quinta-feira, 3 de maio de 2018

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM MAIO DE 2018 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN MAJO 2018


CAMINHONEIROS DOAM OVOS, GALINHAS, LEITE E FRUTAS À POPULAÇÃO // KAMIONISTOJ DONACIS OVOJN, KOKINOJN, LAKTON KAJ FRUKTOJN AL LA POPOLO.

27-05-2018

Caminhoneiros doaram para a população do Espírito Santo, ovos, galinhas, leite e frutas, cargas que estavam paradas na estrada por causa da greve dos caminhoneiros.

As doações para evitar desperdício de alimento foram feita neste sábado, 26.
“Tem muitas galinhas passando fome. Estamos alimentando as novas e doando as mais velhas”, disse Fábio Boldt, diretor da Associação de Avicultores do ES, ao GazetaOnLine.

Ele diz que Santa Maria de Jetibá tem 20 milhões de aves. 2% delas estão morrendo e os ovos estragando.

“O prejuízo já é de R$ 6 milhões e deve aumentar nos próximos dias. Temos 252 mil caixas de ovos estragando somente hoje (sábado). Amanhã (dia 27), serão 304 mil caixas de ovos estragando e segunda-feira serão 356 mil caixas”, ressalta.

Os moradores fizeram fila quando o caminhão com o carregamento chegou à entrada da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória, na tarde deste sábado (26).

Kamionistoj donacis al loĝantoj de la ŝtato Espirito-Santo ovojn, kokinojn, lakton kaj fruktojn – ŝarĝojn, kiuj estis malportataj sur la ŝoseoj, pro la striko komenciĝinta en la 21-a, de preskaŭ ĉiuj brazilaj ŝarĝaŭtomobilistoj.
La donacoj por eviti malŝparon de nutraĵoj estis faritaj en la sabato (la 26-a).
“Multaj kokinoj malsatas. Ni estas nutrantaj la malplej aĝajn kaj estas donacantaj la plej aĝajn”, diris Fábio Boldt, la direktoro de la Asocio de la Bird-kulturistoj de Espirito-Santo, al Gazeta OnLine.
Li diris, ke la urbo Sankta Maria de Ĵetibao havas 20 milionojn da kortbirdoj. 2% de ili mortiĝas, kaj la ovoj malboniĝas.
“La malprofito jam estas de 6 milionoj da realoj kaj ĝi devos pligrandiĝi en la venontaj tagoj. Ni havas 252 mil skatolojn da ovoj putriĝantaj nur hodiaŭ (en la sabato). Morgaŭ (en la 27-a) estos 304 mil skatoloj da ovoj malboniĝantaj, kaj en la lundo estos 356 mil skatoloj”, li elstarigis.

La popolanoj faris vicon, kiam la kamiono kun la ŝarĝo alvenis al la enirejo de la Leĝofara Asembleo de Espirito-Santo, en la ĉefurbo Vitorio, en la vespero de la sabato (la 26-a).


////////////////////////


MAESTRO TOCA VIOLONCELO EM LOCAIS BOMBARDEADOS // MUZIKESTRO LUDIS PER VIOLONĈELO EN LOKOJ BOMBARDITAJ

07-05-2018

Música contra o terror.
Um maestro vai a locais de bombardeios e toca violoncelo. Simples assim!

Quando três carros-bomba balançaram as fundações de Bagdá, no Iraque, o famoso maestro iraquiano Karim Wasfi fez do violoncelo uma arma de paz.
A performance foi no dia seguinte às explosões, como forma de mostrar resiliência contra o terrorismo.
Ele quer estimular o movimento na cidade para combater a violência com a música.

Algumas pessoas podem não acreditar que a música possa combater adequadamente o terror, mas Wasfi está provando o contrário.

“O ponto central é vencer o terror e a intimidação pela beleza e refinamento da civilização”, disse Wasfi à PeacePrints.
“Aqueles que podem odiar não reconhecem a beleza, eles não podem ouvir a beleza, eles não podem ver, eles não podem sentir isso, talvez porque eles nunca tenham sido expostos a isso. Então também temos a responsabilidade de compartilhar com todos a base sólida, concreta e básica do bem e da beleza, porque é algo que você pode construir.” – ele complementou.
La muziko kontraŭ la teroro.
Iu orkestrestro iris al lokoj bombarditaj kaj tie violonĉelumis. Nur tio!

Kiam tri veturilbomboj skuegis la konstruaĵajn fundamentojn de Bagdado, en Irako, tiam la fama iraka muzikestro Karim Wasfi faris el sia violonĉelo unu paco-armilon.
La ludado okazis en la tago sekvinta al la eksplodoj, kiel maniero montri la nedeformeblecon pro la terorismo.
Li intencas stimuli tian agadon en la urbo, por kontraŭstari la perfortadon, per la muziko.
Kelkaj personoj povas ne kredi, ke la muziko povas kontraŭstari adekvate la teroron, sed tamen Wasfi estas pruvanta kontraŭe.
“La kerna celo estas tio, venki la teroron kaj la timigon per la belo kaj la nobleco de la civilizacio”, diris Wasfi al PeacePrints.
“Tiuj, kiuj povas malami, ne rekonas la belecon; ili ne povas aŭskulti la belecon, ne povas miri, ne povas senti ilin, eble ĉar ili neniam antaŭe estis prezentitaj al ili. Pro tio ni havas ankaŭ la respondecon kundividi kun ĉiuj la solidan, konkretan kaj esencan bazon de la bono kaj la beleco, ĉar ĝi estas tio, kion vi povas konstrui.” – li komplementis.
FONTO:


******************


ETA ANUNCIA DISSOLUÇÃO E ENCERRA ATIVIDADE POLÍTICA // ETA ANONCIS SIAN ESTINGIĜON KAJ FINIS SIAN POLITIKAN AGADON

03-05-2018

A organização separatista basca ETA anunciou oficialmente nesta quinta-feira (3) sua dissolução e o fim de "toda a atividade política", encerrando a última insurreição armada da Europa ocidental após décadas de violência.

"ETA quer informar ao povo basco sobre o fim de sua trajetória", afirma a "declaração final" divulgada em Genebra.
"ETA desmantelou totalmente o conjunto de suas estruturas. ETA dá por encerrada toda sua atividade política", completa o texto, com data de 3 de maio e assinada com o símbolo do grupo, uma serpente enroscada em um machado.
La eŭska separatisma organizo ETA (Siglo de Euskadi Ta Askatasuna ("Eŭskio kaj Libereco”) anoncis oficiale, en tiu ĉi ĵaŭdo (la 3-a), sian estingiĝon kaj la ĉeson de “ĉia politika agado”, tiel finante la lastan armitan insurekcion post dekoj da perfortado.

“ETA sciigas al la eŭska popolo pri la fino de sia aktiveco”, asertas la “fina deklaracio”, diskonigita en Ĝenevo.
“ETA tute malfaris la aron de siaj strukturoj. ETA deklaras kiel finitaj ĉiujn siajn politikajn aktivecojn”, komplementas la teksto, kun la dato la 3-a de majo 2018 kaj kun la signaturo per la simbolo de la grupo, nome unu serpento volviĝinta ĉirkaŭ hakilo.

FONTO:

Nenhum comentário: