domingo, 26 de março de 2017

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM MARÇO DE 2017 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN MARTO 2017

CIENTISTAS CRIAM FILTRO CAPAZ DE TORNAR POTÁVEL A ÁGUA DO MAR // SCIENCISTOJ KREIS FILTRILON KAPABLAN FARI TRINKEBLA LA AKVON DE LA MARO

04-04-2017


Pesquisadores britânicos anunciaram na última segunda-feira (dia 3), que criaram um filtro à base de óxido de grafeno capaz de remover todo o sal da água do mar.
O grafeno é considerado o material mais fino e resistente, que existe desde o começo desta década.
Espera-se que essa criação ajude milhões de pessoas ao redor do mundo que sofrem com a falta d'água.
A pesquisa é conduzida desde 2004 por cientistas da Universidade de Manchester, na Inglaterra, e teve seus resultados publicados na revista "Nature Nanotechnology".

Se antes a produção de grafeno em escala industrial era tida como um grande desafio, o estudo liderado pelo físico Rahul Nair resolveu esse impasse, ao desenvolver o óxido de grafeno, um derivado químico muito mais fácil de se produzir.

Membranas de óxido de grafeno já provaram seu valor para filtrar grandes sais, moléculas orgânicas e até mesmo nanopartículas. Mas, até agora, não podiam ser usadas para filtrar os sais comuns, que exigem peneiras ainda menores.
Britaj esploristoj anoncis en la lasta lundo (la 3-a), ke ili kreis filtrilon el oksido de grafeno kapablan forigi la tutan salon el la marakvo.
La grafeno estas konsiderata la materialo plej maldika kaj fortika, kiu ekzistas de la komenco de tiu ĉi jardeko.
Oni esperas, ke tiu kreaĵo helpos milojn da homoj ĉirkaŭ la mondo, kiuj suferas pro manko de akvo.
La esploro estis okazigata de 2004, fare de sciencistoj de la Universitato de Manĉestro, en Anglujo, kaj havis siajn rezultatojn publikigitajn en la revuo "Nature Nanotechnology".

Se antaŭe la industriskala produktado de grafeno estis konsiderata tre malfacila, la studaĵo gvidita de la fizikisto Rahul Nair venkis tiun malfacilaĵon, kiam ĝi elvolvis la oksidon de grafeno – iu kemia derivaĵo multe pli facile produktebla.

Membranoj el grafenoksido jam pruvis sian taŭgecon por filtri grandajn salojn, organikajn molekulojn kaj eĉ nanopartikulojn. Tamen, ĝis nun ili ne povis esti uzataj por filtri la ordinarajn salojn, kiuj postulas kribrilojn ankoraŭ malpli grandajn.
FONTO:


-------------------------

ENIGMA DO PLANETA VERMELHO: NASA FAZ GRANDE ANÚNCIO SOBRE EXISTÊNCIA DE VIDA EM MARTE // ENIGMO DE LA RUĜA PLANEDO: NASA FARIS GRAVAN ANONCON PRI LA EKZISTADO DE VIVO EN MARSO

03-04-2017


Os cientistas terminaram há pouco uma investigação para saber se existiu vida nos vastos oceanos que antigamente cobriam o Planeta Vermelho.
A pesquisa, publicada no jornal Science Today, examinou os dados captados pela sonda espacial MAVEN, que está orbitando o planeta.
"É possível que a vida microbiana possa ter existido na superfície desde os primórdios da história do planeta", comunicou o porta-voz da NASA, Trish Chamberson. "À medida que o planeta ficava cada vez mais frio e seco, alguma forma de vida pode ter sido empurrada para debaixo do solo ou forçada a viver em raros oásis na superfície".
Segundo o cientista Eslayed Talaat que trabalha com o programa MAVEN, esta descoberta é um passo significativo para desvendar o grande mistério do ambiente antigo de Marte. 
Os pesquisadores revelaram que os ventos solares despojaram Marte do gás nobre argônio e do dióxido de carbono (CO2).
Sciencistoj ĵus finis esploron, por scii, ĉu ekzistis vivo en la vastaj oceanoj, kiuj antikve kovris la Ruĝan Planedon.
La esploro, publikigita en la ĵurnalo Science Today, ekzamenis la donitaĵojn kaptitajn de la spaca sondilo MAVENO, kiu orbitas ĉirkaŭ la planedo.
“Estas eble, ke mikroba vivo ekzistis sur la marsa surfaco ekde la unuaj tempoj de la historio de la planedo”, komunikis la proparolanto de NASA, Trish Chamberson. "Laŭmezure kiel la planedo iĝis pli malvarma kaj seka, ia vivoformo eble estis puŝata al la subgrundo aŭ estis trudata vivi en tre malmultaj oazoj sur la surfaco”.
Laŭ la sciencisto Eslayed Talaat, kiu laboras ĉe la programo MAVENO, tiu eltrovo estas signifoplena paŝo en la senvualigon de la granda mistero pri la antikva medio de Marso.
La esploristoj rivelis, ke la sunaj ventoj senigis Marson je la nobla gaso argono kaj je la karbona dioksido (CO2).


FONTO:
https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/201704038052914-nasa-faz-grande-anuncio-sobre-existencia-de-vida-em-marte/


###########################

NEURALINK: ELON MUSK VAI UNIR O CÉREBRO HUMANO A COMPUTADORES // NEŬRALINKO: ELON MUSK UNUIGOS LA HOMAN CERBON AL LA KOMPUTILO

28-03-2017


Elon Musk é um louco, mas no melhor sentido da palavra. O cara simplesmente mexe com carros que dirigem sozinhos e foguetes que pousam verticalmente. Agora, como se fosse algo normal, Musk está trabalhando em uma interface para unir o cérebro humano à inteligência artificial, por mais insano que isso possa parecer.

Segundo o The Wall Street Journal, isso será feito por uma companhia chamada Neuralink, que está nos primórdios de sua existência. O jornal comenta que a empresa tem como foco criar dispositivos que podem ser implantados no cérebro humano. A ideia é que eles possam, eventualmente, ser uma ponte para unir os humanos à inteligência artificial.
Ok, tudo isso parece muito louco e até utópico — ou distópico, dependendo da sua visão. Porém, Elon Musk comentou ao jornal que esse tipo de ligação pode aumentar a memória humana e até permitir uma interação "mais direta" com computadores.
"Com o tempo, eu penso que veremos uma fusão mais próxima entre inteligência biológica e inteligência digital", disse Musk há alguns dias. "É mais uma questão de largura de banda, da velocidade de conexão entre seu cérebro e a versão digital de você mesmo".
Elon Musk estas frenezulo, sed en la plej bona senco de la vorto. Li faras, ke aŭtoj stiras sin sole kaj ke raketoj surteriĝu vertikale.
Nun, kvazaŭ tio estas ordinaraĵo, Musk prilaboras interfacon, kiu celas unuigi la homan cerbon al la artefarita intelekto, kiel ajn malsana tio ŝajnas.
Laŭ The Wall Street Journal tio estos konstruita de kompanio nomata Neŭralinko, kiu estas en komenco de sia ekzistado. La ĵurnalo anoncas, ke la entrepreno havas kiel celon elkrei aranĝaĵojn, kiuj povos esti enplantitaj en la homan cerbon. La intenco estas, ke ili estu ponto por konekti la homojn al la artefarita intelekto.
Ja, ĉio tio aspektas tre freneze kaj eĉ utopie – aŭ  malutopie, depende de via vidpunkto. Tamen Elon Musk deklaris al la ĵurnalo, ke tiu speco de interligiĝo povos pligrandigi la homan memoron kaj eĉ ebligi interagon “pli rektan” kun la komputiloj.
“Kun la tempo, mi pensas, ke ni atestos kunfandiĝon pli intiman inter la biologia intelekto kaj la cifereca intelekto”, diris Musk antaŭ kelkaj tagoj. “Vere tio estas demando pri larĝeco de bendo, pri rapideco de konektiĝo inter onies cerbo kaj la cifereca versio de oni mem.”
FONTO:

Um comentário:

Cindio disse...

Oni diras ke tio estas nur simbola ago aŭ ke tio kulpigas ordinarulojn kiuj tamen apenaŭ kulpas.
Mi kredas, ke simbolaj agoj havas efekton. Do, bona ago por konsciigi pli kaj pli da homoj!

Mi ne partoprenis, ĉar mi enlitiĝas je la 20a horo. :-o