programa MAVEN, esta descoberta é um passo significativo para desvendar o grande mistério do ambiente antigo de Marte. 
Os pesquisadores revelaram que os ventos solares despojaram Marte do gás nobre argônio e do dióxido de carbono (CO2).
Sciencistoj ĵus finis esploron, por scii, ĉu ekzistis vivo en la vastaj oceanoj, kiuj antikve kovris la Ruĝan Planedon.
La esploro, publikigita en la ĵurnalo Science Today, ekzamenis la donitaĵojn kaptitajn de la spaca sondilo MAVENO, kiu orbitas ĉirkaŭ la planedo.
“Estas eble, ke mikroba vivo ekzistis sur la marsa surfaco ekde la unuaj tempoj de la historio de la planedo”, komunikis la proparolanto de NASA, Trish Chamberson. "Laŭmezure kiel la planedo iĝis pli malvarma kaj seka, ia vivoformo eble estis puŝata al la subgrundo aŭ estis trudata vivi en tre malmultaj oazoj sur la surfaco”.
Laŭ la sciencisto Eslayed Talaat, kiu laboras ĉe la programo MAVENO, tiu eltrovo estas signifoplena paŝo en la senvualigon de la granda mistero pri la antikva medio de Marso.
La esploristoj rivelis, ke la sunaj ventoj senigis Marson je la nobla gaso argono kaj je la karbona dioksido (CO2).


FONTO:
https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/201704038052914-nasa-faz-grande-anuncio-sobre-existencia-de-vida-em-marte/


###########################

NEURALINK: ELON MUSK VAI UNIR O CÉREBRO HUMANO A COMPUTADORES // NEŬRALINKO: ELON MUSK UNUIGOS LA HOMAN CERBON AL LA KOMPUTILO

28-03-2017


Elon Musk é um louco, mas no melhor sentido da palavra. O cara simplesmente mexe com carros que dirigem sozinhos e foguetes que pousam verticalmente. Agora, como se fosse algo normal, Musk está trabalhando em uma interface para unir o cérebro humano à inteligência artificial, por mais insano que isso possa parecer.

Segundo o The Wall Street Journal, isso será feito por uma companhia chamada Neuralink, que está nos primórdios de sua existência. O jornal comenta que a empresa tem como foco criar dispositivos que podem ser implantados no cérebro humano. A ideia é que eles possam, eventualmente, ser uma ponte para unir os humanos à inteligência artificial.
Ok, tudo isso parece muito louco e até utópico — ou distópico, dependendo da sua visão. Porém, Elon Musk comentou ao jornal que esse tipo de ligação pode aumentar a memória humana e até permitir uma interação "mais direta" com computadores.
"Com o tempo, eu penso que veremos uma fusão mais próxima entre inteligência biológica e inteligência digital", disse Musk há alguns dias. "É mais uma questão de largura de banda, da velocidade de conexão entre seu cérebro e a versão digital de você mesmo".
Elon Musk estas frenezulo, sed en la plej bona senco de la vorto. Li faras, ke aŭtoj stiras sin sole kaj ke raketoj surteriĝu vertikale.
Nun, kvazaŭ tio estas ordinaraĵo, Musk prilaboras interfacon, kiu celas unuigi la homan cerbon al la artefarita intelekto, kiel ajn malsana tio ŝajnas.
Laŭ The Wall Street Journal tio estos konstruita de kompanio nomata Neŭralinko, kiu estas en komenco de sia ekzistado. La ĵurnalo anoncas, ke la entrepreno havas kiel celon elkrei aranĝaĵojn, kiuj povos esti enplantitaj en la homan cerbon. La intenco estas, ke ili estu ponto por konekti la homojn al la artefarita intelekto.
Ja, ĉio tio aspektas tre freneze kaj eĉ utopie – aŭ  malutopie, depende de via vidpunkto. Tamen Elon Musk deklaris al la ĵurnalo, ke tiu speco de interligiĝo povos pligrandigi la homan memoron kaj eĉ ebligi interagon “pli rektan” kun la komputiloj.
“Kun la tempo, mi pensas, ke ni atestos kunfandiĝon pli intiman inter la biologia intelekto kaj la cifereca intelekto”, diris Musk antaŭ kelkaj tagoj. “Vere tio estas demando pri larĝeco de bendo, pri rapideco de konektiĝo inter onies cerbo kaj la cifereca versio de oni mem.”
FONTO:

sábado, 18 de março de 2017

2481 TRANSITIVAJ KAJ NETRANSITIVAJ ESPERANTAJ VERBOJ


ABDIKI: TRAN

ABERACII: NETRAN

ABĴURI: TRAN

ABNEGACII: TRAN

ABOLI: TRAN

ABOLICII: TRAN

ABOMENI: TRAN

ABONI: TRAN

ABORTI: TRAN

ABROGACII: TRAN

ABSCESI: NETRAN

ABSOLVI: TRAN

ABSORBI: TRAN

ABSTINI: NETRAN

ABSTRAKTI: TRAN

ABUNDI: NETRAN

AĈETI: TRAN

ACETOLIZI: TRAN

ADAPTI: TRAN

ADHERI: NETRAN

ADIAŬI: TRAN

ADJUDIKI: TRAN

ADMINISTRI: TRAN

ADMONI: TRAN

ADOLESKI: NETRAN

ADOPTI: TRAN

ADORI: TRAN

ADRESI: TRAN

ADSORBI: TRAN

ADSTRINGI: TRAN

ADULTERI: TRAN

ADULTI: NETRAN

AERI: TRAN

AERUMI: TRAN

AFEKCII: TRAN

AFEKTI: TRAN, NETRAN

AFINACII: TRAN

AFINI: NETRAN

AFIŜI: TRAN

AFLIKTI: TRAN

AFRANKI: TRAN

AGACI: TRAN

AGI: NETRAN

AĜI: NETRAN

AĜIOTI: NETRAN

AGITI: TRAN

AGLOMERI: TRAN

AGLUTINI: TRAN

AGNOSKI: TRAN

AGONII: NETRAN

AGORDI: TRAN

AGRAFI: TRAN

AGREGI: TRAN

AGRESI: TRAN

AĴURI: TRAN

AKAPARI: TRAN

AKCELI: TRAN

AKCENTI: TRAN

AKCEPTI: TRAN

AKIRI: TRAN

AKLAMI: TRAN

AKOMODI: TRAN

AKOMPANI: TRAN

AKORDI: NETRAN

AKREDITI: TRAN

AKSI: NETRAN

AKSUMI: NETRAN

AKTIVI: NETRAN

AKTORI: NETRAN

AKUMULI: TRAN

AKUŜI: TRAN

AKUZI: TRAN

AKVI: TRAN

AKVOTRETI: NETRAN

AKVUMI: TRAN

ALARMI: TRAN

ALDONI: TRAN

ALEZI: TRAN

ALFRONTI: TRAN

ALIANCI: TRAN

ALINEI: NETRAN

ALITERACII: NETRAN

ALMOZI: NETRAN

ALOJI: TRAN

ALPAROLI: TRAN

ALPRENI: TRAN

ALSAGI: TRAN

ALTERNI: NETRAN

ALUDI: TRAN

ALUNI: TRAN

AMALGAMI: TRAN

AMBICII: TRAN

AMELI: TRAN

AMENDI: TRAN

AMI: TRAN

AMIKI: NETRAN

AMINDUMI: TRAN

AMNESTII: TRAN

AMORI: TRAN

AMORTIZI: TRAN

AMPLEKSI: TRAN

AMPLIFI: TRAN

AMPUTI: TRAN

AMUZI: TRAN

ANALIZI: TRAN

ANASTOMOZI: TRAN

ANATEMI: TRAN

ANEKSI: TRAN

ANEMII: TRAN

ANESTEZI: TRAN

ANGORI: NETRAN

ANHIDRIDI: TRAN

ANIMI: TRAN

ANKSII: NETRAN

ANKRI: TRAN

ANKRUMI: NETRAN

ANONCI: TRAN

ANSTATAŬI: TRAN

ANSTATAŬI: TRAN

ANTAŬI: NETRAN

ANTAŬPENSI: TRAN

ANTICIPI: TRAN

ANTIPATII: TRAN

APANAĜI: TRAN

APARTENI: NETRAN

APELACII: NETRAN

APERI: NETRAN

APLAŬDI: TRAN

APLIKI: TRAN

APOGEI: NETRAN

APOGI: TRAN

APOLOGII: NETRAN

APOSTATI: NETRAN

APOSTROFI: TRAN

APOTEOZI: TRAN

APRECI: TRAN

APRETI: TRAN

APROBI: TRAN

APROKSIMI: TRAN

ARANĜI: TRAN

ARBI: TRAN

ARBITRACII: TRAN

ARDI: NETRAN

ARESTI: TRAN

ARĜENTI: TRAN

ARGUMENTI: TRAN, NETRAN

ARLEKENI: NETRAN

ARMATURI: TRAN

ARMI: TRAN

AROGI: TRAN

AROKI: TRAN

AROMI: NETRAN

ARPEĜI: NETRAN

ARTIFIKI: TRAN

ARTIKOLI: TRAN

ARTIKULACII: TRAN

ANTISEPSI: TRAN

ASCENDI: NETRAN

ASEKURI: TRAN

ASEPSI: TRAN

ASERTI: TRAN

ASFALTI: TRAN

ASFIKSII: TRAN

ASIGNI: TRAN

ASIMILI: TRAN

ASISTI: TRAN; NETRAN

ASOCII: TRAN

ASONANCI: TRAN

ASPEKTI: NETRAN

ASPERGI: TRAN

ASPIRI: TRAN

ATAKI: TRAN

ATENCI: TRAN

ATENDI: TRAN

ATENTI: NETRAN

ATENUI: TRAN

ATESTI: TRAN

ATINGI: TRAN

ATOMI: TRAN

ATRIBUI: TRAN

ATROFII: TRAN

ATUTI: NETRAN

AŬDACI: TRAN

AŬDI: TRAN

AŬGURI: TRAN

AŬKCII: TRAN

AŬREOLI: TRAN

AŬRORI: NETRAN

AŬSKULTI: TRAN

AŬSKULTIUMI: TRAN

AŬTI: NETRAN

AŬTOKLAVI: TRAN

AVALI: TRAN

AVANCI: NETRAN

AVARI: TRAN

AVERII: NETRAN

AVERTI: TRAN

AVIADI: NETRAN

AVIDI: TRAN

AVIZI: TRAN

BABILI: NETRAN; TRAN

BALANCI: TRAN

BALASTI: TRAN

BALBUTI: NETRAN; TRAN

BALOTI: NETRAN

BALZAMI: TRAN

BANDAĜI: TRAN

BANI: TRAN

BANKEDI: NETRAN

BANKROTI: NETRAN

BAPTI: TRAN

BARAKTI: NETRAN

BARI: TRAN

BARIKADI: TRAN

BASKULI: NETRAN

BASTONI: TRAN

BATALI: NETRAN

BATI: TRAN, NETRAN

BATUI: NETRAN

BAŬMI: NETRAN

BAVI: NETRAN

BAZI: TRAN

BEDAŬRI: TRAN

BEKI: TRAN, NETRAN

BELI: NETRAN

BENDI: TRAN

BENI: TRAN

BENZOILI: TRAN

BEVELI: TRAN

BEZONI: TRAN

BICIKLI: NETRAN

BILANCI: TRAN

BINDI: TRAN

BIRI: TRAN

BISEKCI: TRAN

BISI: TRAN

BITUMI: TRAN

BIVAKI: NETRAN

BLAGI: NETRAN

BLASFEMI: NETRAN

BLEKI: NETRAN

BLOKI: TRAN

BLUFI: NETRAN

BLUTI: TRAN

BOARDI: NETRAN

BOBELI: NETRAN

BOBENI: TRAN

BOJI: NETRAN

BOJKOTI: TRAN

BOKSI: NETRAN

BOLI: NETRAN

BOLTI: TRAN

BOMBARDI: TRAN

BOMBI: TRAN

BONAKCEPTI: TRAN

BONANONCI: NETRAN

BONODORI: NETRAN

BORDERI: TRAN

BORDI: TRAN

BORI: TRAN

BOSI: TRAN

BOTANIKI: NETRAN

BRAJLI: TRAN

BRAKI: TRAN

BRAKUMI: TRAN

BRASI: TRAN

BRAZI: TRAN

BREĈI: TRAN

BREDI: TRAN

BREMSI: TRAN

BREZI: TRAN

BRIDI: TRAN

BRIĜI: NETRAN

BRILI: NETRAN

BRODI: TRAN

BRODKASTI: NETRAN

BRODOTAJLI: NETRAN

BROGI: TRAN

BROKANTI: TRAN; NETRAN

BROKI: TRAN

BROMI: TRAN

BRONZI: TRAN

BROSI: TRAN

BROŜURI: TRAN

BRUSKI: TRAN

BUĈI: TRAN

BUGRI: TRAN

BUKANI: TRAN

BUKI: TRAN

BUKLI: TRAN

BURĜONI: NETRAN

BUTERI: TRAN

BUTI: TRAN

BUTIKI: NETRAN

BUTONI: TRAN

BUTONUMI: TRAN

ĈAGRENI: TRAN

ĈANTAĜI: TRAN

ĈANTI: TRAN

ĈARLATANI: NETRAN

ĈARMI: TRAN

ĈARPENTI: TRAN

ĈARTI: TRAN

ĈASI: TRAN

ĈASTI: NETRAN

CEDI: TRAN, NETRAN

ĈEFI: NETRAN

CELEBRI: TRAN

CELI: TRAN

CEMENTI: TRAN

ĈEMENTI: TRAN

ĈENI: TRAN

CENSI: TRAN

CENTRALIZI: TRAN

CENTRI: TRAN

CENTRIFUGI: TRAN

CENZURI: TRAN

CERBUMI: NETRAN

ĈERPI: TRAN

ĈESI: NETRAN

CEZARI: NETRAN

CIFERI: TRAN

ĈIFI: TRAN

ĈIFRI: TRAN

ĈIKANI: TRAN

CIKLOSTILI: TRAN

CIRI: TRAN

ĈIRKAŬFLIRTI: TRAN

ĈIRKAŬI: TRAN

ĈIRKAŬŜVEBI: TRAN

CIRKULI: NETRAN

CIRKUMCIDI: TRAN

CIRKVITI: TRAN

ĈIRPI: NETRAN

CITI: TRAN

CIVILIZI: TRAN

CIZELI: TRAN

ĈIZI: TRAN

ĈIZOJI: TRAN

ĈIRKAŬI: TRAN

ĈIRKAŬIRI: NETRAN

DABI: TRAN

DAKTILOGRAFI: TRAN

DAMAĜI: TRAN

DAMASKENI: TRAN

DAMASKI: TRAN

DAMNI: TRAN

DAMPI: TRAN

DANCI: TRAN, NETRAN

DANDI: NETRAN

DANĜERI: NETRAN

DANKI: TRAN

DARSONVALIZI: TRAN

DATI: TRAN

DATUMI: NETRAN

DAŬRI: NETRAN

DEBATI: TRAN

DEBETI: TRAN

DEBITI: TRAN

DEBUTI: NETRAN

DECI: NETRAN

DECIDI: TRAN

DEĈIFRI: TRAN

DEDIĈI: TRAN

DEDUKTI: TRAN

DEFENDI: TRAN

DEFII: TRAN

DEFILI: NETRAN

DEFLACII: NETRAN

DEFLORI: TRAN

DEGELI: NETRAN

DEGENERI: NETRAN

DEGNI: NETRAN

DEGRADI: TRAN

DEHISKI: NETRAN

DEĴORI: NETRAN

DEKADENCI: NETRAN

DEKANTI: TRAN

DEKATI: TRAN

DEKUMI: TRAN

DEKLAMI: TRAN

DEKLARI: TRAN

DEKLINACII: TRAN

DEKLIVI: NETRAN

DEKOKTI: TRAN

DEKOLTI: TRAN

DEKORACII: TRAN

DEKREPITI: NETRAN

DEKRETI: TRAN

DEKUMI: TRAN

DELEGI: TRAN

DELEKTI: TRAN

DELIRI: NETRAN

DEMANDI: TRAN

DEMENTI: TRAN

DEMISII: TRAN

DEMONSTRI: TRAN

DEMORALIZI: TRAN

DENUDI: TRAN

DENUNCI: TRAN

DEPENDI: NETRAN

DEPENDUMI: NETRAN

DEPEŜI: TRAN

DEPLOJI: TRAN

DEPONI: TRAN

DEPORTI: TRAN

DEPOZICII: TRAN

DEPRECI: TRAN

DEPRIMI: TRAN

DEPUTI: TRAN

DERIVI: TRAN

DESCENDI: NETRAN

DESEGNI: TRAN

DESFILI: TRAN

DESINFEKTI: TRAN

DESTINI: TRAN

DETALI: TRAN

DETEKTI: TRAN

DETERGI: TRAN

DETERMINI: TRAN

DETONACII: NETRAN

DETRUI: TRAN

DEVALUTI: TRAN

DEVANCI: TRAN

DEVI: TRAN

DEVII: NETRAN

DEZAJNI: TRAN

DEZIRI: TRAN

DIAFRAGMI: NETRAN

DIAGNOZI: TRAN

DIALIZI: TRAN

DIAMANTI: TRAN

DIAZOTI: TRAN

DIBOĈI: NETRAN

DIEREZI: TRAN

DIFEKTI: TRAN

DIFERENCI: NETRAN

DIFERENCIALI: TRAN

DIFINI: TRAN

DIFRAKTI: TRAN

DIFUZI: TRAN

DIGESTI: TRAN

DIGI: TRAN

DIKTI: TRAN

DILATI: TRAN

DILIGENTI: NETRAN

DILUI: TRAN

DIMINUI: TRAN

DINAMITI: TRAN

DIRI: TRAN

DISCIPLINI: TRAN

DISERTI: NETRAN

DISFLORI: NETRAN

DISIPI: TRAN

DISKONTI: TRAN

DISKREDITI: TRAN

DISKRIMINACII: TRAN

DISKRIMINI: TRAN

DISKUTI: NETRAN; TRAN

DISMALBUTONUMI: TRAN

DISOCII: TRAN

DISPERSI: TRAN

DISPONI: TRAN, NETRAN

DISPOZICII: TRAN

DISPUTI: NETRAN

DISTANCI: NETRAN

DISTILI: TRAN

DISTINGI: TRAN

DISTORDI: TRAN

DISTRI: TRAN

DISTRIBUI: TRAN

DIVERĜI: NETRAN

DIVERSI: NETRAN

DIVIDI: TRAN

DIVIZORI: NETRAN

DIZERTI: NETRAN

DOGMUMI: NETRAN

DOKUMENTI: TRAN

DOLORI: TRAN

DONACI: TRAN

DONI: TRAN

DOTI: TRAN

DOZI: TRAN

DRAGI: TRAN

DRAĴI: NETRAN

DRAJVI: TRAN

DRAPIRI: TRAN

DRAŜI: TRAN

DRATI: TRAN

DRENI: TRAN

DRESI: TRAN

DRIBLI: NETRAN

DRINKI: TRAN, NETRAN

DRIVI: NETRAN

DROGI: TRAN

DRONI: NETRAN

DUBELI: TRAN

DUBI: TRAN (AŬ PRI)

DUBLI: TRAN

DUELI: NETRAN

DUNGI: TRAN

DUONOMBRUMI: TRAN

DUŜI: TRAN

EDIFI: TRAN

EDUKI: TRAN

EFEKTI: NETRAN

EFERVESKI: NETRAN

EFIKI: NETRAN

EFLORESKI: NETRAN

EGALI: TRAN

EĤI: TRAN

EJAKULI: NETRAN

EKFLORI: NETRAN

EKI: NETRAN

EKIPI: TRAN

EKLIPSI: TRAN

EKPENSI: NETRAN

EKRADIKI : NETRAN

EKRANI: NETRAN

EKRANUMI: TRAN

EKSCESI: NETRAN

EKSCITI: TRAN

EKSCIZI: TRAN

EKSKLUZIVI: TRAN

EKSKOMUNIKI: TRAN

EKSKORII: TRAN

EKSKRECII: TRAN

EKSKREMENTI: TRAN

EKSKURSI: NETRAN

EKSKUZI: TRAN

EKSPANSII: NETRAN

EKSPEDI: TRAN

EKSPEKTORI: NETRAN

EKSPERIMENTI: TRAN

EKSPERTIZI: TRAN

EKSPLIKI: TRAN

EKSPLODI: NETRAN

EKSPLUATI: TRAN

EKSPONDEKLAMI: NETRAN

EKSPONI: TRAN

EKSPORTI: TRAN

EKSPOZICII: TRAN

EKSTAZI: NETRAN

EKSTENSI: TRAN

EKSTERMI: TRAN

EKSTRADICII: TRAN

EKSTRAKTI: TRAN

EKSTRAVAGANCI: NETRAN

EKSUDI: NETRAN

EKVILIBRI: NETRAN

EKZALTI: TRAN

EKZAMENI: TRAN

EKZEKUCII: TRAN

EKZEKUTI: TRAN

EKZEMPLI: TRAN

EKZERCI: TRAN

EKZILI: TRAN

EKZISTI: NETRAN

EKZORCI: TRAN

ELAŬSKULTUMI: TRAN

ELBABILI: TRAN

ELEKTRI: TRAN

ELEKTROKUTI: TRAN

ELEKTROLIZI: TRAN

ELĜEMI: TRAN

ELIMINI: TRAN

ELIZII: TRAN

ELKLIKI: TRAN

ELKRAĈI : TRAN

ELOKVENTI: NETRAN

ELPAROLI: TRAN

ELPENDI: NETRAN

ELPENSI: TRAN

ELPOENTI: TRAN

ELRADII: TRAN

ELŜVITIĜI: NETRAN

ELUI: TRAN

EMAJLI: TRAN

EMANCIPI: TRAN

EMANI: NETRAN

EMBARASI: TRAN

EMBARGI: TRAN

EMBUSKI: NETRAN

EMERĜI: NETRAN

EMFAZI: TRAN

EMI: NETRAN

EMIGRI: NETRAN

EMISII: TRAN

EMOCII: TRAN

EMULSII: TRAN

ENDOSI: TRAN

ENERGII: TRAN

ENFILI: TRAN

ENGAĜI: TRAN

ENKAŬSTIKI: TRAN

ENKETI: NETRAN

ENTREPRENI: TRAN

ENTUZIASMI: NETRAN

ENUI: NETRAN

ENUKLEI: TRAN

ENVII: TRAN

ENVULTI: TRAN

ERARI: NETRAN

EREKTI: TRAN

ERODI: TRAN

EROZII: TRAN

ERPI: TRAN

ERUDI: TRAN

ERUPCII: NETRAN

ERUPTI: NETRAN

ESAMENI: NETRAN

ESCEPTI: TRAN

ESKALI: TRAN

ESKAPI: TRAN (AŬ EL)

ESKIMUMI: NETRAN

ESKORTI: TRAN

ESPERI: TRAN, NETRAN

ESPLORI: TRAN

ESPRIMI: TRAN

ESTABLI: TRAN

ESTI: NETRAN

ESTIMI: TRAN

ESTINGI: TRAN

ESTRI: TRAN

ETENDI: TRAN

ETIKETI: TRAN

ETUVI: TRAN

EVAKUI: TRAN

EVANGELIZI: TRAN

EVIKCII: TRAN

EVITI: TRAN

FABELI: NETRAN

FABLI: NETRAN

FABRIKI: TRAN

FADI: NETRAN

FAGOCITI: TRAN

FAJFI: TRAN, NETRAN

FAJLI: TRAN

FAJRI: NETRAN

FALĈI: TRAN

FALDI: TRAN

FALDUMI: TRAN

FALI: NETRAN

FALSI: TRAN

FALTI: TRAN

FALUNI: TRAN

FAMI: NETRAN

FANDI: TRAN

FANFARONI: NETRAN

FANTAZII: TRAN

FANTOMI: NETRAN

FARADIZI: TRAN

FARBI: TRAN

FARMI: TRAN

FARTI: NETRAN

FASCINI: TRAN

FASĈINI: TRAN

FASONI: TRAN

FASTI: NETRAN

FAŬKI: NETRAN

FAŬLI: NETRAN

FAVORI: TRAN

FEĈI: NETRAN

FEDERI: TRAN

FEKI: NETRAN

FELTI: TRAN

FENDI: TRAN

FERDEKI: TRAN

FERI: TRAN

FERII: NETRAN

FERLI: TRAN

FERMENTI: NETRAN

FERMI: TRAN

FERUMI: TRAN

FERVORI: NETRAN

FESTENI: NETRAN

FESTI: TRAN

FESTONI: TRAN

FETORI: NETRAN

FEŬDI: TRAN

FIASKI: NETRAN

FIBRI: TRAN

FIDI: TRAN

FIERI: NETRAN

FIGURI: TRAN

FIKCII: TRAN

FIKI: TRAN

FIKSI: TRAN

FILIGRANI: TRAN

FILMI: TRAN

FILOZOFI: NETRAN

FINANCI: TRAN

FINGRI: TRAN

FINGRUMI: TRAN

FINI: TRAN

FINTI: NETRAN

FIŜI: TRAN

FLAGI: TRAN

FLAGRI: NETRAN

FLAMI: NETRAN

FLANKI: TRAN

FLARI: TRAN

FLATI: TRAN

FLEGI: TRAN

FLEKSI: TRAN

FLEKSII: TRAN

FLIKI: TRAN

FLIKUMI: TRAN

FLIRTI: NETRAN

FLORI: NETRAN

FLORUMI: TRAN

FLOSI: NETRAN

FLUGI: NETRAN

FLUI: NETRAN

FLUKTUI: NETRAN

FLUORESKI: NETRAN

FLUSI: NETRAN

FLUSTRI: TRAN

FLUTI: NETRAN

FOJNI: NETRAN

FOLDI: TRAN

FOLII: TRAN, NETRAN

FOLIUMI: TRAN

FOMENTI: TRAN

FONDI: TRAN

FONTI: NETRAN

FORCI: TRAN

FORDANDI: TRAN

FORDIBOĈI: TRAN

FORĜEMI: TRAN

FORGESI: TRAN

FORĜI: TRAN

FORIRI: NETRAN

FORĴONGLI: TRAN

FORKAPERI: TRAN

FORKI: TRAN

FORMULI: TRAN

FORREVI: TRAN

FORSTUMI: TRAN

FOSFORESKI: NETRAN

FOSI: TRAN

FOTI: TRAN

FOTOGRAFI: TRAN

FOTOGRAVURI: TRAN

FRAJI: NETRAN

FRAJTI: TRAN

FRAKASI: TRAN

FRAKCII: TRAN

FRANDI: TRAN

FRANĜI: TRAN

FRAPI: TRAN

FRAŬDI: TRAN

FRAZI: NETRAN

FRENEZI: NETRAN

FRENEZUMI: NETRAN

FREZI: TRAN

FRIKASI: TRAN

FRIPONI: NETRAN

FRITI: TRAN

FRIZI: TRAN

FRONTI: TRAN, NETRAN

FROSTI: NETRAN

FROTI: TRAN

FRUI: NETRAN

FRUKTI: NETRAN

FUĜI: NETRAN

FULGI: NETRAN

FULI: TRAN

FULMI: NETRAN

FULMINI: NETRAN

FUMI: TRAN, NETRAN

FUNDAMENTI: TRAN

FUNEBRI: NETRAN

FURAĜI: NETRAN

FURIOZI: NETRAN

FURORI: NETRAN

FURZI: NETRAN

FUŜI: TRAN

FUŜPAROLI: TRAN

FUZI: NETRAN

GAJI: NETRAN

GAJNI: TRAN

GAKI: NETRAN

GALANTI: NETRAN

GALBI: TRAN

GALONI: TRAN

GALOPI: NETRAN

GALVANIZI: TRAN

GANTI: TRAN

GAPI: NETRAN

GARAĜI: TRAN

ĜARDENI: TRAN

GARGARI: TRAN

GARNI: TRAN

GARNIZONI: NETRAN

GASI: TRAN

GASKONI: NETRAN

GASTI: NETRAN

GASUMI: TRAN

ĜEMI: TRAN, NETRAN

GENERI: TRAN

ĜENI: TRAN

GENUI: NETRAN

GERI: TRAN

ĜERMI: NETRAN

GESTI: NETRAN

GIBI: TRAN

GILOŜI: TRAN

GILOTINI: TRAN

GIMNASTI: NETRAN

GIPSI: TRAN

GIRI: NETRAN

ĜIRI: TRAN

GIRLANDI: TRAN

GISTI: NETRAN

GLACIUMI: TRAN

GLADI: TRAN

GLATI: NETRAN

GLATUMI: TRAN

GLAVI: TRAN

GLAZURI: TRAN

GLICERINI: TRAN

GLIMI: NETRAN

GLISI: NETRAN

GLITI: NETRAN

GLITUMI: NETRAN

GLORI: TRAN

GLOSI: TRAN

GLUGLI: NETRAN

GLUI: TRAN

GLUTI: TRAN

GOFRI: TRAN

ĜOJI: NETRAN

GRAKI: NETRAN

GRAPLI: TRAN

GRASUMI: TRAN

GRATENI: TRAN

GRATI: TRAN

GRATIFIKI: TRAN

GRATULI: TRAN

GRAVI: NETRAN

GRAVITI: NETRAN

GRAVURI: TRAN

GREFTI: TRAN

GRIFELI: TRAN

GRINCI: NETRAN

GRUMBLI: NETRAN

GRUNDI: NETRAN

GRUNTI: NETRAN

GRUZI: TRAN

GUAŜI: TRAN

GUDRI: TRAN

GUĜI: TRAN

GUGLUMI: TRAN, NETRAN

ĜUI: TRAN

GUMI: TRAN

GURDI: TRAN

GUSTI: NETRAN

GUSTUMI: TRAN

GUVERNI: TRAN

GVATI: TRAN

GVIDI: TRAN

HAĈI: TRAN

HALADZI: NETRAN

HALSI: TRAN

HALTERI: NETRAN

HALTI: NETRAN

HALUCINI: TRAN

HAMSTRI: TRAN

HANDIKAPI: TRAN

HARAKIRI: NETRAN

HARDI: TRAN

HARMONII: NETRAN

HARMONIZI: TRAN

HARPI: NETRAN

HARPUNI: TRAN

HASTI: NETRAN

HAŬLI: TRAN

HAVI: TRAN

HAZARDI: TRAN

HEJTI: TRAN

HENI: NETRAN

HEREDI: TRAN

HEREZI: NETRAN

HEROLDI: TRAN

HEZITI: NETRAN

HIDRIDI: TRAN

HIDROGENI: TRAN

HIDROLIZI: TRAN

HIMNI: NETRAN

HIPERTROFII: TRAN

HIPNOTI: NETRAN

HIPOKRITI: TRAN

HIPOTEKI: TRAN

HIPOTEZI: TRAN

HISI: TRAN

HOJI: TRAN

HOJLI: NETRAN

HOKI: TRAN

HONORARII: TRAN

HONORI: TRAN

HONTI: NETRAN

HOPI: NETRAN

HORORI: NETRAN

HUI: NETRAN

HULI: NETRAN

HUPI: NETRAN

HURAI: NETRAN

HURLI: NETRAN

IAI: NETRAN

IDLI: NETRAN

IĜI: NETRAN

IGI: TRAN

IGNORI: TRAN

ILUMINI: TRAN

ILUSTRI: TRAN

ILUZII: TRAN

IMAGI: TRAN

IMITI: TRAN

IMPERII: NETRAN

IMPETI: NETRAN

IMPLICI: TRAN

IMPLIKI: TRAN

IMPLODI: NETRAN

IMPONI: NETRAN

IMPOZI: TRAN

IMPREGNI: TRAN

IMPRESI: TRAN

IMPROVIZI: TRAN

IMPULSI: TRAN

INAŬGURI: TRAN

INCENDII: TRAN

INCENSI: TRAN

INCIDI: NETRAN

INCITI: TRAN

INCIZI: TRAN

INDEKSI: TRAN

INDI: TRAN

INDIGNI: NETRAN

INDIKI: TRAN

INDUKI: TRAN

INDUKTI: TRAN

INDULGI: TRAN

INFEKTI: TRAN

INFERENCI: TRAN

INFESTI: TRAN

INFILTRI: TRAN

INFLAMI: NETRAN

INFLUI: TRAN

INFLUKI: TRAN

INFORMI: TRAN

INFUZI: TRAN

INGESTI: TRAN

INGI: TRAN

INHALI: TRAN

INHIBICII: TRAN

INICI: TRAN

INICIATI: TRAN

INJEKTI: TRAN

INKANDESKI: NETRAN

INKI: TRAN

INKLINI: NETRAN

INKLUDI: TRAN

INKLUZIVI: TRAN

INKRUSTI: TRAN

INOKULI: TRAN

INSERTI: TRAN

INSIDI: TRAN (KONTRAŬ, PRI...)

INSILI: TRAN

INSISTI: NETRAN

INSPEKTI: TRAN

INSPIRI: TRAN

INSTALI: TRAN

INSTIGI: TRAN

INSTRUI: TRAN

INSTRUMENTI: TRAN

INSULTI: TRAN

INTEGRI: TRAN

INTENCI: TRAN

INTERESI: TRAN

INTERFERI: NETRAN

INTERKISI: NETRAN

INTERMITI: NETRAN

INTERPAROLI: NETRAN

INTERPELACII: TRAN

INTERPRETI: TRAN

INTERPUNKCII: TRAN

INTERRENKONTI: NETRAN

INTERRESPONDI: NETRAN

INTERRIGARDI : NETRAN

INTERTRAKTI: NETRAN

INTERVJUI: TRAN

INTRIGI: NETRAN

INTRUKCII: TRAN

INUNDI: TRAN

INVADI: TRAN

INVENTI: TRAN

INVERSII: TRAN

INVENTARI: TRAN

INVERTI: TRAN

INVESTI: TRAN

INVITI: TRAN

INVOKI: TRAN

IPERITI: TRAN

IRIGACII: TRAN

IRIZI: TRAN

ĴALUZI: NETRAN

ĴAMI: TRAN

ĴARGONI: NETRAN

JASPI: TRAN

JELPI: NETRAN

JESI: NETRAN

ĴETI: TRAN

JODI: TRAN

JODLI: NETRAN

ĴONGLI: NETRAN

JORI: NETRAN

ĴOSI: TRAN

JUBILI: NETRAN

JUDAIZI: NETRAN

JUGI: TRAN

JUĜI: TRAN

JUKI: TRAN

ĴURI: TRAN

KABEI: NETRAN

KADENCI: TRAN

KADRI: TRAN

KAHELI: TRAN

KAĴOLI: TRAN

KALANDRI: TRAN

KALCINI: TRAN

KALCITRI: NETRAN

KALEJDOSKOPI: NETRAN

KALFATRI: TRAN

KALIBRI: TRAN

KALIGRAFI: TRAN

KALKI: TRAN

KALUMNII: TRAN

KAMARADI: NETRAN

KAMIONI: TRAN

KAMPI: NETRAN

KAMUFLI: TRAN

KANDI: TRAN

KANDIDATI: NETRAN

KANELI: TRAN

KANONI: NETRAN

KANONIZI: TRAN

KANTI: TRAN, NETRAN

KANTONMENTI: NETRAN

KANZONI: TRAN

KAPABLI: TRAN

KAPEI: NETRAN

KAPERI: TRAN

KAPITULACI: NETRAN

KAPRICI: NETRAN

KAPUĈI: TRAN

KARAKOLI: NETRAN

KARBUMI: NETRAN

KARBURI: TRAN

KARDI: TRAN

KARENI: TRAN

KARESI: TRAN

KARGI: TRAN

KARIERI: NETRAN

KARIKATURI: TRAN

KARILJONI: NETRAN

KARMINI: TRAN

KARTAVI: NETRAN

KARTI: NETRAN

KARTONI: TRAN

KASACII: TRAN

KAŜI: TRAN

KASTRI: TRAN

KATALIZI: TRAN

KATALOGI: TRAN

KATAPULTI: TRAN

KATASTRI: TRAN

KATEĤIZI: TRAN

KATEKIZI: TRAN

KATENI: TRAN

KATETERI: TRAN

KATIZI: TRAN

KAŬCII: TRAN

KAŬĈUKI: TRAN

KAŬRI: NETRAN

KAŬSTIKI: TRAN

KAŬTERI: TRAN

KAŬTERIZI: TRAN

KAŬZI: TRAN

KAVI: NETRAN

KEJLI: TRAN

KINEMATOGRAFI: TRAN

KIRASI: TRAN

KIRLI: TRAN

KISI: TRAN

KLABI: TRAN

KLAĈI: NETRAN

KLAKI: NETRAN

KLAMI: NETRAN

KLARIONI: NETRAN

KLASI: TRAN

KLASIFIKI: TRAN

KLAŬNI: NETRAN

KLAŬZUMI: TRAN

KLIKI: NETRAN

KLIŜI: TRAN

KLISTERI: NETRAN

KLIVI: TRAN

KLOPODI: NETRAN

KLOROPLASTI: TRAN

KLUĈI: TRAN

KLUKI: NETRAN

KLUZI: TRAN

KNALI: NETRAN

KNARI: NETRAN

KNEDI: TRAN

KNOKAŬTI: TRAN

KOAGULI: TRAN

KOALICII: NETRAN

KODAKI: TRAN

KODI: TRAN

KOHERI: NETRAN

KOHOBI: TRAN

KOINCIDI: NETRAN

KOITI: NETRAN

KOJNI: TRAN

KOJNUMI: TRAN

KOKERIKI: NETRAN

KOKETI: NETRAN

KOKRI: TRAN

KOLAPSI: NETRAN

KOLAZIONI: NETRAN

KOLEKTI: TRAN

KOLERI: NETRAN; TRAN

KOLIMATI: TRAN

KOLIZII: NETRAN

KOLOMBI: NETRAN

KOLOMBUMI: NETRAN

KOLONII: TRAN

KOLORI: TRAN

KOLPORTI: TRAN

KOMANDI: TRAN

KOMANDITI: TRAN

KOMBI: TRAN

KOMBINI: TRAN

KOMEDII: NETRAN

KOMENCI: TRAN

KOMENTARII: TRAN

KOMERCI: NETRAN

KOMISII: TRAN

KOMOCII: TRAN

KOMPARI: TRAN

KOMPATI: TRAN

KOMPENSI: TRAN

KOMPILERI: TRAN

KOMPILI: TRAN

KOMPLEZI: NETRAN

KOMPLIKI: TRAN

KOMPLIMENTI: TRAN

KOMPLOTI: NETRAN

KOMPONI: TRAN

KOMPOSTI: TRAN

KOMPOŜTI: TRAN

KOMPRENI: TRAN

KOMPROMISI: NETRAN

KOMPROMITI: TRAN

KOMPUTORI: TRAN

KOMPUTI: TRAN

KOMUNII: TRAN

KOMUNIKI: TRAN

KOMUTI: TRAN

KONCEDI: TRAN

KONCENTRI: TRAN

KONCEPTI: TRAN

KONCERNI: TRAN

KONCERTI: NETRAN

KONCESII: TRAN

KONCIPI: TRAN

KONDAMNI: TRAN

KONDENSI: TRAN

KONDIĈI: TRAN

KONDIMENTI: TRAN

KONDOLENCI: TRAN

KONDUKI: TRAN

KONDUKTI: TRAN

KONDUTI: NETRAN

KONEKTI: TRAN

KONFEDERACII: TRAN

KONFEDERI: TRAN

KONFEKCII: TRAN

KONFESI: TRAN

KONFIDI: TRAN

KONFIRMACII: TRAN

KONFIRMI: TRAN

KONFISKI: TRAN

KONFITI: TRAN

KONFLIKTI: NETRAN

KONFRONTI: TRAN

KONFUZI: TRAN

KONGESTI: TRAN

KONGLOMERI: TRAN

KONGRESI: NETRAN

KONGRUI: NETRAN

KONI: TRAN

KONJEKTI: TRAN

KONJUGACII: TRAN

KONJUGI: TRAN

KONJUNKCII: NETRAN

KONKERI: TRAN

KONKLUDI: TRAN

KONKORDI: NETRAN

KONKURENCI: NETRAN

KONKURI: NETRAN

KONKURSI: NETRAN

KONSCII: TRAN

KONSEKRI: TRAN

KONSENTI: NETRAN

KONSERVI: TRAN

KONSIDERI: TRAN

KONSIGNI: TRAN

KONSILI: TRAN

KONSISTI: NETRAN

KONSOLI: TRAN

KONSPIRI: NETRAN

KONSTATI: TRAN

KONSTERNI: TRAN

KONSTITUCII: NETRAN

KONSTITUI: TRAN

KONSTRIKTI: TRAN

KONSTRUI: TRAN

KONSULTI: TRAN

KONSUMI: TRAN

KONTAĜI: TRAN

KONTAKTI: TRAN

KONTEMPLI: TRAN

KONTESTI: TRAN

KONTADI: NETRAN

KONTINGENTI: TRAN

KONTINUI: NETRAN

KONTRABANDI: TRAN

KONTRAHI: TRAN

KONTRAKTI: NETRAN

KONTRASTI: NETRAN

KONTRAŬI: NETRAN

KONTRAŬPAROLI: TRAN, NETRAN

KONTRAŬBATALI: TRAN, NETRAN

KONTRIBUI: NETRAN

KONTROLI: TRAN

KONTURI: TRAN

KONTUZI: TRAN

KONVALESKI: NETRAN

KONVENI: NETRAN

KONVERĜI: NETRAN

KONVERSACII: NETRAN

KONVERSI: NETRAN

KONVERTI: TRAN

KONVIKTI: TRAN

KONVINKI: TRAN

KONVOJI: TRAN

KONVULSII: NETRAN

KOOPERI: NETRAN

KOOPTI: TRAN

KOPII: TRAN

KOPULACII: NETRAN

KOREKTI: TRAN

KORESPONDI: NETRAN

KORKI: TRAN

KORNI: TRAN, NETRAN

KORODI: TRAN

KORUPTI: TRAN

KOSTI: NETRAN

KOSTUMI: TRAN

KOTI: NETRAN

KOTIZI: NETRAN

KOVI: TRAN

KOVRI: TRAN

KRABLI: NETRAN

KRAĈETI : NETRAN

KRAĈI: TRAN, NETRAN

KRAJONI: TRAN

KRAKI: NETRAN

KRAMPI: TRAN

KRANI: TRAN

KRAŜI: NETRAN

KREDI: TRAN, NETRAN

KREDITI: TRAN

KREI: TRAN

KREMACII: TRAN

KRENELI: TRAN

KREOZOTI: TRAN

KREPITI: NETRAN

KRESKI: NETRAN

KRETI: TRAN

KREVI: NETRAN

KRIBRI: TRAN

KRIĈI: NETRAN

KRII: NETRAN

KRIMI: NETRAN

KRITIKI: TRAN

KROĈETI: TRAN

KROĈI: TRAN

KROKIZI: TRAN

KROKODILI: NETRAN

KROMI: TRAN

KRONI: TRAN

KRONIKI: TRAN

KRONOMETRI: TRAN

KROPI: TRAN

KROZI: NETRAN

KRUCI: TRAN

KRUCPASI: TRAN, NETRAN

KRUCUMI: TRAN

KSILOGRAFI: TRAN

KUBI: NETRAN

KUDRI: TRAN

KUKUI: NETRAN

KULMINI: NETRAN

KULPI: NETRAN

KULTI: TRAN

KULTIVI: TRAN

KULTURI: TRAN

KUPELI: TRAN

KUPLI: TRAN

KUPRI: TRAN

KURACI: TRAN

KURAĜI: TRAN

KURETI: TRAN

KURI: NETRAN

KURSI: NETRAN

KURTENI: TRAN

KUŜI: NETRAN

KUSPI: TRAN

KUTIMI: NETRAN

KVADRATI: TRAN

KVAKI: NETRAN

KVALIFIKI: TRAN

KVARANTENI: NETRAN

KVERELI: NETRAN

KVERI: NETRAN

KVESTI: NETRAN

KVITANCI: TRAN

KVIVITI: NETRAN

KVOTI: TRAN

LABORI: NETRAN

LAĈI: TRAN

LAKEI: TRAN

LAKI: TRAN

LAKTI: NETRAN

LAMBDACIZI: NETRAN

LAMENTI: NETRAN

LAMI: NETRAN

LAMINATI: TRAN

LANĈI: TRAN

LANCINI: NETRAN

LANGI: NETRAN

LANTI: NETRAN

LARDI: TRAN

LARDUMI: TRAN

LARMI: NETRAN

LASI: TRAN

LATI: TRAN

LAŬDI: TRAN

LAVI: TRAN

LAVUMI: TRAN

LAZI: TRAN

LEGACI: TRAN

LEGALIZI: TRAN

LEĜI: NETRAN

LEGI: TRAN

LEGITIMI: TRAN

LEKCII: NETRAN

LEZI: TRAN

LICENCI: TRAN

LICI: NETRAN

LIGATURI: TRAN

LIGI: TRAN

LIGNIZI: TRAN

LIKVESKI: NETRAN

LIKVIDI: TRAN

LIMI: TRAN

LINII: TRAN

LIPI: TRAN

LIRLI: NETRAN

LISPI: TRAN

LITERI: TRAN

LITERUMI: TRAN

LITOGRAFI: TRAN

LIVERI: TRAN

LOFI: TRAN

LOKALIZI: TRAN

LOKI: TRAN

LOMBARDI: TRAN

LOPI: NETRAN

LOTI: NETRAN

LOTUMI: TRAN

LUBRIKI: TRAN

LUDI: TRAN, NETRAN

LUĜI: NETRAN

LUI: TRAN

LUKRI: TRAN

LUKSACII: TRAN

LUKTI: NETRAN

LUMINESKI: NETRAN

LUNĈI: NETRAN

LUTI: TRAN

MACERI: TRAN

MAĈI: TRAN

MAGNETI: TRAN

MAJSTRI: NETRAN; TRAN

MAKADAMI: TRAN

MAKLERI: NETRAN

MAKULI: TRAN

MALBUTONUMI: TRAN

MALESPERI: NETRAN

MALPLEKTI: TRAN

MALUTILI: TRAN

MALVARMUMI: NETRAN

MANIFESTACII: NETRAN

MANIFESTI: TRAN

MANIPULI: TRAN

MANKI: NETRAN

MANOVRI: NETRAN

MANUFAKTURI: TRAN

MAPI: TRAN

MARĈANDI: NETRAN

MARINI: TRAN

MARKETRI: TRAN

MARKI: TRAN

MARKOTI: TRAN

MARMORI: TRAN

MARMORUMI: TRAN

MARNI: TRAN

MARODI: TRAN

MAROKENI: TRAN

MARŜI: NETRAN

MARTELI: TRAN

MASAĜI: TRAN

MASAKRI: TRAN

MASKI: TRAN

MASONI: TRAN

MASTI: TRAN

MASTIKI: TRAN

MASTRI: TRAN

MASTRUMI: NETRAN

MASTRUMI: TRAN

MASTURBI: TRAN

MATI: NETRAN

MATRIKULI: TRAN

MEANDRI: NETRAN

MEBLI: TRAN

MEDALI: TRAN

MEDITI: NETRAN

MEĤANIZI: TRAN

MEKI: NETRAN

MELKI: TRAN

MEMORI: TRAN

MENCII: TRAN

MENDI: TRAN

MENSOGI: NETRAN

MERCERIZI: TRAN

MERETRICI: NETRAN

MERGI: TRAN

MERINGI: TRAN

MERITI: TRAN

METAMORFOZI: TRAN

METI: TRAN

MEZURI: TRAN

MIAŬI: NETRAN

MIENI: NETRAN

MIGRI: NETRAN

MIKROFILMI: TRAN

MIKSI: TRAN

MIMEOGRAFI: TRAN

MIMI: TRAN

MINACI: TRAN

MINI: TRAN

MINIATURI: TRAN

MIRI: NETRAN

MISTIFIKI: TRAN

MITRI: TRAN

MIZERI: NETRAN

MOBILIZI: TRAN

MODELI: TRAN

MODIFI: TRAN

MODLI: TRAN

MODULI: TRAN

MOKI: TRAN

MOLESTI: TRAN

MONITORI: TRAN

MONOLOGI: NETRAN

MONTRI: TRAN

MORDI: TRAN

MOTIVI: TRAN

MUARI: TRAN

MUELI: TRAN

MUFI: TRAN

MUFLI: TRAN

MUĜI: NETRAN

MULDI: TRAN

MULTIPLIKI: TRAN

MUNGI: TRAN

MUNTI: TRAN

MURDI: TRAN

MURMURI: TRAN

MUTACII: NETRAN

MUTILI: TRAN

NAJLI: TRAN

NARKOTI: TRAN

NASKI: TRAN

NATURALIZI: TRAN

NATURI: NETRAN

NAŬZI: TRAN

NAVIGI: NETRAN

NEBULI: TRAN

NEĜI: NETRAN

NEGLEKTI: TRAN

NEGOCI: NETRAN

NEI: TRAN, NETRAN

NEKROPSII: TRAN

NEKROZI: TRAN

NESTI: NETRAN

NIELI: TRAN

NIGRI: NETRAN

NIGRUMI: TRAN

NITI: TRAN

NITRI: TRAN

NIVELI: TRAN

NOCI: TRAN

NOĈI: TRAN

NODI: TRAN

NOKTI: NETRAN

NOMADI: NETRAN

NOMUMI: TRAN

NORMI: TRAN

NORMUMI: TRAN

NOTI: TRAN

NOVALI: NETRAN

NUANCI: TRAN

NUMERI: TRAN

NUTRI: TRAN

OBEI: TRAN

OBĴETI: TRAN

OBLIGACII: TRAN

OBLIKVI: NETRAN

OBSEDI: TRAN

OBSERVI: TRAN

OBSTRUKCI: NETRAN

OBTURI: TRAN

ODORI: TRAN

OFERTI: TRAN

OFICI: NETRAN

OKAZI: NETRAN

OKSIDI: TRAN

OKSIGENI: TRAN

OKULI: TRAN

OKULUMI: NETRAN

OKUPI: TRAN

OLEI: TRAN

OMAĜI: NETRAN

OMBRUMI: TRAN

ONDUMI: TRAN

OPALI: NETRAN

OPERACII: TRAN

OPINII: TRAN

OPONI: NETRAN

OPORTUNI: NETRAN

OPOZICII: NETRAN

OPRESI: TRAN

ORAKOLI: NETRAN

ORATORI: NETRAN

ORDENI: TRAN

ORDONI: TRAN

ORGANIZI: TRAN

ORI: TRAN

ORIENTI: TRAN

ORIGINI: NETRAN

ORKESTRI: TRAN

ORLI: TRAN

ORNAMI: TRAN

OSCEDI: NETRAN

OSCILI: NETRAN

OSKULI: TRAN

OSTAĜI: NETRAN

OVACII: TRAN

OVRI: TRAN

OVUMI: NETRAN

PACIENCI: NETRAN

PADELI: NETRAN

PAFI: TRAN

PAGAJI: NETRAN

PAGI: TRAN

PAJLI: TRAN

PAKI: TRAN

PALAVRI: NETRAN

PALISUMI: TRAN

PALPEBRI: NETRAN

PALPEBRUMI: NETRAN

PALPI: TRAN

PANEGIRI: NETRAN

PANEI: NETRAN

PANELI: TRAN

PANIKI: TRAN

PANSI: TRAN

PANUMI: TRAN

PAPAGI: NETRAN

PAPAGUMI: NETRAN

PAPILIUMI: NETRAN

PARADI: NETRAN

PARAFI: TRAN

PARAFRAZI: TRAN

PARALIZI: TRAN

PARAŜUTI: NETRAN

PARAZITI: NETRAN

PARDONI: TRAN

PARFUMI: TRAN

PARGETI: TRAN

PARKI: TRAN

PARODII: TRAN

PAROLI: TRAN, NETRAN

PAŜI: NETRAN

PASI: TRAN, NETRAN

PAŜTI: TRAN

PASTIĈI: TRAN

PASTRI: NETRAN

PASUMI: NETRAN

PATENTI: TRAN

PATI: NETRAN

PATRI: NETRAN

PATRICI: TRAN

PATROLI: NETRAN

PATRONI: TRAN

PAŬSI: TRAN

PAŬTI: NETRAN

PAŬZI: NETRAN

PAVI: NETRAN

PAVIMI: TRAN

PEĈI: TRAN

PEDALI: NETRAN

PEDIKURI: TRAN

PEKI: NETRAN

PEKLI: TRAN

PELI: TRAN

PENDI: NETRAN

PENDOLI: NETRAN

PENDUMI: TRAN

PENETRI: TRAN, NETRAN

PENI: NETRAN

PENIKI: NETRAN

PENSI: TRAN, NETRAN

PENSII: TRAN

PENTI: NETRAN

PENTRI: TRAN

PEPI: NETRAN

PERCEPTI: TRAN

PERDI: TRAN

PEREI: NETRAN

PERENI: NETRAN

PERFIDI: TRAN

PERFORI: TRAN

PERFUZI: TRAN

PERGAMENI: TRAN

PERI: TRAN

PERKOLI: TRAN

PERKUTI: TRAN

PERLI: NETRAN

PERMESI: TRAN

PERMUTI: TRAN

PERSEKUTI: TRAN

PERSISTI: NETRAN

PERSVADI: TRAN

PERTURBI: TRAN

PETI: TRAN

PETICII: TRAN

PETOLI: NETRAN

PETRARKUMI: NETRAN

PETROSELI: TRAN

PIGMENTI: TRAN

PIKI: TRAN

PIKNIKI: NETRAN

PILGRIMI: NETRAN

PILOTI: TRAN

PIMENTI: TRAN

PINĈI: TRAN

PINGLI: TRAN

PINTI: NETRAN

PIOĈI: TRAN

PIPRI: TRAN

PIRATI: NETRAN

PIRUETI: NETRAN

PISI: NETRAN

PISTI: TRAN

PIVOTI: NETRAN

PLAĈI: NETRAN

PLAGI: TRAN

PLAGIATI: TRAN

PLAKI: TRAN

PLANDI: TRAN

PLANI: TRAN

PLANIZI: TRAN

PLANKI: NETRAN; TRAN

PLANTI: TRAN

PLASI: TRAN

PLAŬDI: NETRAN

PLEDI: NETRAN

PLEKTI: TRAN

PLEKTRI: NETRAN

PLENDI: NETRAN

PLENI: NETRAN

PLENUMI: TRAN

PLEZURI: NETRAN

PLISI: TRAN

PLOMBI: TRAN

PLONĜI: NETRAN

PLORI: NETRAN

PLUGI: TRAN

PLUKI: TRAN

PLUMBI: TRAN

PLUMI: TRAN

PLUVI: NETRAN

POĈI: TRAN

POLARIZI: TRAN

POLEMIKI: NETRAN

POLENI: TRAN

POLI: TRAN

POLITIKI: NETRAN

POLITURI: TRAN

POLUI: TRAN

POLURI: TRAN

POMADI: TRAN

POMPI: NETRAN

PONARDI: TRAN

POPOLI: TRAN

PORCII: TRAN

PORCIUMI: TRAN

PORFIRI: TRAN

PORTI: TRAN

POSEDI: TRAN

POSTENI: NETRAN

POŜTI: TRAN

POSTULI: TRAN

POTENCI: TRAN

POVI: TRAN

POZI: NETRAN

PRAJMI: TRAN

PRAKTIKI: TRAN

PRAMI: TRAN

PRANCI: NETRAN

PRAVI: NETRAN

PRECIPITI: TRAN

PREDI: TRAN

PREDISPOZICII: TRAN

PREFERI: TRAN

PREĜI: NETRAN

PREGI: TRAN

PRELEGI: NETRAN

PREMII: TRAN

PREMISI: TRAN

PRENI: TRAN

PREPARI: TRAN

PRESI: TRAN

PRESKRIBI: TRAN

PRESTIDIGITI: NETRAN

PRESURIZI: TRAN

PRETEKSTI: TRAN

PRETENDI: TRAN

PRETERDISTANCI: TRAN

PREVENTI: TRAN

PREZENTI: TRAN

PREZIDI: NETRAN

PRIDISPUTI: TRAN

PRIĜEMI: TRAN

PRIKLI: TRAN

PRIMEDITI: TRAN

PRIPAROLI: TRAN

PRIPENSI: TRAN

PRIPLORI: TRAN

PRISILENTI: TRAN

PRIVILEGII: TRAN

PROBATALI: TRAN

PROCEZI: NETRAN

PROCEDI: NETRAN

PROCEDURI: NETRAN

PROCESI: NETRAN

PROFANI: TRAN

PROFESII: NETRAN

PROFETI: NETRAN; TRAN

PROFILAKTI: TRAN

PROFILI: TRAN

PROFITI: NETRAN

PROGNOZI: TRAN

PROGRAMI: TRAN

PROGRESI: NETRAN

PROHIBI: TRAN

PROJEKCII: TRAN

PROJEKTI: TRAN

PROKLAMI: TRAN

PROKRASTI: TRAN

PROLIFERI: NETRAN

PROMENI: NETRAN

PROMESI: TRAN

PROMOCII: TRAN

PROMULGI: TRAN

PRONI: TRAN

PRONONCI: TRAN

PROPAGANDI: TRAN

PROPAGI: TRAN

PROPONI: TRAN

PROPRIETI: TRAN

PROPRIOCEPTI: TRAN

PROPULSI: TRAN

PROSKRIBI: TRAN

PROSPEKTORI: TRAN

PROSPERI: NETRAN

PROSTITUI: TRAN

PROTEKTI: TRAN

PROTESTI: NETRAN

PROTOKOLI: TRAN

PROVIANTI: TRAN

PROVIZI: TRAN

PROVOKI: TRAN

PRUNTI: TRAN

PRUVI: TRAN

PSALMI: TRAN

PUDLI: TRAN

PUDRI: TRAN

PULILI: NETRAN

PULSI: NETRAN

PUMIKI: TRAN

PUMPI: TRAN

PUNI: TRAN

PUNKCII: TRAN

PUNKTI: TRAN

PUSI: NETRAN

PUŜI: TRAN

PUTRI: NETRAN

RABATI: TRAN

RABI: TRAN

RABOTI: TRAN

RADII: TRAN

RADIKI: NETRAN; TRAN

RADUMI: TRAN

RAJDI: NETRAN; TRAN

RAJPI: NETRAN

RAJTI: TRAN

RAKETI: NETRAN

RAKONTI: TRAN

RAMI: TRAN

RAMPI: NETRAN

RANGI: NETRAN

RANĜI: TRAN

RAPIDI: NETRAN

RAPORTI: TRAN, NETRAN

RASLI: NETRAN

RASPI: TRAN

RASTI: TRAN

RATIFIKI: TRAN

RAVI: TRAN

RAZI: TRAN

RAZII: TRAN

REAKCII: NETRAN

REBATI: TRAN

REBOBENI: TRAN

RECENZI: TRAN

RECEPI: TRAN

RECEPTI: TRAN

RECIDIVI: NETRAN

RECIPROKI: TRAN

RECITI: TRAN

REDAKTI: TRAN

REDUKTI: TRAN

REFERENCI: TRAN

REFERI: NETRAN

REFI: TRAN

REFLEKTI: TRAN

REFRAKTI: TRAN

REFUTI: TRAN

REGALI: TRAN

REĜI: NETRAN

REĜISORI: TRAN

REGLAMENTI: TRAN

REGRESI: NETRAN

REGULI: TRAN

REGURGITI: NETRAN

REKLAMACII: NETRAN

REKLAMI: TRAN

REKOGNOSKI: NETRAN

REKOMENDI: TRAN

REKOMPENCI: TRAN

REKTIFIKI: TRAN

REKVIZICII: TRAN

REMBURI: TRAN

REMI: NETRAN

REMORKI: TRAN

REMPARI: TRAN

RENDEVUI: TRAN (AŬ KUN)

RENITI: NETRAN

RENKONTI: TRAN

RENONCI: NETRAN

RENVERSI: TRAN

REPLANDUMI: TRAN

REPLIKI: TRAN

REPREZENTI: TRAN

REPUDII: TRAN

RESPEKTI: TRAN

RESPONDI: TRAN

RESPONSI: NETRAN

RESTAŬRI: TRAN

RESTI: NETRAN

RESTITUI: TRAN

RESTRIKTI: TRAN

RESUMI: TRAN

RESUREKTI: NETRAN

RETRATI: TRAN

RETUŜI: TRAN

REVELACII: TRAN

REVERSI: TRAN

REVI: TRAN, NETRAN

REVIZII: TRAN

REVOLUCII: TRAN

REVUI: TRAN

REZERVI: TRAN

REZIDI: NETRAN

REZIGNACII: NETRAN

REZIGNI: TRAN

REZISTI: NETRAN (AŬ AL)

REZONI: NETRAN

REZULTI: NETRAN

RIBELI: NETRAN

RICELI: TRAN

RIFUĜI: NETRAN

RIFUZI: TRAN

RIGARDI: TRAN, NETRAN

RIGI: TRAN

RIGLI: TRAN

RIKANI: NETRAN

RIKOLTI: TRAN

RILAKSI: TRAN

RILATI: TRAN (AŬ AL)

RIMARKI: TRAN

RIMI: TRAN

RIMORSI: NETRAN

RIPARI: TRAN

RIPETI: TRAN

RIPORTI: NETRAN

RIPOZI: NETRAN

RIPROĈI: TRAN

RISKI: TRAN

RISTORNI: TRAN

RITMI: TRAN

RIVALI: NETRAN

RIVELI: TRAN

RIVERENCI: NETRAN

ROJI: NETRAN

ROMPI: TRAN

RONDI: NETRAN

RONĜI: TRAN

RONKI: NETRAN

RONRONI: NETRAN

ROSI: NETRAN

ROSTI: TRAN

ROTACII: NETRAN

RUDRI: TRAN

RUGINI: TRAN

RUĜUMI: TRAN

RULUMI: TRAN

RUSTI: NETRAN

RUZI: NETRAN

SABLI: TRAN

SABOTI: TRAN

SABRI: TRAN

SAFRANI: TRAN

SAGI: NETRAN

SAĜI: NETRAN

ŜAGRINI: TRAN

SAĜUMI: NETRAN

ŜAJNI: NETRAN

ŜAKI: NETRAN

SAKRI: NETRAN

SAKRILEGII: NETRAN

SALAJRI: TRAN

SALDI: TRAN

SALI: TRAN

SALIVI: NETRAN

SALIVUMI: NETRAN

ŜALTI: TRAN

SALUTI: TRAN

ŜAMPUI: TRAN

ŜANCELI: TRAN

ŜANĜI: TRAN

SANI: NETRAN

SAPEI: TRAN

SAPI: TRAN

SAPORI: NETRAN

SAPUMI: TRAN

ŜARGI: TRAN

ŜARĜI: TRAN

SARKI: TRAN

SATI: NETRAN

ŜATI: TRAN

SATURI: TRAN

ŜAŬMI: NETRAN

SAVI: TRAN

SCII: TRAN

SCINTILI: NETRAN

SEBI: TRAN

SEDI: NETRAN

SEDIMENTI: NETRAN

SEGI: TRAN

SEGMENTI: TRAN

SEJNI: TRAN

SEKCI: TRAN

SEKRECII: TRAN

SEKRETI: NETRAN

SEKSUMI: NETRAN

SEKUMI: TRAN

SEKVESTRI: TRAN

SEKVI: TRAN

SELEKTI: TRAN

SEMAFORI: TRAN

SEMI: TRAN

SENSI: TRAN

SENTI: TRAN

SEPARI: TRAN

SEPULTI: TRAN

ŜERCI: NETRAN

SERĈI: TRAN

SERPENTI: NETRAN

SERVI: NETRAN; TRAN (AŬ AL)

SERVUTI: NETRAN

SIDI: NETRAN

SIEĜI: TRAN

SIESTI: NETRAN

SIFONI: TRAN

SIGELI: TRAN

SIGNALI: TRAN

SIGNATURI: NETRAN

SIGNI: TRAN

SIGNIFI: TRAN

SILABI: TRAN

SILENTI: NETRAN

SILOGISMI: NETRAN

SIMBOLI: TRAN

ŜIMI: NETRAN

SIMILI: TRAN

SIMPATII: TRAN

SIMULI: TRAN

SINGULTI: NETRAN

SINKI: NETRAN

SINTEZI: TRAN

SINTRI: TRAN

SINUI: NETRAN

ŜIPI: NETRAN, TRAN

ŜIRI: TRAN

ŜIRMI: TRAN

SITUI: NETRAN

SKAFALDI: NETRAN

SKALPI: TRAN

SKANDALI: TRAN

SKANDI: TRAN

SKARIFIKI: TRAN

SKERMI: NETRAN

SKETI: NETRAN

SKII: NETRAN

SKISMI: NETRAN

SKIZI: TRAN

SKLAVI: NETRAN

SKOLDI: TRAN

SKOLTI: NETRAN

ŜKOPI: TRAN

SKOVELI: TRAN

SKRAPI: TRAN

SKRIBI: TRAN, NETRAN

SKRUTINII: NETRAN

SKUI: TRAN

SKULPTI: TRAN

SKURĜI: TRAN

SKUTI: NETRAN

SLEDI: NETRAN

ŜLIFI: TRAN

ŜLIMI: NETRAN

ŜLOSI: TRAN

ŜMACI: NETRAN

ŜMINKI: TRAN

SMIRGI: TRAN

SNUFI: NETRAN

ŜNURUMI: TRAN

SODOMII: TRAN

ŜOĤTI: TRAN

SOIFI: NETRAN; TRAN

ŜOKI: TRAN

SOLDATI: NETRAN

SOLFEĜI: TRAN

SOLVATI: TRAN

SOLVI: TRAN

SOMERI: NETRAN

SOMERUMI: NETRAN

SOMNOLI: NETRAN

SONDI: TRAN

SORBI: TRAN

SORĈI: TRAN

SORI: NETRAN

SORIRI: NETRAN

SORTIMENTI: TRAN

ŜOSI: NETRAN

ŜOTI: NETRAN

SOVAĜI: NETRAN

SPALIRI: TRAN

ŜPARI: TRAN

ŜPATI: TRAN

SPECIFI: TRAN

SPECIMENI: TRAN

SPEGULI: TRAN

SPEKTI: TRAN

SPEKULI: NETRAN

SPERMI: NETRAN

SPERTI: TRAN

SPEZI: TRAN

SPICI: TRAN

SPIKUMI: TRAN

SPILI: TRAN

ŜPINI: TRAN

SPIONI: TRAN

SPIRALI: NETRAN

SPIRI: NETRAN

SPITI: TRAN

SPLINTI: TRAN

SPLISI: TRAN

SPLITI: TRAN

SPONGI: TRAN

SPRINTI: NETRAN

SPRITI: NETRAN

SPRONI: TRAN

SPROSI: NETRAN

ŜPRUCI: NETRAN

SPURI: TRAN

SPUTI: TRAN

ŜRAŬBI: TRAN

ŜRIKI: NETRAN

ŜRUMPI: NETRAN

STAĜI: NETRAN

STAGNI: NETRAN

STALI: NETRAN

STAMFI: NETRAN

STAMPI: TRAN

STANI: TRAN

STARTI: NETRAN

STATISTIKI: TRAN

STAŬLI: NETRAN

STEBI: TRAN

STEGI: TRAN

ŜTELI: TRAN

STENOGRAFI: TRAN

STENOTIPI: TRAN

STEREOTIPI: TRAN

STERKI: TRAN

STERNI: TRAN

STERTORI: NETRAN

STETOSKOPI: TRAN

STIFTI: TRAN

STIKI: TRAN

STILZIRI: NETRAN

STIMULI: TRAN

STINKI: NETRAN

STIPENDII: TRAN

ŜTIPARUMI: TRAN

STIRI: TRAN

STIVI: TRAN

ŜTOFI: TRAN

STOKI: TRAN

ŜTONI: TRAN

ŜTONUMI: TRAN

STOPI: TRAN

ŜTOPI: TRAN

ŜTORMI: NETRAN

STRABI: NETRAN

STRANGOLI: TRAN

STREBI: NETRAN

STREĈI: TRAN

STRIDI: NETRAN

STRIGLI: TRAN

STRII: TRAN

STRIKI: NETRAN

STRUKTURI: TRAN

STUDI: TRAN

STUFI: TRAN

STUKI: TRAN

STUMBLI: NETRAN

STUPI: TRAN

STUPORI: NETRAN

STURMI: TRAN

SUBLIMI: TRAN

SUBSKRIPCII: TRAN

SUBSTITUI: TRAN

SUBTILI: NETRAN

SUBTRAHI: TRAN

SUBVENCII: TRAN

SUĈI: TRAN

SUFERETI: NETRAN

SUFERI: TRAN, NETRAN

SUFLORI: TRAN

SUFOKI: TRAN

SUFUZI: NETRAN

SUGESTI: TRAN

SUGESTII: TRAN

ŜUI: NETRAN

SUKCESI: NETRAN

SUKERI: TRAN

SUKERUMI: TRAN

SUKURI: TRAN

SULFURI: TRAN

SULKI: TRAN

SUNI: NETRAN

ŜUNTI: TRAN

SUNUMI: TRAN

SUPERATUTI: TRAN

SUPERI: TRAN

SUPERPENDI: NETRAN

SUPERRUZI: TRAN

SUPINI: TRAN

SUPOZI: TRAN

SURPRIZI: TRAN

ŜUŜI: NETRAN

SUSPEKTI: TRAN

SUSPIRI: NETRAN

SUSURI: NETRAN

ŜUTI: TRAN

SUTRI: TRAN

ŜVABRI: TRAN

SVARMI: NETRAN

SVATI: TRAN

ŜVEBI: NETRAN

ŜVELI: NETRAN

SVENI: NETRAN

SVINGI: TRAN

ŜVITI: NETRAN

ŜIRMI: TRAN

TABUI: TRAN

TAĈMENTI: TRAN

TAJLI: TRAN

TAJLORI: TRAN

TAJPI: TRAN

TAKI: TRAN

TAKSI: TRAN

TALKI: TRAN

TALUSI: TRAN

TAMBURI: NETRAN

TAMBURINI: NETRAN

TAMPONI: TRAN

TAMTAMI: TRAN

TANGI: NETRAN

TANĜI: TRAN

TANI: TRAN

TAPETI: TRAN

TAPIŜI: TRAN

TARI: TRAN

TARIFI: TRAN

TASKI: TRAN

TATUI: TRAN

TAŬGI: NETRAN

TAŬZI: TRAN

TEDI: TRAN

TEGI: TRAN

TEGMENTI: TRAN

TEGOLI: TRAN

TEKSI: TRAN

TEKSTI: NETRAN

TELEAŬTOGRAFI: TRAN

TELEFONI: TRAN

TELEGRAFI: TRAN

TELEMETRI: TRAN

TELFERI: TRAN

TEMI: NETRAN

TEMPERI: NETRAN

TENDUMI: NETRAN

TENISI: NETRAN

TENTI: TRAN

TEORIADI: NETRAN

TEORII: NETRAN

TERNI: NETRAN

TERURI: TRAN

TESTAMENTI: TRAN

TESTI: TRAN

TEZI: NETRAN

TIKLI: TRAN

TIKTAKI: NETRAN

TINKTURI: TRAN

TINTI: NETRAN

TIRANI: TRAN

TIRAVIRI: TRAN

TIRI: TRAN

TITOLI: TRAN

TITRI: TRAN

TOKSI: TRAN

TOLERI: TRAN

TONDI: TRAN

TONDRI: NETRAN

TONSURI: TRAN

TOPOGRAFI: TRAN

TORDI: TRAN

TOREI: NETRAN

TORENTI: NETRAN

TORNI: TRAN

TORPEDI: TRAN

TORTURI: NETRAN

TOSTI: NETRAN

TRACEI: TRAN

TRADANDI: TRAN

TRADI: TRAN

TRADIBOĈI: TRAN

TRADICII: TRAN

TRADUKI: TRAN

TRAFI: TRAN

TRAFIKI: NETRAN

TRAGLITI: TRAN

TRAKTI: TRAN

TRAMPI: NETRAN

TRANSCENDI: TRAN

TRANSFUZI: TRAN

TRANSITI: NETRAN

TRANSLACII: TRAN

TRANSMISII: TRAN

TRANSPIRI: NETRAN

TRANSPONI: TRAN

TRAPASI: TRAN

TRASOMERUMI: NETRAN

TRASUFERI: TRAN

TRATI: NETRAN

TRAŬMATI: TRAN

TRAVESTII: TRAN

TRAVOJAĜI : TRAN

TREDI: TRAN

TREJNI: TRAN

TREMI: NETRAN

TREMPI: TRAN

TRENI: TRAN

TREPANI: TRAN

TREPIDI: NETRAN

TRETI: TRAN

TRIBUTI: TRAN

TRIKI: TRAN

TRIUMFI: NETRAN

TRIVI: TRAN

TROMPI: TRAN

TRONI: NETRAN

TROTI: NETRAN

TROTUARI: NETRAN

TROTUARUMI: NETRAN

TRUFI: TRAN

TRUI: TRAN

TRUKI: TRAN

TRUMPETI: TRAN

TRUNKI: TRAN

TRUSTI: TRAN

TUALETI: NETRAN

TUBI: TRAN

TUĈI: NETRAN

TUNELI: TRAN

TURBI: NETRAN

TURBULI: NETRAN

TURMENTI: TRAN

TUSI: NETRAN

TUŜI: TRAN

ULULI: NETRAN

UNGI: TRAN

UNKTI: TRAN

URAGANI: NETRAN

URBANIZI: TRAN

URĜI: TRAN

URINI: NETRAN

URTIKI: NETRAN

UTILI: TRAN (AŬ AL)

UZI: TRAN

UZINI: TRAN

UZUKAPI: TRAN

UZURI: NETRAN

UZURPI: TRAN

VAĈI: NETRAN

VAKCINI: TRAN

VAKI: NETRAN

VAKSI: TRAN

VALIDI: NETRAN

VALORI: TRAN, NETRAN

VALSI: NETRAN

VANILI: TRAN

VAPORI: NETRAN

VARBI: TRAN

VARII: NETRAN

VARMI: NETRAN

VARMUMI: NETRAN

VARPI: TRAN

VARTI: TRAN

VATI: TRAN

VEGETI: NETRAN

VEHIKLI: TRAN

VEI: NETRAN

VEJNI: TRAN

VEKI: TRAN

VELDI: TRAN

VELKI: NETRAN

VENDI: TRAN

VENENI: TRAN

VENĜI: TRAN

VENI: NETRAN

VENKI: TRAN

VENTI: NETRAN

VENTOLI: TRAN

VENTUMI: TRAN

VERDIKTI: NETRAN

VERGI: TRAN

VERKI: TRAN

VERNALIZI: TRAN

VERNISI: TRAN

VERSI: NETRAN

VERŜI: TRAN

VESPERI: NETRAN

VESTI: TRAN

VETI: TRAN

VETOI: TRAN

VETURI: NETRAN

VIGLI: NETRAN

VINAGRI: TRAN

VINDI: TRAN

VINKTI: TRAN

VINTRI: NETRAN

VIOLONI: NETRAN

VIPI: TRAN

VIŜI: TRAN

VITRI: TRAN

VITRIOLI: TRAN

VIVI: NETRAN

VIZI: TRAN

VIZII: TRAN

VIZITI: TRAN

VOĈDONI: TRAN, NETRAN

VOĈI: NETRAN

VOJAĜI: NETRAN

VOJI: NETRAN

VOLBI: TRAN

VOLI: TRAN

VOLTI: TRAN

VOLVI: TRAN

VOMI: TRAN

VORI: TRAN

VOSTI: NETRAN

VOSTUMI: NETRAN

VOTI: TRAN

VRINGI: TRAN

VUALI: TRAN

VULKANIZI: TRAN

VUNDI: TRAN

ZIGZAGI: NETRAN

ZINGIBRI: TRAN

ZOMI: NETRAN

ZONI: TRAN

ZORGUMI: NETRAN

ZUMI: NETRAN