quarta-feira, 5 de novembro de 2014

ALGUMAS NOVIDADES TRADUZIDAS EM NOVEMBRO DE 2014 / KELKAJ NOVAĴEROJ TRADUKITAJ EN NOVEMBRO 2014
«ESCUDO INVISÍVEL» QUE PROTEGE A TERRA INTRIGA CIENTISTAS // “NEVIDEBLA ŜILDO”, KIU PROTEKTAS LA TERON, MIRIGAS SCIENCISTOJN

28-11-2014

Os cientistas descobriram que existe uma espécie de «escudo invisível» a uns 11.600 km da superfície da Terra que protege o nosso planeta de ser bombardeado por «electrões assassinos».

Numa larga escala, se a Terra não tivesse esta defesa, os electrões poderiam danificar as redes energéticas, mudar o clima e fazer disparar as taxas de cancro.


Localizado entre as camadas interior e exterior da cintura de Van Allen, o «anel» parece surgir e desaparecer conforme as condições do espaço, refere a imprensa britânica.

«É quase como se os electrões fossem contra uma parede de vidro», disse Daniel Baker, professor da Universidade do Colorado, que considera o fenómeno «extremamente intrigante».
Sciencistoj eltrovis, ke ekzistas speco de “nevidebla ŝildo”, post ĉirkaŭ 11.600 kilometroj de la surfaco de la Tero, protektanta nian planedon kontraŭ la bombado de “murdaj elektronoj”.

Larĝamplekse, se la Tero ne havus tiun defendon, la elektronoj povus damaĝi la energiajn retojn, ŝanĝi la klimaton kaj pligrandigi la procentojn de ŝankroj.

Situaciante inter la interna kaj ekstera tavoloj de la zonoj de Van Allen, tiu “ringo” ŝajnas aperi kaj malaperi, depende de la kondiĉoj de la Spaco, diras la brita gazetaro.

“Estas kvazaŭ la elektronoj estas muro el vitro”, diris Daniel Baker, professoro en la Universitato de Kolorado. Li konsideras tiun fenomenon “tro impresa”.
FONTO:
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=748390


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


RODA DE CAPOEIRA RECEBE TÍTULO DE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DA HUMANIDADE // RONDO DE KAPOEJRO RICEVIS LA TITOLON DE NEMATERIA KULTURA HEREDAĴO DE LA HOMARO

26-11-2014

Dança, luta, símbolo de resistência e uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil, a roda de capoeira recebeu hoje (26) o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
Após votação durante a 9ª Sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, em Paris, a roda de capoeira ganhou oficialmente o título.

Com o título, a prática cultural afro-brasileira reúne-se agora ao Samba de Roda do Recôncavo Baiano (BA), à Arte Kusiwa- Pintura Corporal (AP), ao Frevo (PE) e ao Círio de Nazaré (PA), também reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.
Kiel danco, lukto, simbolo de rezistado kaj unu el la kulturaj manifestadoj plej konataj en Brazilo, la rondo de Kapoejro ricevis hodiaŭ (la 26-a) la titolon de Nemateria Kultura Heredaĵo de La Homaro ĉe la Eduka, Scienca kaj Kultura Organizo ke la Unuiĝintaj Nacioj (Unesko).

Post balotado dum la 9-a Sesio de la Interregistara Komitato por la Protektado de la Nemateriaj Heredaĵoj, en Parizo, la rondo de Kapoejro gajnis oficiale la titolon.

Post tia titolo, tiu afrobrazila kultura praktikado samrangiĝas kun la Ronda Sambo de Rekonkavo (en Bahia), la Kusiva Arto (la surkorpa pentrado en Amapao), la Frevo (en Pernambuko) kaj la Kulto al Nia sinjorino el Nazareto, kiuj same estas rekonataj kiel Nemateriaj Kulturaj Heredaĵoj de La Homaro.
FONTO:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2014-11/roda-de-capoeira-recebe-titulo-de-patrimonio-cultural-imaterial-da

-*-*-*-*-*


A HISTÓRIA DE IRMÃ DULCE CHEGA AOS CINEMAS // LA HISTORIO DE FRATINO DULCE ALVENAS AL LA KINEJOJ

25-11-2014Guiada pela fé, ela dedicou a sua vida aos mais necessitados e mudou o rumo da história.
Indicada ao Prêmio Nobel da Paz, e venerada por milhões de brasileiros, Irmã Dulce é um dos maiores símbolos de amor e dedicação ao próximo de todos os tempos.
E a partir desta quinta-feira, 27 de novembro, o público poderá conferir sua história nos cinemas.
É mergulhando na realidade do Nordeste brasileiro, prioritariamente entre os anos 40 e 80, que a cinebiografia resgata a trajetória do "Anjo Bom da Bahia", a religiosa que enfrentou o preconceito, o machismo e os dogmas da Igreja em defesa dos mais necessitados, doentes e miseráveis - sem nunca desistir da sua obstinação, alegria e fé.

Dirigido por Vicente Amorim, com roteiro de Anna Muylaert e L.G. Bayão e produzido por Iafa Britz, Irmã Dulce traz no papel principal as interpretações de Sophia Pereira Brachmans, Bianca Comparato e Regina Braga.
Gvidite de la fido, ŝi dediĉis sian vivon al tiuj, kiuj plej bezonas, kaj ŝanĝis la iradon de la historio.
Proponite al la premio Nobelo pri Paco kaj respektegata de milionoj da brazilanoj, Fratino Dulce (Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (26-a de majo 1914 — 13-a de marto 1992)) estas unu el la plej grandaj simboloj de amo kaj sindediĉo al la proksimulo en ĉiuj tempoj.
Kaj ekde la venonta ĵaŭdo, la 27-a de novembro, la publiko povos koni ŝian historion en la brazilaj kinoteatroj.
Mergiĝinte en la realecon de la brazila Nordoriento, ĉefe inter la jarojn 40-ajn kaj 80-ajn, la filmobiografio revivigas la vojiradon de la “Bona Anĝelo de Bahia”, la religiulino, kiu alfrontis la antaŭjuĝon kaj la dogmojn de la Eklezio, defendante la senhavulojn, malsanulojn kaj mizerulojn – neniam rezignante siajn obstinecon, ĝojecon kaj fidon.

Reĝisorite de Vicente Amorim, kun filmteksto de Anna Muylaert kaj L.G. Bayão, kaj produktita de Iafa Britz, “Irmã Dulce” havas en la ĉefa rolo la interpretojn de Sophia Pereira Brachmans, Bianca Comparato kaj Regina Braga.

FONTO:                   *************************************************************

GARRAFA ESPECIAL TRANSFORMA UMIDADE DO AR EM ÁGUA POTÁVEL // SPECIALA BOTELO TRANSFORMAS LA HUMIDECON DE LA AERO EN TRINKEBLAN AKVON

21-11-2014

Já imaginou uma garrafa d’água que “enche sozinha”? Pensando nisso, Kristof Retezar decidiu criar um aparelho que coleta a umidade do ar e a transforma em água potável.
“Minha meta era criar um aparelho pequeno, compacto e autossuficiente capaz de absorver a umidade do ar, separar as moléculas d’água e estocá-las em uma garrafa”, conta o autor.
Funcionando com energia solar, o aparelho é capaz de produzir meio litro de água em uma hora – com as condições climáticas ideais. Estima-se que a atmosfera do planeta Terra contenha aproximadamente 13 mil km³ de água inexplorada; e esse projeto chega com a ideia de descobrir esses recursos.

“Depois de 30 experimentos, eu finalmente consegui alcançar a constante de uma gota condensada por minuto. Aí desenvolvi um sistema compacto e prático para ser atrelado a uma bicicleta, por exemplo”, conta Retezar.
Ĉu vi jam imagis akvobotelon pleniĝantan sola? Imaginte tion, la aŭstra industria fasonisto Kristof Retezar decidis elkrei aparaton, kiu kolektas la humidecon de la aero kaj aliigas ĝin en trinkakvon.
“Mia celo estis elfari malgrandan, kompaktan kaj memsufiĉan aparaton kapablan ensorbi la humidecon de la aero, apartigi la akvomolekulojn kaj teni ilin en botelo”, rakontis la iniciatinto.
Funkciante per sunenergio, la aparato estas kapabla produkti duonan litron da akvo en unu horo, en idealaj klimataj kondiĉoj. Oni taksas, ke la atmosfero de la planedo Tero enhavas proksimume 13 mil kubajn kilometrojn da neesplorita akvo; kaj tiu projekto alvenas kun la intenco utiligi tiajn rimedojn.

“Post 30 provoj, mi fine sukcesis produktigi la konstanton de po unu kondensita guto minute. Tiam mi elvolvis kompaktan kaj praktikan sistemon por esti aljungita al biciklo, por ekzemplo”, rakontis Retezar.
FONTO:


                [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]


INTERNET GRATUITA PARA TODOS: OUTERNET // SENPAGA INTERRETO POR ĈIUJ: OŬTERRETO

20-11-2014

Estima-se que 4,3 bilhões de pessoas no mundo não possuem acesso à internet, pessoas que não podem acessar livros gratuitos publicados na rede, informações meteorológicas, notícias e tudo mais que o restante do planeta encontra em uma rápida pesquisa no Google.
A Outernet quer mudar isso.
Ela pode ser vista como um projeto social que fornecerá uma espécie de internet alternativa e gratuita a esse grupo de pessoas excluídas digitalmente.

Como funciona

Uma vez por semana - salvo em situações emergenciais - a equipe da Outernet seleciona conteúdos na internet que consideram importantes para a humanidade, como notícias, conteúdo educacional e outros materiais relevantes.
Oni taksas, ke 4,5 miliardoj da homoj en la mondo ne povas aliri al Interreto. Ili ne povas koni senpagajn librojn publikigitajn en la Reto, meteologiajn informojn, novaĵojn kaj ĉion kroman, kion la ceteraj planedanoj trovas post mallonga serĉo en Guglo.
Oŭterreto celas ŝanĝi tion. Ĝi povas esti rigardata kiel socia projekto, kiu provizos specon de alternativa kaj senpaga interreto al tia amaso da ciferecaj ekskluzivitaj homoj.

Kiel ĝi funkcias

Unu fojon ĉiusemajne – escepte en urĝaj okazoj – la funkciularo de Oŭterreto elelektas en Interreto sciigaĵojn, kiujn ili konsideras gravaj por la homaro, kiel novaĵoj, edukaj entenaĵoj kaj aliaj gravaj materialoj.
FONTO:
           /////////////////////////////////////////////////////////////////////@\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ATOMOTRÔNICA PROMETE GPS QUÂNTICO // ATOMOTRONIKO PROMESAS KVANTUMAN TPS

19-11-2014

A mais do que futurística atomotrônica propõe construir circuitos lógicos usando átomos flutuando entre feixes de raios laser, uma espécie de eletrônica sem sólidos.
Em vez de átomos comuns, os físicos têm-se interessado por átomos artificiais, condensados ultrafrios de átomos de rubídio que se comportam como um único objeto quântico - eles são mais conhecidos como condensados de Bose-Einstein.
O maior entrave para que as propostas teóricas tornem-se realidade é que o estado quântico do condensado é delicado demais, e ele se esfacela facilmente.
La pli ol futurisma Atomotroniko proponas konstrui logikajn cirkvitojn, utiligante atomojn flirtantajn inter faskoj el laser-radioj, kiel speco de elektroniko sen solidoj.
Anstataŭ pri ordinaraj atomoj, fizikistoj estas interesataj pri artefaritaj atomoj – tro malvarmaj kondensaĵoj el rubidio, kiuj kondutas kiel unu sola kvantuma objekto, kaj kiuj estas pli konataj kiel kondensaĵoj de Bose-Einstein.

La plej granda baro superota, por ke tiuj teoria propono fariĝu realaĵo estas tio, ke la kvantuma stato de tiu kondensaĵo estas tro delikata kaj tial disrompiĝas tre facile.
FONTO:
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=atomotronica-promete-gps-quantico&id=010110141119

        **********************************************************************


PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS OFERECE FORMAÇÃO EM SETE LÍNGUAS // LA BRAZILREGISTARA PROGRAMO ‘IDIOMOJ SEN LIMOJ’ PROPONAS KURSOJN PRI SEP LINGVOJ

18-11-2014

O Ministério da Educação lançou nesta segunda-feira (17) o programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) voltado para a formação e a capacitação de estudantes, professores e corpo técnico-administrativo de instituições de educação superior e de professores de idiomas da rede pública de educação básica.

O programa é direcionado aos estudantes e professores que precisam melhorar a proficiência em línguas como inglês, francês, espanhol, italiano, japonês, mandarim, alemão e português para estrangeiros.

A iniciativa, complementar ao Ciência sem Fronteiras (CsF) e às demais políticas públicas de internacionalização, vai dar bolsas de estudos aos estudantes e professores que queiram estudar línguas.
La brazila ministerio pri edukado lanĉis, en la lasta lundo (la 17-a), la programon ‘IDIOMOJ SEN LIMOJ’, kiu celas la formadon kaj la kapabligon de studentoj, instruistoj kaj teknika-administracia servistaro de institucioj pri supernivela edukado, krom ankaŭ de instruistoj pri idiomoj en la publika fundamenta lernejaro.

La programo disponiĝas por tiuj studentoj kaj instruistoj, kiuj bezonas plibonigi sian lertecon en lingvoj tiaj, kiaj la angla, la franca, la hispana, la itala, la japana,  la mandarena, la germana kaj la portugala por neportugallingvanoj.

La iniciato, kiu estas komplemento al ‘Scienco sen Limoj’ kaj al publikaj politikoj pri internaciigo, donos stipendiojn al la studentoj kaj instruistoj, kiuj deziras studi lingvojn.
FONTO:


                &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


CRIANÇA DE 5 ANOS PASSA EM TESTE DE CERTIFICAÇÃO DA MICROSOFT // 5-JARA INFANO VENKIS EN ATESTA EKZAMENO DE MIKROSOFTO

17-11-2014

Ayan Qureshi, um garoto de apenas seis anos se tornou a pessoa mais jovem a conquistar o título de Profissional Certificado pela Microsoft. E, quando conseguiu a façanha, li tinha cinco anos.

O pai de Ayan, Asim Qureshi, é consultor de TI e disse à BBC que introduziu o filho ao mundo da tecnologia quando o garoto tinha três anos. "Qualquer coisa que eu dizia, no dia seguinte ele se lembrava de tudo, então comecei a alimentá-lo com mais informações", contou.
Asim ressaltou que a parte difícil foi fazer uma criança tão nova a entender a linguagem do teste da Microsoft, mas a boa memória do filho contribuiu para o sucesso.
O garoto possui um laboratório de informática em casa, onde ele mesmo montou a rede de computadores. Cerca de duas horas de seu dia é gasta no espaço, aprendendo sobre sistemas operacionais e como instalar programas.
A família, contando com a mãe, Mamoona, se mudou do Paquistão para a Inglaterra em 2009.
Ayan diz querem abrir sua própria empresa e ajudar a erguer um hub de tecnologia britânico equiparável ao que o Vale do Silício representa nos Estados Unidos.

Ayan Qureshi, knabeto havanta nur ses jarojn, fariĝis la homo plej juna, kiu konkeris la titolon de Profesiulo Atestita de Mikrosofto. Kaj menciindas, ke, kiam li obtenis tiun atingaĵon, tiam li aĝis kvin jarojn.

La patro de Ayan, Asim Qureshi, estas ekspertizisto pri TI kaj diris al BBC, ke li enkondukis la filon en la mondon de la teknologio tiam, kiam la infano estis tri-jaraĝa. “Pri io ajn, kion mi diradis al li, en la sekvanta tago li rememoradis ĉion. Tial mi komencis provizi lin per pli da informoj”, li rakontis.
Asim rimarkigis, ke la malfacila parto estis tio, igi ke tiel juna infano komprenu la lingvaĵon de la testo de Mikrosofto, sed la bona memoro de la filo helpis lin, por sukcesigi lin.
La knabeto posedas laboratorion pri informadiko en la hejmo, kie li mem muntis reton da komputiloj. Li pasigas po ĉirkaŭ du horoj tage en tiu spaco, lernante pri operaciaj sistemoj kaj pri kiel instali programojn.
La familio, inkluzive de lia patrino – Mamoona, transloĝiĝis de Pakistano al Anglujo, en 2009.
Ayan diris, ke li intencas fondi sian propran entreprenon kaj helpi  starigi britan industrian centron pri teknologio samgravan kiel Silicia Valo en Usono.
FONTO:          ###########################################

XADREZ: ONZE PAÍSES CONFIRMAM PRESENÇA NO AFRICANO DE JUNIORES // ŜAKO: DEK LANDOJ KONFIRMIS LA PARTOPRENON EN LA AFRIKA JUNULA TURNIRO

14-11-2014

Trata-se do Egipto, Argélia, Tunísia, Ghana, Mauritânia, Ilhas Maurícias, Malawi, África do Sul, Zâmbia, Botsuana e Namíbia, aguardando-se pelas confirmações do Quénia, Uganda, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Tito Martins salientou que as inscrições terminam no dia 15 deste mês.
O responsável frisou que as delegações devem começar a escalar Luanda a partir do dia 30 do corrente mês, para partirem ao palco da competição no dia seguinte.
Angola realiza o evento pela segunda vez. A primeira foi em 1995.
A mestre internacional angolana Esperança Caxito é a detentora do troféu, em femininos.

Ili estas Egiptujo, Alĝerio, Tunizio,  Ganao, Maŭritanio, Maŭricio, Malavio, Sudafriko, Zambio, Bocvano kaj Namibio. Oni atendas la konfirmojn de Kenjo, Ugando, Mozambiko kaj Santomeo kaj Principeo.
Tito Martins elstarigis, ke la aliĝperiodo finiĝos en la 15-a de tiu ĉi monato.
Li atentigis, ke la landskipoj devos alveni al Luando ekde la 30-a de la kuranta monato, por aliri al la ŝak-konkurejo en la sekvanta tago.
Angolo realigas tiun eventon je la dua fojo. La unua okazis en 1995.
La angola internacia majstrino Esperança Caxito estas la posedantino de la koncerna trofeo inter la virinoj.

 


FONTO:
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/desporto/2014/10/46/Xadrez-Onze-paises-confirmam-presenca-africano-juniores,aa5bc39e-97de-43b4-ab74-70e633526e8a.html


-/-/-/-CIENTISTAS BRASILEIROS CURAM NEURÔNIO AUTISTA // BRAZILAJ SCIENCISTOJ KURACIS AŬTISMAN NEŬRONON

13-11-2014

O biólogo molecular brasileiro Alysson Muotri acaba de finalizar uma pesquisa com resultados promissores.
No estudo, que utilizou células extraídas de dente de leite de crianças, Muotri descobriu como fazer o neurônio de um autista clássico se comportar de forma normal.

Por meio de comparação, o pesquisador percebeu que o neurônio da criança com autismo tem alterações morfométricas e funcionais em comparação ao da criança sem autismo.
Após observar o sequenciamento genético do paciente autista e conhecer as mutações, os pesquisadores descobriram que uma das maneiras de reverter o quadro é com o uso de uma substância chamada hiperforina, encontrada na erva de São João.

Os resultados promissores, porém, configuram o que é chamado no meio científico de "prova de princípio".

"Mostramos que a síndrome pode ser revertida. Mas reverter um cérebro inteiro, já formado, vai com certeza ser bem mais complexo do que fazer isso com neurônios numa placa de petri - recipiente usado em laboratório para o cultivo de micro-organismos - ", explica o pesquisador.

La brazila molekul-biologo Alysson Muotri ĵus finis esploron kun esperigaj rezultatoj.
En la esploro, kiu utiligis ĉelojn ekstraktitajn el infanaj laktodentoj, Muotri eltrovis kiel igi la neŭronojn de tipa aŭtismulo funkcii normale.

Farinte komparon, la esploristo konstatis, ke la neŭronoj de infano kun aŭtismo havas morfometrajn kaj funkciajn ŝanĝiĝojn, kompare al tiuj de infano sen aŭtismo.
Post ol observi la genetikan sinsekvon de aŭtismaj pacientoj kaj koni ĝiajn ŝanĝiĝojn, la esploristoj malkaŝis, ke unu el la manieroj rebonigi la kadron okazas per la utiligo de substanco nomata hiperforino, trovebla en la herbo trapunkta hiperiko (aŭ sankt-johana herbo).

Tiuj esperigaj rezultoj, tamen, konsistigas tion, kio estas nomata en la scienca medio kiel “pruvo de principo”.
“Ni elmontris, ke tiu sindromo povas esti regresigita. Tamen, regresigi ĝin en tuta cerbo estos sendube multe pli malsimple, ol fari tion en neŭronoj en Petri-plado – ujo uzata en laboratorio por la kultivado de mikroorganismoj –  ”, atentigas la esploristo.

FONTO:
http://sonoticiaboa.band.uol.com.br/noticia.php?i=5849            ********************************************************************


ROBÔ LIBERADO PELA SONDA ROSETTA POUSA EM COMETA, CONFIRMA AGÊNCIA // LA ROBOTO ELIĜINTA EL LA SONDILO ROSETTA SURIĜIS KOMETON

12-11-2014Pela primeira vez, o homem conseguiu pousar um robô em um cometa, em uma missão que durou mais de dez anos e que tem o objetivo de estudar esse corpo celeste. Dados enviados pelo módulo Philae e rebatidos à Terra pela sonda Rosetta, responsável por levar o equipamento ao cometa, confirmaram no início da tarde desta quarta-feira (12) o feito inédito na ciência.

A Agência Espacial Europeia, ESA, recebeu a confirmação às 14h03 de que o módulo espacial Philae tocou o solo do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, uma massa imensa com superfície composta de gelo e poeira. "Estamos sentados na superfície. Estamos no cometa", disse Paolo Ferri, um dos líderes da missão Rosetta, depois de confirmar o funcionamento da transmissão do sinal.

La unuan fojon la homo sukcesis surmeti roboton sur kometon, en misio, kiu daŭris pli ol dek jarojn kaj kiu celas esplori tiun ĉielan korpon.
Informoj elsenditaj de la surkometiĝinta robota modulo Philae kaj retransmisiitaj al la Tero pere de la sondilo Rosetta (respondeca porti la aŭtomaton al la kometo), konfirmis, en la komenciĝo de la vespero de ĉi tiu merkredo (la 12-a), tiun tute novan faron en la Scienco.

La Eŭropa Spaca Agentejo (ESA) ricevis la konfirmon, je la 2-a kaj 3 min, ke la spaca modulo Philae surmetis sur la grundo de la kometo 67P/Churyumov-Gerasimenko - grandega maso kun surfaco el glacio kaj polvo. “Ni sidas sur la surfaco. Ni estas sur la kometo”, diris Paolo Ferri, unu el la gvidantoj de la misio Rosetta, tuj post kiam li konfirmis la funkcion de la signal-elsendo.
FONTO:
 

///////////////////////////////


CIENTISTAS DIZEM TER IDENTIFICADO PARTE DO CÉREBRO QUE FAZ "VER FANTASMAS" // SCIENCISTOJ ASERTIS, KE ILI IDENTIGIS LA PARTON DE LA CERBO, KIU IGAS ONIN “VIDI FANTOMOJN”

11-11-2014

A sensação de estar próximo a uma "presença-fantasma" - que há alguém por perto quando não há ninguém - tem origem numa parte do cérebro. Agora foi descoberta qual.
A descoberta consta num estudo recente publicado no jornal científico "Current Biology".
Os cientistas não só conseguiram identificar algumas áreas do cérebro responsáveis por esta sensação relatada por algumas pessoas, como também conseguiram criar uma experiência que faz com que as pessoas sintam que há um fantasma por perto.
O estudo, segundo a BBC, constatou que os pacientes com problemas nas zonas do cérebro associadas à autoconsciência, movimentos e a posição do corpo no espaço relatavam experiências como esta, de sentir a presença de alguém que não existe. A "presença-fantasma" é um fenômeno comum relatado por muitas pessoas.
Segundo Giulio Rognini, cientista do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, «essa impressão é muito "real". Essas pessoas sentem alguém, mas não conseguem ver essa pessoa. É sempre uma presença sentida», afirmou o investigador. Para ele, esta sensação é mais comum em pessoas que enfrentam condições extremas, como montanhistas ou pessoas com condições neurológicas específicas.
Tiu sento esti apud “fantoma ĉeestanto”, kiam kvazaŭe iu estas proksime, sed kiam en vero estas neniu tie, havas originon en parto de la cerbo. Nun estas eltrovita, kiu ĝi estas. Tiu eltrovo estas raportita en antaŭnelonga publikaĵo de la scienca ĵurnalo “Current Biology”.

La sciencistoj sukcesis ne nur identigi kelkajn cerbareojn respondecajn pri tiu sento raportita de kelkaj homoj, sed ankaŭ sukcesis fari eksperimenton, kiu igas, ke la homoj sentu, ke estas fantomo apude.

La studaĵo, laŭ BBC, konstatis, ke la pacientoj kun problemoj en la regionoj de la cerbo asociitaj al la memkonscio, movoj kaj pozicio de la korpo en la spaco raportis spertojn tiajn kiel tiu, senti la ĉeeston de iu, kiu ne ekzistas. La “fantoma ĉeestanto” estas ordinara fenomeno raportita de multaj homoj.

Laŭ Giulio Rognini, sciencisto de la Federala Instituto pri Teknologio de Svisujo, “tiu impreso estas tre “reala”. Tiaj homoj sentas iun, sed ili ne sukcesas vidi lin. Temas ĉiam pri apudesteco sentata”, asertis la esploristo. Laŭ li, tia sento estas pli ofta ĉe homoj, kiuj spertas ekstremajn situaciojn, kiel mont-grimpistoj kaj homoj kun specifaj neŭrologiaj kadroj.
FONTO:
http://m.tsf.pt/m/newsArticle?contentId=4231506&page=1 


               *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

O APANHADOR DE DESPERDÍCIOS // LA KOLEKTANTO DE MALUZITAĴOJ – poemo de Manoel de Barros (1916 - senfino)

Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.

Mi uzas la vortojn, por komponi miajn silentojn.
Mi ne ŝatas la vortojn lacajn informi.
Mi havas pli da respekto al tiuj el ili,
kiuj vivas plate sur la grundo, kiaj akvo, ŝtono, bufo.
Mi komprenas bone la akĉenton de la akvoj.
Mi donas gravecon al la negravaj aferoj kaj al la negravaj estaĵoj.
Mi pli estimas insektojn, ol aviadilojn.
Mi pli estimas la rapidecon de la testudoj, ol tiun de la misiloj.
Mi tenas en mi denaskan malfruiĝemon.
Mi estis aranĝita por ŝati birdetojn.
Mi abunde feliĉas pro tio.
Mia korto estas pli granda ol la mondo.
Mi estas kolektanto de maluzitaĵoj:
Mi amas la restaĵojn,
same kiel la muŝoj.
Mi ŝatus, ke mia voĉo 
havus formon de kanto.
Ĉar mi ne emas al informadiko:
mi emas al inventadiko.
Mi uzas la vortojn
nur por komponi miajn silentojn.

                   =======================================================


TESTES COM VACINA ANTIEBOLA NO MALI TÊM RESULTADOS 'PROMISSORES' // TESTOJ DE KONTRAŬEBOLA VAKCINO EN MALIO HAVAS ESPERIGAJN REZULTOJN

07-11-2014

O primeiro voluntário no Mali foi o pediatra Seydou Sissoko, vacinado no dia 8 de outubro, na capital, Bamako. "Desde que eu recebi a vacina, me sinto bem. Não há diferença na forma de como eu me sinto agora e como eu me sentia antes", disse.

Dez outros agentes de saúde deverão receber mais vacinas nesta quinta-feira. O exercício faz parte de um grande estudo entre diversos países, iniciado no Reino Unido em setembro.

"Sabemos que depois de duas semanas eles estão começando a ter alguma resposta imune e não há reações adversas", disse Samba Sow, epidemiologista de doenças infecciosas e especialista em vacinas e diretor do Centro de Desenvolvimento de Vacinas (DCV) no Mali.
La unua volontulo en la afrika lando Malio estis la infankuracisto Seydou Sissoko, vakcinita en la 8-a de oktobro, en la ĉefurbo Bamako. “De kiam mi ricevis la vakcinon, mi fartas bone. Estas nenia diferenco inter mia nuna sanstato kaj la alia, kiun mi havis antaŭe”, li diris.

Dek pliaj sanagentoj estis vakcinitaj lastĵaŭde. La eksperimento rezultas el granda studo de diversaj landoj, komencita en Unuiĝinta Reĝlando, septembron.

“Ni scias, ke, post kiam jam pasis du semajnoj, ili jam komencas prezenti imunigan reagon, kaj ne montriĝas malfavoraj reakcioj”, anoncis Samba Sow, epidemiologiisto pri infektaj malsanoj, fakulo pri vakcinoj kaj direktoro de la malia Centro pri Elkreado de Vakcinoj.
FONTO:


        =============================================================


ARCO-ÍRIS DENTRO DA NUVEM: ESPETÁCULO DE CORES // ĈIELARKO ENE DE NUBO: SPEKTAKLO DE KOLOROJ

06-11-2014Um grande arco-íris dentro de uma nuvem tomou o céu de Gippsland, zona rural de Victória, na Austrália.
O espetáculo é um fenômeno raro e impressionante.
A alteração das nuvens, conhecida como "fallstreak hole", ficou visível para todos os moradores da região.
As informações são do site ABC News e do jornal The Huffington.

Explicação


Segundo as publicações, o fenômeno acontece quando a temperatura da água das nuvens fica abaixo de zero, mas a água não congela imediatamente, devido a falta de partículas de gelo no céu.
Quando os cristais de gelo se formam, eles fazem com que as gotículas de água em torno dos critais evaporem, deixando um grande "buraco" na nuvem. Nele se forma o arco-íris.
Granda ĉielarko meze en nubo aperis sur la ĉielo de Gipslando, kampara regiono de Viktorio, en Aŭstralio. Tia spektaklo estas rara kaj tre impresa fenomeno.
Tiu ŝanĝaĵo de la nuboj, konata kiel “fallstreak hole” (“borita nubo”), videbliĝis al ĉiuj loĝantoj de la regiono.
Informis pri tio la retejoj de ABC NEWS kaj de The Huffington.

Klarigo

Laŭ publikite, tiu fenomeno okazas tiam, kiam la temperaturo de la nubaj akvoj malplialtiĝas al sub nulo, sed kiam la akvo ne tuje kongelas sin, pro manko de glacipartikloj en la ĉielo.
Kiam la glacikristaloj formiĝas, tiam ili igas, ke gutetoj el akvo ĉe la kristaloj vaporiĝu kaj tiel faru grandan truon en la nubo. Tiam, en ĝi estiĝas la ĉielarko.
FONTO:      ***********************************************************************VAN VIRA LAVANDERIA PARA ATENDER MORADORES DE RUA // MINIBUSO ŜANĜIĜIS EN VESTOLAVEJON, POR HELPI SENHAVULOJN

05-11-2014

Dois rapazes da Austrália, Lucas Patchett e Nicholas Marchesi, ambos 20 anos, adaptaram uma van para virar lavanderia móvel.  O serviço é voltado para atender desabrigados e moradores de rua.
A van é movida por gerador e pode ser construída através de doações. Em uma hora pode-se lavar até 20 kilos de roupa.

Du aŭstraliaj junuloj, nome Lucas Patchett kaj Nicholas Marchesi, ambaŭ 20-jaraj, adaptis plur-homan aŭtomobilon, ke ĝi turniĝu en moveblan tolaĵ-lavejon. Per ĝi ili celas helposervi neŝirmitojn kaj stratloĝantojn.
La aranĝaĵo funkcieblas per generatoro kaj povas esti finkonstruita pere de donacioj. En la daŭro de unu horo ĝi povas lavi ĝis 20 kilogramoj da vestaĵoj.
FONTO:

Um comentário:

Desiderio disse...

Dankon! Josenilton. Mi estas eterne lernanto kaj mi havas malfacileco pro paroli esperanton, ankoraŭ mi komprenas pli mal pli la paroladojn. Desiderio.