domingo, 4 de junho de 2017

MUITAS MUDANÇAS OCORRERAM NO MUNDO DA TECNOLOGIA NOS ÚLTIMOS TEMPOS... // MULTAJ ŜANĜIĜOJ OKAZADAS EN LA MONDO DE LA TEKNOLOGIO EN LA LASTAJ TEMPOJ...

MUITAS MUDANÇAS OCORRERAM NO MUNDO DA TECNOLOGIA NOS ÚLTIMOS TEMPOS... // MULTAJ ŜANĜIĜOJ OKAZADAS EN LA MONDO DE LA TEKNOLOGIO EN LA LASTAJ TEMPOJ...


O Mp3 faliu as gravadoras;

O Netflix faliu as locadoras;

O Booking complicou as agências de turismo;

O Google faliu a Listel, Páginas Amarelas e as enciclopédias;

O Airbnb está complicando os hotéis;

O Whatsapp está complicando as operadoras de telefonia;

As mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação;

O Uber está complicando os taxistas;

A OLX acabou com os classificados de jornal;

O Smartphone acabou com as revelações fotográficas e com as câmeras amadoras;

O Zip Car está complicando as locadoras de veículos;

A Tesla está complicando a vida das montadoras de automóveis;

O e-mail e a má gestão complicou os Correios;

O Waze acabou com o GPS;

O 5 andar está acabando com as imobiliárias que intermediam aluguéis;

O Original e o Nubank ameaçam o sistema bancário tradicional;

A "nuvem" complicou a vida dos "pen drive";

O Youtube complica a vida das tvs. Adolescentes não assistem mais canais abertos;

O Facebook complicou a vida dos portais de conteúdo;

O Coaching mudou a forma de aprender, pensar e agir,  levando a um novo modelo mental, gerando resultados extraordinários em um curto espaço de tempo nas organizações.

O Tinder e similares complicando baladas e "similares";
etc...

etc...

E você quer viver como vivia há 10 anos ?

Temos que nos reinventar diariamente para continuarmos nesse "jogo" chamado  VIDA VIRTUAL (que se instrumentaliza para a vida real). 

VAMOS EM FRENTE... Não porque atrás vem gente... Mas, porque já tem muita gente na nossa frente!!!

[E olhe que ainda estamos nos últimos anos da idade das pedras tecnológicas.]
Mp3 bankrotigis la diskeldonejojn;

Netflix dezertigis la filmluigejojn;

Booking malserĉigis la turismagentejojn;

Google malkonsultigas Listel, Flavajn Paĝojn kaj enciklopediojn;

Airbnb malfaciligas la aktivecon de la hoteloj;

Ŭatsapo  ade anstataŭas la telefoniajn kompaniojn;

La interretaj komunikrimedoj malvastigas la vojojn de la amaskomunikiloj;

Uber malĝojigas la taksiistojn;

OLX finis la vendanoncaron de la ĵurnaloj;

La kompufonoj estingis la fotografiajn rivelojn kaj la amatorajn kameraojn;

Zip Car fermigas la aŭtoluigejojn;

Tesla maltrankviligas la vivon de la aŭtomuntejoj;

La retmesaĝoj malakcelis la ritmon de la Poŝto;

Waze pli kaj pli finas GPS;

“5-a Etaĝo” malaktivigas dom-negocejojn, kiuj peradas dom-luojn;

Original kaj Nubank minacas la tradician bankan sistemon;

La “nubo” pli kaj pli neaĉetigas la memorbastonetojn;

Youtube malspektigas la televidilon. La adoleskantoj jam malofte spektas nepagendajn TV-kanalojn;

Facebook malvidigas la retejojn.

La celtrejnado ŝanĝis la manieron lernadi, pensadi kaj agadi, enkondukante novajn mensajn far-aranĝojn, generante eksterordinarajn rezultatojn en mallonga tempodaŭro por la organizacioj;

Tinder kaj similaĵoj malsukcesigas la balojn...

Kaj tiel plu...

Kaj tiel plu...

Kaj ĉu vi ankoraŭ insistas vivi kiel antaŭ dek jaroj?

Ni nepre devas readapti nin ĉiutage, por pludaŭri en tiu “ludo” nomata VIRTUALA VIVO (kiu instrumentas por la reala vivo).

Ni antaŭenire hastu... ne ĉar malantaŭe kuras aliaj ludantoj... sed ĉar jam kuras multege da ludantoj antaŭ ni!!!

[Kaj rimarku, ke ni ankoraŭ estas en lastaj jaroj de la teknologia erao de la ŝtonoj.]


Nenhum comentário: