sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

LA PREPOZICIOJ EN LA FUNDAMENTO DE ESPERANTO (KUN IKSOJ)

** AL **

simile al cxiu lingvo nacia
cedante al la peto de multaj
povos servi al cxiuj kiel modelo
povus rilati al ili suficxe kritike
kritike proprigi al si cxiujn ricxigojn
mi rekomendas al cxiu, kiu volas
mi rekomendas al tiuj, kiuj deziras
alportas al nia afero ne utilon
rozo apartenas al Teodoro
Al leono ne donu
Diru al la patro
donu al mi panon
Donu al la birdoj akvon
iras nun al la onklo
patro donis al mi dolcxan pomon
Rakontu al mia juna amiko
Mi deziras al vi bonan tagon
mi redonas al vi la monon
vi pruntis al mi
poste prunti al mi
kaj al cxiu el la infanoj
Diru al mi vian nomon
Ne skribu al mi tiajn longajn leterojn
Venu al mi hodiaux vespere
Mi rakontos al vi historion
vi diros al mi la veron
domo apartenas al li
Montru al ili vian novan veston
frato diris al Stefano, ke
mi montris al la infano
vizito faris al li plezuron
mi venis al li, li dormis
tuj venus al mi
ne respondas al mi
mi pardonos al li
sxi sendu al mi kandelon
Al homo, pekinta senintence
Li venis al mi tute ne atendite
li diras al mi la veron
li diris al mi la veron
cxiam diradis al mi la veron
antauxe diris al mi la veron
estis dirinta al mi la veron
Li diros al mi la veron
vi venos al mi, li
antauxe diros al mi la veron
estos dirinta al mi la veron
vi venos al mi, li diros
li dirus al mi la veron
antauxe dirus al mi la veron
estus dirinta al mi la veron
diru al mi la veron
diru al mi antauxe la veron
estu dirinta al mi la veron
volas diri al vi la veron
gxi apartenas al mi
estos pagita al vi baldaux
li donis al mi teon kun sukero
petu lin al mi
ni aldonas al la vorto la finon
loko flugis al la gxardeno
ne montras al ni, kian prepozicion
obei al la patro
pardoni al la malamiko
pardoni al la malamiko lian kulpon
jam fari al si grandan serion
ni aldonas al ili la literon
Aldonante al la vortoj montraj
Aldonante al la vortoj demandaj
li donis al vi jesan respondon
alflugis al la domo kaj surflugis
mian fotografajxon al mia patro
Alportu al mi metron da nigra
tiel malhelpis al mi, ke
SXi kombas al si la harojn
levis sin al la tegmento
tre placxis al mi
vespere venos al ni
Pregxu al la Sankta Virgulino
cxi kampo al nia domo
li malhelpas al ni
Li venigis al si el Berlino multajn
junulo aligxis al nia militistaro kaj kuragxe
de loko al loko
kuracisto konsilis al mi iri en sxvitbanejon
Rakontu al mi vian malfelicxon
povos helpi al vi
povos veni al vi hodiaux
kiujn rakontas al li la plej nekredindaj
Li donis al mi monon
tuj redonis al li
Mi diris al la regxo
al Lia Episkopa Mosxto
dua: al Lia Grafa Mosxto
al Lia Mosxto, Sinjoro
simile al cxiu lingvo nacia
cedante al la peto de multaj
povos servi al cxiuj kiel modelo

** ANSTATAUX **

Anstataux kafo li donis
Anstataux la vorto je

** antaux **
antaux ol komenci la legadon
Antaux la domo staras arbo
Antaux tri tagoj mi vizitis
antaux ol vi venos
kiu mortis antaux nelonge
vidi ecx antaux nia nazo
Oni metis antaux mi mangxilaron
Antaux nia militistaro staris granda
cxiu, antaux ol komenci la legadon

** apud **

filo staras apud la patro
sin trovas apud la pordo
tutan horon apud la fenestro
gefiancxoj staris apud la altaro
Li sidas apud la tablo kaj dormetas
promenante apud la reloj de fervojo

** cxe **

li estis cxe mi
Je la lasta fojo mi vidis lin cxe vi
ekscitigxas ofte cxe la plej malgranda bagatelo

** DA **

havas centon da pomoj
havas milionon da logxantoj
duon) da kuleroj kaj du dekduojn
aux milo da jaroj) faras miljaron
Kvar metroj da tiu cxi sxtofo kostas
aux da frankoj
grandan serion da aliaj pronomoj kaj adverboj
acxetita funto da teo tiu cxi komercisto
senpage funton da sukero
glaso da vino estas glaso plena
mi metron da nigra drapo
acxetis dekon da ovoj
ducent kilometrojn da longo
staris amaso da homoj
multo) da birdoj
nur kelke da homoj
kelke da plumoj
precipe aroj da bellanaj sxafoj
mi multon da pakajxo
havas multe da mono
kaj kelke da segxetoj
granda serio da pafilegoj
de kelke da minutoj mi auxdis

** DE **

Atentan tralegon de la Fundamenta Krestomatio
aux skribitaj de mi mem
Auxtoro de la lingvo Esperanto
cxiam alproprigo de stilo erara
CXiuj logxantoj de regno estas regnanoj
CXiuj parencoj de mia edzino estas miaj
cxiujn angulojn de la cxambro
De la patro mi ricevis
dek fingroj de siaj manoj
dependas ne de la prepozicio
dependas ne de la prepozicio, sed de aliaj kauxzoj
Du ekbriloj de fulmo trakuris
dudek duan de Februaro
dudek duan de Februaro de la jaro
edzino de kuracisto estas kuracistedzino
eksteran flankon de nia domo
estas acxetita de mi
estas korektitaj de mi en tia grado
estas skribitaj de aliaj personoj ili estas
estas verkitaj de personoj,
estis mortigita de neniu
estos pagataj de mi
For de tie cxi!
gardos lin de blinda kaj senkritika alproprigo
Glaso de vino estas glaso
gxi de alia loko flugis
havas signifon de mezuro
Hodiaux estas la dudek sepa (tago) de Marto
ili devenas de Izraelo
kaj de la frato
kaj de la frato mi ricevis
kaj mi de teruro ne sciis
kaj pranepoj de regxo estas regxidoj
ke de nun la sxuldoj
ke gxi de alia loko flugis
kelkfojan tralegon de tiu cxi libro
kiel modelo de esperanta stilo
kiel modelo de esperanta stilo kaj gardi
klara akvo de la rivero
kondicxan rimedon de reciproka komunikigxado
kvar kvinonoj de dek
La acideco de tiu cxi vinagro
La acideco de tiu cxi vinagro estas
La alteco de tiu monto
la avino de miaj infanoj
la bogefratoj de mia edzino
la bopatro de mia edzino
la bordo de la maro staris
la brancxoj de la arbeto
la celo de la flugado
la cxapelo de la patro
la dauxro de du jaroj
la dauxro de kelke da minutoj
La dentoj de leono estas akraj
la domo de liaj estontaj bogepatroj
La dudeka (tago) de Februaro
La edzino de mia nevo
La edzino de mia patro estas
La ekstero de tiu cxi homo
la kajero de la juna frauxlino
La kanto de la birdoj estas agrabla
la klareco de la senco
la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj
la legadon de la esperanta literaturo
la lingvon de pereiga disfalo
la lingvon de pereiga disfalo je diversaj
La logxantoj de unu regno estas samregnanoj
la logxantoj de unu urbo estas samurbanoj
la loko de la flugado
La mano de Johano estas pura
la nevino de mia edzino estas
la nevino de mia edzino estas miaj
la nomo de la scienco mem
la ordono de mia estro
La patro de mia edzino estas
La personoj, kiuj ne komprenas la uzadon de la artikolo
la peto de multaj esperantistoj
la posxo de mia pantalono
la posxo de mia pantalono mi portas
la posxo de mia surtuto
la projekto de la ingxenieroj
la radojn de veturanta vagonaro
la radojn de veturanta vagonaro kaj mortigxis
La regnestro de nia lando estas bona
la reloj de fervojo
La ricxeco de tiu cxi homo
La ricxeco de tiu cxi homo estas
La sepan tagon de la semajno Dio elektis
la suferojn de siaj najbaroj
la tegmento de la domo
la uzadon de la artikolo
la vestojn de la malsanulo
lerte kasxita de vi
li estas de meza kresko
li forkuris de mi
Li paligxis de timo kaj poste
li rugxigxis de honto
lingvon helpantan de la tuta mondo
Metro de drapo signifus metron, kiu kusxis sur drapo
Mi eksaltis de surprizo
Mi sciigas de mia filo
Mi venas de la avo
modela stilo de tiu cxi lingvo
ne deflankigxu de la stilo
Ne deprenante de la lernanto la eblon
nur deflugis de la arbo
nur deflugis de la arbo, alflugis
per helpo de gramatikaj finigxoj
per helpo de vortaro hispana-germana
rimedon de reciproka komunikigxado
Savonto de la mondo
sepan tagon de la semajno
simpla kunligado de vortoj
Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj
Tri estas duono de ses
tuja plenumo de mia deziro
tuta suprajxo de la lago estis
tuta suprajxo de la lago estis kovrita
tutan tagon de loko al loko
Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono aux tricent-sesdek-sesono de jaro
unua monato de la jaro
unua tago de la jaro
vento forblovis de mia kapo la cxapon
volonte acxetata de mi

** DUM **

li estas nur unufoja mensoginto, dum vi estas ankoraux nun cxiam mensoganto

** EKSTER **

gxi estas ekster la cxambro
Mi staras ekster la domo
Ekster tio el
Li logxas ekster la urbo

** EL **

El cxiuj miaj infanoj
El cxiuj siaj fratoj
El sxiaj multaj infanoj
minuto konsistas el sesdek sekundoj
al cxiu el la infanoj
la gastoj el sia domo
kaldrono; el la kaldrono
El sub la kanapo
El la dirita regulo
el ili cxiu povas
Ekster tio el la diritaj vortoj
Li eliris el la dormocxambro
skribilaro konsistas el inkujo, sablujo
kiu konsistis el telero, kulero
estas faritaj el tolo
al si el Berlino multajn librojn
El la tri leteroj

** EN **

celon nur en tiu okazo
li trovas en la literaturo
eldoni verkojn en Esperanto; cxar
eldonas verkon en Esperanto
CXiuj artikoloj en la Fundamenta Krestomatio
de mi en tia grado
la stilo en ili ne deflankigxu
Varsovio, en Aprilo 1903
patro estas en la cxambro
En la tago
kaj en la nokto
Dio kreis en la sesa tago
mi legos en cxiu tago
tutan libron en kvar tagoj
Ili estas en la gxardeno
ankaux estas en la gxardeno
En la vintro
lavis min en mia cxambro
lavis sin en sia cxambro
En la lingvo
vidis nin en la salono
estas konstruota en la dauxro
logxis longe en nia urbo
kaldrono, en kiu sin trovas
Mi estas en la gxardeno
Mi iras en la gxardenon
birdo flugas en la cxambro
gxi estas en la cxambro
La flugas en gxi
birdo flugas en la cxambron
flugas nun en gxin
kaj vojagxas en Hispanujo
cxambro vojagxas en Hispanujon
En la salono estis
kiel en la aliaj lingvoj
povas en la unua tempo
kiu estas en la unua tago
birdo flugis en la gxardenon
tie cxi en akuzativo ne cxar
trovis antauxe en la gxardeno
flugado); en tiaj okazoj
aux en Parizon
kaj iris en diversajn flankojn:
konas neniun en tiu cxi urbo
estas hodiaux en kolera humoro
kiu kusxis en la forno
kaj eniris en la mangxocxambron
En mia skribotablo
glaso, en kiu antauxe
birdoj flugas en la auxtuno
En la cxambro sidis
tagon, en kiu li estis
Malamiko venis en nian landon
En somero ni veturas
kaj en vintro ni veturas
En varmega tago
amas promeni en arbaro
gxi enhavis en si ian suspektan
En tiuj cxi boteletoj
kun li en granda amikeco
kiuj logxas en Rusujo, estas
neniu lasas en sian domon
maristo dronis en la maro
En nia lando
En somero ni trovas
tute malvarmeton en densaj arbaroj
kalesxo enveluris en la korton
En la kota
soleno estos en la nova pregxejo
festo estos en la domo
En la printempo
En la dauxro
domo, en kiu oni lernas
domo, en kiu oni pregxas
kuiristo sidas en la kuirejo
mi iri en sxvitbanejon
Magazeno, en kiu oni vendas
cxambro, en kiu oni tenas
objekto, en kiu oni tenas
tubeto, en kiun oni metas
Skatolo, en kiu oni tenas
En la kandelingo sidis
En la posxo
rusoj logxas en Rusujo
La germanoj en Germanujo
Sablero enfalis en mian okulon
gxiajn pecetojn en cxiujn angulojn
suno rebrilas en la klara akvo
En malbona vetero
mi iri en sxvitbanejon

** GXIS **

akompanis ilin gxis ilia domo

** INTER **

Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono
internacia (=kiu estas inter diversaj nacioj)

** JE **

pereiga disfalo je diversaj dialektoj
Mi ridas je lia naiveco
Je la lasta fojo
Mi sopiras je mia perdita felicxo
obei je la patro
Kiu okupas sin je mehxaniko, estas mehxanikisto
kiu okupas sin je hxemio, estas hxemiisto
glaso plena je vino

** KONTRAUX **

batalis kune kun ni kontraux niaj malamikoj

** SUB **

El sub la kanapo
muso kuris sub la liton
gxi kuras sub la lito
li falis sub la radojn
mi portas sub la brako

** SUPER **

Super la tero sin trovas aero

** SUR **

libro estas sur la tablo
krajono kusxas sur la fenestro
kaj la Sur la fenestro kusxas
Sur la tero kusxas
kuragxas rajdi sur leono
papero kusxas sur la tablo
ne kusxas sur la tablo
Sur la cxielo staras
sin jxetis sur min
Ili kusxas sur la tablo
Promenante sur la strato
Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono
vaporo iras sur la korton
Mi sidas sur segxo kaj tenas
Mi sidas sur segxo kaj tenas la piedojn sur benketo.
Mi metis la manon sur la tablon.
tablo, sur kiu oni skribas
la birdo flugis en la gxardenon, sur la tablon
kaj surflugis sur la tegmenton
kiu kusxis sur drapo
Sur la bordo
Sur la arbo
staras supre sur la monto
rigardas malsupren sur la kampon
Sur la korto staras
Sur kruta sxtuparo
Sur tiuj cxi vastaj
Sur la tablo staris
Sur lia vizagxo
hundo metis sur min sian antauxan
mian cxapon sur tiu cxi arbeto
pendigxis sur la brancxoj
bastoneto, sur kiu oni tenas
ne trovos sur lia vesto

** TRA **

la arestitojn tra la stratoj
tra la fenestro
povas trairi tra nia mallargxa pordo
vojeto kondukas tra tiu cxi kampo
fulmo trakuris tra la malluma cxielo

** TRANS **

La hirundo flugis trans la riveron
trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj

** KROM **

En la salono estis neniu krom li kaj lia fiancxino
kiuj ne scias alian lingvon krom sia propra

** KUN **

antauxe fundamente kun la spirito
Resti kun leono estas dangxere
Venu kune kun la patro
Li promenas kun tri hundoj
fratoj eliris kun la gastoj el
mi teon kun sukero
radikon kune kun gxia gramatika finigxo
miaj koko kun tri kokinoj
vian avinon kun sxiaj kvar nepinoj
Mi vidis kun mia nevino
trinkis teon kun kuko kaj konfitajxo
neniam prenas kun mi multon da pakajxo
Mi vivas kun li en granda amikeco
Kun bruo oni malfermis
Li fiancxigxis kun frauxlino Berto
SXi edzinigxis kun sia kuzo
sxin edzinigi kun alia persono
batalis kune kun ni kontraux niaj malamikoj
vortojn kun um

** LAUX **

Lerni la lingvon cxiu povas laux cxiuj libroj
Laux la projekto de la ingxenieroj tiu cxi fervojo estas
Mi restas tie cxi laux la ordono de mia estro

** PER **

per la nazo
Ni vidas per la okuloj kaj auxdas
faris cxion per la dek fingroj
kiu finigxas per vokalo
estas kreataj per simpla kunligado de vortoj
sin movas per vaporo
CXiuj prepozicioj per si mem postulas cxiam
vortojn, per helpo de gramatikaj finigxoj
povis trancxi per gxi la viandon
la harojn per argxenta kombilo
ni veturas per diversaj veturiloj
ni veturas per glitveturilo
Per hakilo ni hakas
kaj iros per segilo ni segas
miajn glitilojn per fosilo ni fosas
mi prenos per kudrilo ni kudras
tial per tondilo ni tondas
sonoras, per fajfilo ni fajfas
sed per helpo de vortaro hispana
estis kovrita per nagxantaj folioj kaj diversaj
ne mortis per natura morto
Mi mangxas per la busxo kaj flaras

** PO **

al cxiu el la infanoj mi donis po tri pomoj
se mi legos en cxiu tago po dek kvin pagxoj, mi finos la tutan libron en

** POR **

legxdonaj por cxiuj
Fundamenta Krestomatio por cxiam gardos
dankas vin por la prunto; trie
Por cxiu tago mi ricevas
sed por la hodiauxa tago
Por miaj kvar infanoj
pago por la abono
por esprimi direkton
dankis lin por la tuja plenumo
Por cxiu acxetita funto
oni uzas por vino; glaso
estas uzata por drapo
korktirilon, por malsxtopi la botelon
glaseto por brando, glaso
regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona
Mi acxetis por la infanoj tableton
tenas plumon por skribado, estas plumingo
tago restos por mi cxiam memorinda
suficxa, por eksplodigi pulvon
kunvenis, por priparoli tre gravan aferon
kaj por ke cxiuj povu

** POST

gastojn; post la vespermangxo niaj fratoj
sed nur post prepozicio, kiu finigxas
ni iam post propozicio uzas la akuzativon
gxi postulas post si la akuzativon
Da post ia vorto montras
Tuj post la hejto la forno
post unu horo gxi estis
post du horoj gxi estis
post tri horoj gxi estis
Berto; post tri monatoj estos
Post infekta malsano oni ofte

** PRI **

Mi parolas pri leono
Mi zorgas pri sxi tiel, kiel
mi zorgas pri mi mem
ne zorgas pri si kaj tute
ni parolas pri personoj aux objektoj konataj
se ni pri ia verbo ne scias

** PRO **

kauxzo, pro kiu, cedante
Morti pro la patrujo estas agrable
mi ridas pro lia naiveco
cxi knabinon pro sxia beleco kaj boneco

** SEN **

li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo
ni povas ankaux uzi akuzativon sen prepozicio

Nenhum comentário: