sábado, 1 de dezembro de 2012

NOME DOS LIVROS DA BÍBLIA - PORTUGUÊS-ESPERANTO


(CONFORME A ORDEM DE APARECIMENTO)

VELHO TESTAMENTO:

Gênesis = GENEZO
êxodo = ELIRO
Levítico = LEVIDOJ
números = NOMBROJ
Deutoronômio = READMONO
Josué = JOSUO
Juízes = JUĜISTOJ
Rute = RUT
Samuel = SAMUEL
rEIS = REĜOJ
CRÔNICAS = KRONIKO
Esdras = EZRA
Neemias = NEĤEMJA
Ester = ESTER
Jó = IJOB
Salmos = LA PSALMARO
Provérbios = LA SENTENCOJ DE SALOMONO
Eclesiastes = LA PREDIKANTO
Cânticos de Salomão OU CÂNTICO DOS CÂNTICOS = ALTA KANTO DE SALOMONO
Isaías = JESAJA
Jeremias = JEREMIA
Lamentações = PLORKANTO DE JEREMIA
Ezequiel = JEĤEZKEL
Daniel = DANIEL
Oseias = HOŜEA
Joel = JOEL
Amós = AMOS
Obadias = OBADJA
Jonas = JONA
Miqueias = MIĤA
Naum = NAĤUM
Habacuque = ĤABAKUK
Sofonias = CEFANJA
Ageu = ĤAGAJ
Zacarias = ZEĤARJA
Malaquias = MALAĤI

NOVO TESTAMENTO:

Mateus = SANKTA MATEO
Marcos = SANKTA MARKO
Lucas = SANKTA LUKO
João = JOHANO
Atos = LA AGOJ DE LA APOSTOLOJ
Romanos = ROMANOJ
Coríntios = KORINTANOJ
Gálatas = GALATOJ
Efésios = EFESANOJ
Filipenses = FILIPIANOJ
Colossenses = KOLOSEANOJ
Tessalonicenses I = TESALONIKANOJ
Timóteo = TIMOTEO
Tito = TITO
Filemon = FILEMON
Hebreus = HEBREOJ
Tiago = JAKOBO
Pedro = PETRO
Judas = JUDAS
Apocalipse OU REVELAÇÃO = APOKALIPSO

Nenhum comentário: